Bezinning en Spiritualiteit

In de tweede helft van augustus zal
bij Bezinning en Spiritualiteit  weer een interessant nieuw programma 2019-2020  bekend worden gemaakt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Jacques de Klerk : jdeklerk1946@gmail.com

Bericht vanuit de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit, augustus 2019
Vanaf 1 september a.s. zullen de activiteiten van de werkgroep Bezinning & Spiritualiteit plaats vinden op Glorieux.
Het betreft dus de cursussen, de lezingen en de films.
Ook de groep Vrouw en Geloof gaat verhuizen naar Glorieux.

De redenen van deze verhuizing zijn:
1. De kerk in de Fazantlaan gaat per 1 september sluiten omdat de Eritrese orthodoxe kerk naar een grotere kerk in Weert is verhuisd. De kerk zal worden verhuurd in de particuliere sector.
2. Door de activiteiten op Glorieux plaats te laten vinden, denken we ook de bewoners van Glorieux zelf aan te spreken. De onderwerpen sluiten immers aan bij de interessesfeer van hen.
3. De lezingen en cursussen zullen plaats vinden in een nader te bepalen zaal op het complex. De filmclub zal gebruik maken van het conferentieoord dat een prachtige filmzaal heeft.

We sluiten hierbij weer een tijdperk af.
Indertijd zijn we ontstaan vanuit de binnenstadsparochie, het samenwerkingsverband van de Catharinakerk en de Paterskerk.
Pater Dolf van der Linden was onze gastheer in de Groene Zaal van Mariënhage waar wij naar verhuisd zijn vanuit de Catharinakerk.
Na de sluiting van de Paterskerk hebben we een goed onderkomen gevonden in het fraaie St. Antoniuskerkje aan de Fazantlaan.

En dan nu het avontuur op het verzorgingspark Glorieux waar onze Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven sinds een drietal jaren een fantastisch onderkomen heeft.
We hopen en vertrouwen erop dat met deze nieuwe stap de mensen ons toch weer kunnen vinden, met voor het eerst volop parkeerruimte,  in een prachtig park.
Van Bezinning in de Binnenstad naar Bezinning op de Burgh.
Namens de werkgroep,  Jacques de Klerk