Beleidsnota

Jaarverslag 2019 en beleidsnota  2020  Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Na ruim 3 jaar merken we dat we als zelfstandige Geloofsgemeenschap goed kunnen blijven bestaan. Ons bezoekersaantal blijft constant en ook onze financiën.

Het is goed te constateren dat de eucharistie- en communievieringen de laatste tijd even goed bezocht worden. Marleen Kremers heeft dit afgelopen jaar een mooie preek verzorgd over de vrouw in het ambt. Ze heeft hier veel respons op gekregen.

We hebben dit jaar met Allerheiligen/Allerzielen 6 kerkbezoekers herdacht. De families werden voor deze viering uitgenodigd en voor een aantal van hen heeft de viering bij hun afscheid ook in de kapel plaats gevonden.

De kerstnachtmis viering was wederom een goed bezochte viering in het nieuwe Augustinianum. Met de nieuwe rector is kennis gemaakt en ook hij wil graag meewerken aan onze viering op kerstavond.   Lees verder…