Aanmelding als Vriend

We hebben al een kleine honderd Vrienden voor onze Geloofsgemeenschap. Hoe breder onze gemeenschap hoe succesvoller deze zich kan ontwikkelen.

Als bestuur van de  Stichting Augustinus Eindhoven, verheugt het ons dat vele kerkbezoekers weer een goed onderdak hebben gevonden. En we vertrouwen erop dat we -samen met u- dit in continuïteit kunnen blijven realiseren.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw persoonlijke bijdrage!

Voor uw aanmelding of vragen  als  Vriend van de Geloofsgemeenschap Augustinus kunt u  contact opnemen met onze secretaris Helmy Pennarts.