Beleidsnota

Jaarverslag 2023 en beleidsnota  2024  
Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Jaarverslag 2023

Dit jaar werden we niet gehinderd door de Corona perikelen zoals in de afgelopen jaren. De vieringen werden in 2023 goed bezocht. Het vriendenaantal was eind 2023 (70) 2 hoger dan in het begin van 2023(68). De bijdragen  van de vrienden zijn licht teruggelopen. De collectes daarentegen brengen meer op, zodat het financiële jaar met een zeer licht positief saldo kon worden afgesloten

Bestuur

In januari nam Helmy Pennarts het secretariaat over van Carla Piscaer, die dit gedurende zovele jaren op voortreffelijke wijze heeft gedaan. Carla trad toe tot de Raad van Toezicht en volgde daar Wim van den Heuvel op.
Het bestuur vergaderde 6 keer dit jaar. En 3 leden van het bestuur hebben aangegeven nog een volgende termijn deel uit te willen maken van het bestuur ( Ad Broeken, Marie Jose Janssen en Anita van der Kam).
Er werd afgelopen jaar ook vergaderd met de Raad van Toezicht, waarbij het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 werden goedgekeurd.

Met de coördinatoren van  de werkgroepen staat in 2024 een vergadering gepland. In 2023 is  aandacht besteed aan de voortzetting van de synode gesprekken samen met de broeders en zusters van Glorieux. Andere contacten met Glorieux vonden vooral plaats in het kader van het organiseren van de Vriendenmiddag. Daarnaast zijn meerdere leden van de geloofsgemeenschap vrijwilliger in Glorieux.                                                                                                                                              

Op 16 september werd door enkele leden van onze geloofsgemeenschap deelgenomen aan de Fancy fair van Terhaghe waarbij nu ook mensen van de omliggende straten van Glorieux waren uitgenodigd. Ons standje werd goed bezocht en meerdere mensen bleven staan om een praatje te maken en zich te laten voorlichten over onze vieringen en activiteiten.

Liturgie/pastores

In 2023 kwam Mart Hendriks het team van pastores versterken. Het team van pastores bestond daarmee weer uit 7 personen, na de verhuizing van Wim Kalb. Wim Kalb overleed vrij onverwacht in 2023. De uitvaart vond plaats in een stampvolle Petruskerk waarbij Joost Koopmans een van de voorgangers was.

Op 27 augustus hebben we  een bijzonder mooie viering gehad vanwege het Augustinusfeest, samen met al onze voorgangers.
Lees verder….