ANBI

De Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft de ANBI status toegekend gekregen.

Officiële publicatie Belastingdienst

Instelling: Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
Vestigingsplaats: Geldrop

secretariaat: Akert132, 5664RL Geldrop
telefoonnummer:  06 4034 7586
email:  info@augustinus-eindhoven.nl
website:  www.Augustinus-Eindhoven.nl
ING banknummer:  NL27 INGB 0007 5262 49
KvK Nummer:  66766621
Fiscaal Nummer RSIN:  856 689 695

Doelstelling van de stichting:
De stichting heeft, geïnspireerd door de spiritualiteit van Augustinus, ten doel:   Het vormen en in stand houden van een geloofsgemeenschap, die gestalte krijgt binnen liturgie, vorming en diaconie.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
Het houden van vieringen, die eenvoudig, gastvrij en – toegankelijk voor iedereen die zoekt naar zin en mens-  nabij zijn vanuit het weids perspectief dat Augustinus aan kerk-zijn geeft.

Het beschikbaar stellen van ruimte voor al haar diensten, bijeenkomsten en activiteiten passend binnen de doelstelling van de stichting.

Taken van de stichting:

  • het houden van wekelijkse vieringen in de kapel  van Glorieux te Eindhoven
  • het organiseren van een programma Spiritualiteit en Bezinning
  • het participeren in activiteiten binnen de commissie Solidariteit

Bestuurders:
Voorzitter: H.A.M. (Harrie) Meelen
Secretaris: W.M.P. (Helmy) Pennarts
Penningmeester: A.J.A. (Ad) Broeken
Overige bestuursleden: J.J.M.J. (Jacques) de Klerk; M.W.I. (Marjan) van Kraaij.

Beloningstelsel:
Het statutaire bestuur, alsmede de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Onkosten gemaakt in het uitoefenen van hun functie kunnen gedeclareerd worden.
De stichting heeft geen directeur en er is geen personeel in dienst. De voorgangers ontvangen een vergoeding per viering conform de regels van de RK Kerk Nederland.
De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.