Bezinning en Spiritualiteit

Beste mensen,
Dit is de eerste lezingreeks van dit jaar 2022:

De Mattheüs Passie van J.S. Bach
Luisteren – lezen – overwegen

Spreker: Leon Teubner
Glorieux Eindhoven
Donderdag 10, 17, 31 maart en 7 april 2022
tijd: 15.00u tot 16.30u
TOEGANG GRATIS!

Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J. S. Bach (1685-1750) zoveel mensen nog altijd diep blijft raken? Misschien is dat wel, omdat ze troost en bemoediging ervaren in de prachtige muziek van de koralen, recitatieven en aria’s.

De Matthäus-Passion geeft echter ook te denken. De gezongen teksten zijn geschreven als commentaar op het evangelie, maar ze blijken ook het overwegen waard voor ons eigen leven, met zijn eigen licht en donker. Zij belichten op intieme wijze het lijdensverhaal van Jezus zó, dat het verstaan kan worden als het lijdensverhaal van alle mensen.

Bach weet in zijn muzikale vertolking van de Matthäus-Passion een geestelijke ruimte te openen, waar de goddelijke en menselijke wereld elkaar raken. Misschien dat dit muziekstuk daarom nog altijd op zo veel plaatsen wordt uitgevoerd in de tijd voor Pasen.

Opgave van uw deelname bij:
– Jacques de Klerk jdeklerk1946@gmail.com of tel 0650237483
– Marleen Kremers marleen_kremers13@hotmail.com


Woordje van de werkgroep organisatie
Waarschijnlijk houdt dit concreet in dat we binnenkort weer cursussen, lezingen en filmavonden mogen gaan organiseren.
Maar we gaan pas een programma opstellen zodra we toestemming krijgen om kapel en de Arkelzaal te gebruiken. Dan pas kunnen we afspraken maken over de cursussen en sprekers met een datum.
De leiding van Glorieux houdt ons hiervan op de hoogte.

We zijn er van overtuigd dat we dit jaar weer met een boeiend programma en vol enthousiasme aan de slag kunnen.
Natuurlijk is de adreslijst van februari 2020.
Ik kan me voorstellen dat een aantal adressen niet goed meer zijn of niet gewenst.
Als u dat laat weten passen we de lijst aan.
Met vriendelijke groeten namens de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit
Jacques de Klerk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Jacques de Klerk : jdeklerk1946@gmail.com

mobiel 0650237483


Glorieuxpark  
Geldropseweg 170
5613 LN  Eindhoven
Telefoon van receptie Glorieux  040 2947500
Website:  Glorieuxpark.nl

Openbaar vervoer: Neem vanaf Centraal Station Eindhoven bus 320 of 24 richting Helmond en stap uit bij halte St. Josephburgh. (4x per uur)