Welkom allemaal

Dit zijn de eerste twee woorden waarmee elke zondagmorgen om half tien in de kapel op het Glorieuxpark aan de Geldropseweg in Eindhoven
de liturgieviering begint.

Welkom allemaal, wie u ook bent, waar u vandaan komt, wat uw achtergrond is.
Welkom aan ieder die op zoek is of het al gevonden heeft.
Welkom voor een uur van bezinning.

Welkom allemaal! Deze woorden worden ook gericht aan ieder die deze regels leest. Dit boekje is bedoeld om ieder die dit wenst, kennis te laten maken met de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven.
U kunt hierin lezen wie wij zijn, wat onze identiteit is en nog veel meer.
Er wordt verteld over onze ontstaansgeschiedenis, over Augustinus en over zakelijke onderwerpen als statuten, organisatie en zo meer.

Het boekje bevat ook geestelijk voedsel. U treft de teksten aan van enkele overwegingen die onze voorgangers gehouden hebben en enkele artikelen die in ons kerkblad Kerk-Krant zijn verschenen. We hopen dat u door dit boekje een goede indruk krijgt van de sfeer en de aard van onze geloofsgemeenschap.

Welkom-allemaal-april-2024


Download hier “Welkom allemaal” in PDF