ANBI

De Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft de ANBI status toegekend gekregen.

Officiële publicatie Belastingdienst

Instelling: Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
Vestigingsplaats: Heeze

secretariaat: Ginderover 56, 5591 JR Heeze
telefoonnummer:  040 2262808
email:  info@augustinus-eindhoven.nl
website:  www.Augustinus-Eindhoven.nl
ING banknummer:  NL27 INGB 0007 5262 49
KvK Nummer:  66766621
Fiscaal Nummer RSIN:  856 689 695

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft, geïnspireerd door de spiritualiteit van Augustinus, ten doel:   Het vormen en in stand houden van een geloofsgemeenschap, die gestalte krijgt binnen liturgie, vorming en diaconie.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
Het houden van vieringen, die eenvoudig, gastvrij en – toegankelijk voor iedereen die zoekt naar zin en mens-  nabij zijn vanuit het weids perspectief dat Augustinus aan kerk-zijn geeft.

Het beschikbaar stellen van ruimte voor al haar diensten, bijeenkomsten en activiteiten passend binnen de doelstelling van de stichting.

Taken van de stichting:

  • het houden van wekelijkse vieringen in de kapel  van Glorieux te Eindhoven
  • het organiseren van een programma Spiritualiteit en Bezinning
  • het participeren in activiteiten binnen de commissie Solidariteit

Bestuurders:
Voorzitter: H.A.M. (Harrie) Meelen
Secretaris: C.J.M. (Carla) Piscaer
Penningmeester: A.J.A. (Ad) Broeken
Overige bestuursleden: J.J.M.J. (Jacques) de Klerk; M.W.I. (Marjan) van Kraaij.

Beloningstelsel:
De vrijwilligers ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden.