Pastores

Onze geloofsgemeenschap heeft acht voorgangers 

Naam telefoonnummer/ emailadres
René Hornikx, coördinatie 06-18540608    rhjhornikx@ hotmail.com
Marleen Kremers, coördinatie 06-43738809    kremersmarleen@ gmail.com
Johan Wolbrink 06-11470567    johanwolbrink@ gmail.com
Joost Koopmans 06-53362781    joost.koopmans@ online.nl
Dolf v.d. Linden 040-2140114    dolfvanderlinden58@gmail.com
Rob Kosterman 06-44135327    straatpastoraat.ehv@gmail.com
Annelies Rosier 040-2525609    ejmrosier@ gmail.com
Mart Hendriks 06-13755016    marthendriks@ hotmail.com

Onderstaand stellen ze zich aan u voor:

René Hornikx   “Ik ga mee voor in de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven om haar te ondersteunen in het zoeken naar de smaak van God in de stilte.”

 


Marleen Kremers   “Ik voel me niet perse katholiek, wel christen. We hebben allemaal dezelfde grondslag. Paus Franciscus volgt in mijn ogen de juiste weg. Het christendom is van Christus. Jezus wilde juist iedereen erbij betrekken. Het is fijn om met anderen, net als op mijn werk, op een normale manier over het geloof te kunnen praten.”


Joost Koopmans osa  “Liever spreek ik van ‘het rijk van God’. Daar leef ik voor, daar doe ik het voor. Ik geloof dat ieder mens naar het beeld van God is geschapen. En dat dus ieder mens het in zich heeft beeld van God te zijn. Ik wil meehelpen met de uitbreiding van het rijk van God in ons midden. Opdat rijk en arm, sterk en zwak met elkaar optrekken. Het is werken op de vierkante meter en hopen op ‘de uitbreiding van de olievlek’”.


Johan Wolbrink  “Dit is de tekst ( zie hieronder) van Sint Franciscus die in mijn dagelijkse leven als leidraad en inspiratie dient: 


‘Gelukkig de mens die zijn naaste in al zijn broosheid draagt,
zoals hij door hem gedragen zou willen  worden als hij in dezelfde toestand  zou verkeren’ 


Dolf van der Linden osa  “Als je gelooft dat God bestaat, dan kun je niet passief blijven. Je moet het concreet uitwerken. De één doet dat in een gezin, een ander wordt priester. Geloof in de liefde. Wij als christenen mogen en moeten onze talenten inzetten voor Kerk en maatschappij.”


Annelies Rosier “De Franciscaanse spiritualiteit van de eenvoud en de zorg om de schepping sluit het meest aan  bij wie ik als mens ben. Als pastor wil ik er zijn voor mensen en in mijn vieringen wil ik mensen vooral bezielen.  Ik ben oecumenisch georiënteerd.  Ook is de filosoof Levinas voor mij een inspiratiebron:  ‘Ik word pas mens door in te gaan op het appèl dat de ander op mij doet.  In onze ontmoeting met de ander, kunnen we God op het spoor komen.’  Als ik het zelf zou mogen zeggen: God gebeurt in onze omgang met mensen.”


Rob Kosterman  “Aandacht is nodig voor de mens in zijn heelheid, voor zingeving, levensvragen en spiritualiteit.”

 


Mart Hendriks “Geen stenen maar brood” (naar Mt 7, 7-11) is al sinds een bezinningsweekend in de jaren ’70 voor mij een aansporing en een toets in keuzes die ik maak in grote en kleine dingen. Met mensen optrekken en samen zoeken naar wat hen gaande houdt, is wat ik als maatschappelijk werker en daarna als geestelijk verzorger heb willen doen.