Overwegingen 2023

Overweging op ochtend van Oudjaar
Thema: Met hoop en vertrouwen
                dromen van een nieuwe toekomst

Lezingen: Genesis 15,1-6; 21,1-3 en Lucas 2,22-40
Zondag 31 december 2023   Mart Hendriks 

Slotgedachte: Chassidische vertelling

Wanneer de grote rabbi Israël merkte
dat het ongeluk een net weefde over het joodse volk, was het zijn gewoonte op een bepaalde plaats in het woud te gaan mediteren;
daar ontstak hij dan een vuur, bad een bepaald gebed
en het wonder voltrok zich; het onheil werd afgewenteld.

Toen zijn leerling later, om dezelfde reden de tussenkomst van de hemel nodig had, begaf ook hij zich naar dezelfde plaats in het woud en sprak: Heer van het heelal, hoor mij aan.
Ik weet niet hoe ik een vuur moet maken,
maar ik kan wel een gebed opzeggen. En het wonder voltrok zich.

Nog later ging ook een andere rabbi naar het woud om zijn volk te redden en sprak: Ik weet niet hoe ik een vuur moet ontsteken,
ik ken het gebed niet, maar ik weet de plaats en dat moet voldoende zijn. En dat was voldoende: ook hier voltrok zich het wonder.

Daarna was het de beurt van rabbi Israël de Rizsin om het onheil dat dreigde af te wenden. In zijn stoel gezeten vouwde hij zijn handen voor zijn gezicht en sprak tot God:
Ik kan geen vuur ontsteken, ik ken het gebed niet en ik kan zelfs de plaats in het woud niet vinden.
Al wat ik doen kan is U dit verhaal te vertellen. Dat moet voldoende zijn.

En het wás voldoende.

Overweging 1e Kerstdag
Thema: Zijn geboorte zet de wereld in een nieuw licht

Lezingen: Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18
Maandag 25 december 2023        René Hornikx

Overweging: 3e zondag van de advent 2023
Thema: Verheug U. Licht komt op uw weg

Lezingen: Jesaja 61,1-2a.10-11 en Johannes 1,6-8.19-28
Zondag 17 december 2023   René Hornikx
Bijzonder: zondag Gaudete

Overweging: Christus Koning van het Heelal:
Oog voor wie verloren lopen
26 november 2023

Lezingen: Ezechiël 34,11-12.15-1 en Matteüs 25,31-46
Mart Hendriks

Overweging: 33e zondag door het jaar: Iedereen heeft talent
19 november 2023  

Lezingen: Matteüs 25,14-15.19-20
Annelies Rosier

Tot slot: op Youtube staat een prachtig filmpje met als titel
‘All that we share’.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
Echt de moeite waard om te kijken! Hoe nieuwe verbindingen tussen mensen kunnen ontstaan als de juiste vragen worden gesteld.
Er ontstaat vertrouwen en openheid. Daar begint alles.

Overweging: 32e zondag door het jaar: Zoeken en uitkijken
12 november 2023

Lezingen: Wijsheid 6,12-16 en Mattheüs 25,1-13
Rob Kosterman

Overweging: Allerheiligen/Allerzielen:  Heilig zijn
5 november 2023

Lezingen:  Openbaring 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12a
Joost Koopmans

Overweging 28e zondag door het jaar: Allen welkom aan tafel
om samen nieuwe toekomst te maken.

15 oktober 2023
Lezingen:  Jesaja 25,6-10a en Matteüs 22,1-10
Mart Hendriks

Overweging 27e zondag door het jaar A: Voor wie is Gods
nieuwe wereld?
8 oktober 2023

Lezingen: Jesaja 5,1-7 en Matteüs 21,33-43
René Hornikx

Overweging 26e zondag door het jaar: Doe wat God wil!
1 oktober 2023

Lezingen: Ezechiël 18,25-28 en Matteüs 21,28-32
Joost Koopmans, osa

Overweging: 25e zondag door het jaar: Doe ik onrecht?
24 september 2023
Bijzonder: Vredeszondag
Lezingen: Jesaja 55,6-9 en Matteüs 20,1-16a
Annelies Rosier, Geestelijk verzorger

Overweging 24e zondag door het jaar: Vergeven en niet vergeten,
           dat maakt ruimte voor een nieuw begin.

17 september 2023
Bijzonder: Begin Vredesweek
Lezingen: Jezus Sirach 27.30;28,1-7 en Matteüs 18,21-35
Mart Hendriks

Overweging 22e zondag door het jaar: Innerlijke drijfveer
3 september 2023

Lezingen: Jeremia 20,7-9 en Matteüs 16,21-27
Joost Koopmans osa

Overweging: Feest Augustinus
27 augustus 2023

Lezingen: teksten van Augustinus en Handelingen, 2,42-47
René Hornikx

Overweging 20e zondag door het jaar: Grens overgaan
20 augustus 2023   

Lezingen: Jesaja 56,1,6-7 en Matteüs 15,21-28
René Hornikx

Overweging 19e zondag door het jaar:
Vertrouw me,  op eigen benen  — maar niet alleen
13 augustus 2023

Lezingen: 1 Kon. 19, 9a.11-13a Math 14, 22- 33
Mart Hendriks

Overweging 18e zondag door het jaar:
Gedaanteverandering van de Heer

6 augustus 2023

Lezingen: Daniël 7,9-10.13-14 en Matteüs 17,1-9
Joost Koopmans, osa

Overweging: 18e zondag door het jaar: Ga ervoor!
30 juli 2023

Lezingen: 1 Koningen 3,5.7-12 en Matteüs 13, 44-46
Marleen Kremers

Overweging: 17e zondag door het jaar: Wat is wijs?
23 juli 2023 

Lezingen: Wijsheid 12,13.16-19 en Matteüs 13, 24-30
Rob Kosterman, diaken

Overweging 16e zondag door het jaar: Blijf luisteren en vertrouwen naar Woorden met kiemkracht
16 juli 2023

Lezingen: Jesaja 55,10-11 en Matteüs 13,1-9
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Overweging  14e zondag door het jaar: Ruimte scheppen
2 juli 2023
 
Lezingen: 2 Koningen 4,8-11.14-16a;  Matteüs 10, 37-42
Joost Koopmans, osa  

Overweging 13e zondag door het jaar: Wees niet bang
25 juni 2023

Lezingen: Jeremia 20,10-13 en Matteüs 10,26-33
René Hornikx

Overweging 12e zondag door het jaar: Bewogenheid
18 juni 2023

Lezingen: Exodus 19,2-6a en Matteüs 9,36- 10,6
Annelies Rosier

Overweging: Feest van de H. Drie-eenheid : De drie-ene God
4 juni 2023

Lezingen: Exodus 34,4b-6.8-9 en Johannes 3,16-18
Joost Koopmans, osa

Overweging: Pinksteren: Adem
28 mei 2023

Lezingen: Handelingen 2,1-11 en Johannes 20,19-23
Joost Koopmans, osa

Overweging 7e zondag van Pasen: Hoe verder?
21 mei 2023

Lezingen: Handelingen 1,12-14 en Johannes 17,1-11a
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Overweging 5e zondag na Pasen: Geef ze de ruimte,
7 mei 2023

Lezingen: Handelingen 6,1 7 en Johannes 14,1 12
Joost Koopmans, osa

Overweging  3e zondag na Pasen: Ogen geopend,
23 april 2023

Lezingen: Handelingen 2,14.22-32 en Lucas 24,13-35
René Hornikx

Overweging 2e zondag na Pasen: Zien – soms- even,
16 april 2023

Lezingen: Handelingen 2,42 47 en Johannes 20,19 31
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Ter nagedachtenis Diverse teksten van Huub Oosterhuis
Diverse teksten voor viering 16 april, verzameld door Mart Hendriks

Overweging 1e Paasdag: Tot geloof gekomen, 9 april 2023
Lezingen: Handelingen 10 34a, 37-43 enJohannes 20, 1-9
René Hornikx

Overweging Palmzondag, God zal me helpen, 2 april 2023
Lezingen: Matteüs 21,1-11; Jes. 50,4-7 en Matteüs. 26,14 – 27,66
Joost Koopmans, osa

Overweging 4e zondag 40-dagentijd, Zorg dat de blinde
kan zien! , 19 maart 2023

Lezingen: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a en  Johannes 9,1-41
Annelies Rosier, geestelijk verzorger

Overweging 2e zondag 40-dagentijd, Stralend als het licht,
5 maart 2023
Lezingen: Genesis 12,1-4a en Matteüs 17,1-9
Joost Koopmans osa

Overweging 1e zondag 40-dagentijd, Op de proef gesteld,
26 februari 2023

Lezingen: Genesis 2,7-9; 3,1-7 en Matteüs 4,1-11
Mart Hendriks, pastoraal werker

Overweging 7e zondag: Heb je vijand lief, 19 februari 2023
Lezingen: Leviticus 19,1-2.17-18 en Matteüs 5,38-48
René Hornikx

Overweging 6e zondag: Kies de vrijheid, 12 februari 2023
Lezingen: Sirach 15,15-20 en Matteüs 5,20-22a.27-28.33-34a.37
Rob Kosterman, diaken

Overweging 5e zondag: Laat uw licht stralen, 5 februari 2023
Lezingen: Jesaja 58,7-10 en Matteüs 5,13-16
Joost Koopmans osa

Overweging Je bent op de goede weg, 29 januari 2023
Lezingen: Sefanja 2,3; 3,12-13 en Matteüs 5,1-12a
Marleen Kremers, geestelijk verzorger

Overweging  Openbaring des Heren, 8 januari 2023
Lezingen: Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Overweging Levenskeuze bevestigd, 1 januari 2023
Lezingen: Numeri 6,22-27 en Lucas 2,16-21
René Hornikx, pastoraal werker