Beleidsnota

Jaarverslag 2021 en beleidsnota  2022  Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Jaarverslag 2021

In het voorjaar werd 2020 getypeerd als een bijzonder jaar.
Maar 2021 werd in feite nog steeds gedomineerd door het corona virus. Onze vieringen lagen tot medio juni volledig stil en daarna zijn we begonnen met vieringen waarvoor ingeschreven moest worden, omdat we qua bezoekers gelimiteerd waren tot ca. 35 personen.
Er mocht niet gezongen en de communie werd via schaaltje gedeeld. Het was toch fijn weer bij elkaar te kunnen komen, mede omdat ook Pasen en Pinksteren weer niet gevierd konden worden.

Bestuur

We hebben meest digitaal vergaderd maar dat went en voor zover mogelijk waren we aanwezig bij verschillende activiteiten zoals het jubileum van De Kapel en bij het 25jarig bestaan van Vluchtelingen in de Knel. De geplande bijeenkomst van de kleine geloofsgemeenschappen is weer uitgesteld tot maart 2022.

In het bestuur waren Harrie Meelen en Marjan van Kraaij reglementair aftredend en werden herkozen.
Er is nog niet vergaderd met de RvT. Door hen is een discussienota opgesteld die we begin 2022 hopen te bespreken.
De statutaire leden van het bestuur zijn ingeschreven in het OBU-register, zoals wettelijk is verplicht.

Met Pinksteren hebben we een mooie kaart met een boekje “Van Maria Lichtmis tot Pinksteren” aan al aan onze bekende kerkbezoekers bezorgd. Gezien de vele positieve reacties is dat erg gewaardeerd.

Op 13 november was er weer een Augustijnendag in DomusDela waarvoor een beperkt aantal bezoekers werd uitgenodigd. Met een mooie lezing van Paul van Tongeren, ook digitaal te bekijken.
Lees verder…