Aanmelding als Vriend

We hebben al een kleine honderd Vrienden voor onze Geloofsgemeenschap. Hoe breder onze gemeenschap hoe succesvoller deze zich kan ontwikkelen.

Als Doorstartgroep/ bestuur van de nieuwe organisatie verheugt het ons dat vele kerkbezoekers weer een goed onderdak hebben gevonden. En we vertrouwen erop dat we -samen met u- dit in continuïteit kunnen blijven realiseren.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw persoonlijke bijdrage!

Voor uw aanmelding als  Vriend van de Geloofsgemeenschap Augustinus kunt u onderstaand formulier gebruiken:
aanhef:
uw naam:
adres:
postcode:
woonplaats:
e-mail:
telefoon:
wordt Vriend van de Geloofsgemeenschap Augustinus
en betaalt per:
bedrag:
op rekeningnr. NL27 INGB 0007 5262 49 ten name van:
Geloofsgemeenschap Augustinus te Eindhoven
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Carla Piscaer, secretaris
klik om te verzenden:

Uw schriftelijke aanmelding kunt u ook inleveren op zondag tijdens de viering   of per email te verzenden aan:

secretaris@Augustinus-Eindhoven.nl