Beleidsnota

Jaarverslag 2017 en beleidsnota  2018  Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Het eerste jaar van onze Geloofsgemeenschap is succesvol afgerond.
We hebben een organisatie opgezet met een bestuur, een liturgiegroep en een enthousiast pastoresteam.
Daarnaast zijn verschillende werkgroepen geformeerd om de vieringen en koffie na afloop goed te laten verlopen en een koortje met regelmatige repetities. Het organistenteam is goed bezet.
De vieringen worden goed bezocht en ook Glorieux is tevreden met ons als gast.
Lees verder…