Overweging

Overweging 23e zondag door het jaar
Thema: Denk goed na

Lezingen: Wijsheid 9,13-18b en Lucas 14,25-33
Zondag 4 september 2022            Joost Koopmans, osa

Het evangelie van vandaag levert een flink struikelblok op. Moeten we breken met ouders, partner en kinderen als voorwaarde om Jezus te volgen? Het is het soort eis dat je verwacht bij fanatieke, sektarische stromingen. Je vraagt je af of dit nu werkelijk van ons verwacht wordt? Alle mensen om wie je geeft en die om jou geven, in de steek laten voor een ideaal? Wat heeft dat nog met liefde te maken?

Ik denk dat we deze gedachten een beetje gaan begrijpen tegen de achtergrond van de laatste zin uit het Evangelie van vandaag: “Jullie kunnen mijn leerlingen niet zijn als je je niet losmaakt van al wat je bezit” Is dat niet herkenbaar: dat je om iets te bereiken vertrouwde dingen moet loslaten!
Lees verder….

Bijzondere viering : Feest van Augustinus
Thema’s: Liefde, Gemeenschap en Kerk
Lezingen: Diverse teksten van Augustinus en Johannes 17,20-24
Gezamenlijke viering met vijf voorgangers in de Kapel op Glorieux
Zondag 28 augustus 2022     Joost Koopmans, osa  

Feest Augustinus 28 augustus 2022
Vóórdat Jezus deze wereld ging verlaten, bad hij voor zijn leerlingen, voor ons dus, dat we allen één zouden zijn. Maar wat bedoelt hij met deze eenheid? Is eenheid hetzelfde als gelijkvormigheid? Kijk naar zijn leerlingen. Uit hun levensbeschrijvingen blijkt dat ze allemaal een heel eigen karakter hadden, zowel de mannen als de vrouwen.
Het ging Jezus dan ook niet om “gelijke monniken, gelijke kappen”.
Lees verder….

Overweging: 21e zondag door het jaar
Thema: Door een smal deurtje

Lezingen: Jesaja 66,18-21 en Lucas 13,22-30
Zondag 21 augustus 2022            Marleen Kremers

Afgelopen week hadden we vergadering van de liturgiegroep.
En René had een tekst van Augustinus over de tijd. Dat de menselijke tijd voorbij gaat en nooit meer terug komt. Maar dat er bij God eeuwigheid is, los van de tijd. En in die tekst had Augustinus geschreven: “Als deze zin klaar is, dan ben ik al weer een stukje ouder geworden. En ik ben nu ook al weer ouder dan vanochtend, toen ik dit schreef.”
De tekst raakte mij, omdat ik dacht: wat doe ik eigenlijk met mijn kostbare tijd? Besteed ik die wel zoals ik dat zou moeten? Sta ik er wel genoeg bij stil dat de tijd nooit meer terug komt?
De vluchtigheid van het leven overviel mij ineens, daar aan het begin van die vergadering.
Lees verder….

Overzicht Overwegingen 2022

Overweging 18e zondag door het jaar, 31 juli 2022
Lezingen: Prediker 1,2; 2,21-23 en Lucas 12,13-21
Zondag 31 juli 2022             René Hornikx

Overweging 15e zondag door het jaar, 10 juli 2022
Lezingen: Deuteronomium 30,10-14 en Lucas 10,25-37
Rob Kosterman, diaken

Overweging  Feest van het H. Sacrament, 19 juni 2022
Lezingen: Genesis 14,18-20 en Lucas 9,11b-17
Marleen Kremers

Overweging Feest van de heilige Drie-eenheid, 12 juni 2022
Lezingen: Spreuken 8,22-31 en Johannes 16,12-15
René Hornikx, pastoraal werker

Overweging 7e zondag van Pasen, 29 mei 2022
Lezingen: Johannes 17,20-26                      
Annelies Rosier

Overweging 2e zondag na Pasen, 24 april 2022
Lezingen: Handelingen 5,12-16 en Johannes 20,19-31
René Hornikx

Overweging 3e zondag veertigdagentijd, 20 maart 2022
Lezingen: Exodus 3,1-8a.13-15 en Lucas 13,1-9
René Hornikx

Overweging 2e Zondag veertigdagentijd, 13 maart 2022
Lezingen: Genesis 15,5 12.17 18 en Lucas 9,28b 36
Dolf van der Linden

Overweging 5e zondag door het jaar, 6 febr 2022
Lezingen: Jesaja 6,1-2a.3-8 en Lucas 5,1-11
Joost Koopmans, osa

Archief Overwegingen

Overzicht Overwegingen 2020 en 2021

Overzicht Overwegingen 2019

Overzicht Overwegingen 2018

Overzicht Overwegingen 2017