Beleidsnota

Jaarverslag 2020 en beleidsnota  2021  Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Het is en bijzonder jaar geweest. In januari leek er nog niets aan de hand. Maar vanaf medio maart werden onze vieringen abrupt beëindigd vanwege het corona virus. Glorieux had te kampen met ziektegevallen en het huis is conform de algemene maatregelen een periode volledig gesloten.

Bestuur
We zijn nog aanwezig geweest bij het Jubileum van de Oud Katholieke kerk op 12 januari en van SOVE op 1 februari en ook de bijeenkomst in Utrecht 2of3bij EEN op 8 febr. werd door ons bijgewoond. Op 4 oktober zijn we aanwezig geweest bij de jubileumviering van De Kapel.

We hadden ter gelegenheid van dit jubileum zullen participeren in de bijeenkomst KGG met de kerkgemeenschappen Oase, SOVE, Oud katholieke kerk en De Kapel. Deze bijeenkomst is geannuleerd en we hopen dat dit in oktober 2021 kan doorgaan.

Onze voorzitter participeert in de besprekingen van de Raad van Kerken en meer specifiek in het Armoededebat van de gemeente Eindhoven.

We hebben vanaf half maart regelmatig digitaal vergaderd en dat bleek goed te functioneren. René Hornikx en Marleen Kremers participeerden als coördinatoren pastoresoverleg en contact Glorieux.

Op 25 november konden pastores en leden Raad van Toezicht aansluiten bij het digitale bestuur overleg, waarin o.a. gesproken werd over het hervatten van de vieringen. Lees verder…