Beleidsnota

Jaarverslag 2018 en beleidsnota  2019  Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Inmiddels zijn we al weer ruim twee jaar bezig als zelfstandige Geloofsgemeenschap en we zijn trots dat ook dit jaar weer goed verlopen is.
Ons vriendenbestand blijft zowel qua aantal als bijdragen constant en het aantal bezoekers blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar.  Vertrekkers worden dus aangevuld met nieuwkomers.
We hebben helaas van twee trouwe kerkbezoekers door overlijden afscheid moeten nemen. De uitvaart was een mooie viering in onze kapel.
Fijn is dat we daarnaast ook een huwelijksviering hebben gehad en zelfs een 1e communie.  Lees verder…