Overweging

Overweging 2e zondag na Pasen
Thema:  Eerst zien en daarna geloven
Lezingen: Handelingen 5,12-16 en Johannes 20,19-31
Zondag 24 april 2022           René Hornikx

Goede mensen, We hebben allemaal mensen aan de dood verloren.
Ik zeg verloren. Maar is dit wel zo? Zijn we mensen verloren aan de dood?
Ik denk het niet. Als ik denk aan mijn vader, dan heb ik van hem meer geleerd na zijn dood dan toen hij nog leefde.
En leer ik nog steeds van hem, hoewel hij jong is gestorven. En zijn verhaal is nog niet ten einde. Ik herinner me, hoe hij omging met dieren, met de natuur. Hoe hij verstild stond te kijken naar het groeiende graan op de velden of naar de varkens in de stal. Als hij verstild stond te kijken ging er rust en vrede van hem uit.
Lees verder….

Overweging 3e zondag veertigdagentijd jaar C
Thema: Heb geduld
Lezingen: Exodus 3,1-8a.13-15 en Lucas 13,1-9
Zondag 20 mrt 2022  René Hornikx

Goede mensen, In de overgang van oud naar nieuw worden veel vernielingen aangebracht:  openbaar meubilair wordt kort en klein geslagen en menig winkelruit moet het ontgelden om nog te zwijgen over het geweld tegen politie en verzorgend personeel. We zagen het ook bij betogingen tegen de coronamaatregelen die vreedzaam begonnen en dan uiteindelijk toch uitliepen op rellen met vernielingen tot gevolg.
Lees verder….

Overweging 2e Zondag veertigdagentijd
Thema: Bidden verandert je
Lezingen: Genesis 15,5 12.17 18 en Lucas 9,28b 36
Zondag 13 maart 2022    Dolf van der Linden

Wij hadden het zo rustig in Nederland de laatste 40 – 50 jaar.
Het ging goed met ons. Volgens peilingen behoorden wij tot de gelukkigste landen van de wereld. Voor veel mensen, jongeren en ouderen, waren leuke dingen mogelijk. De welvaart was hoog. En toen kwam Corona.
Lees verder….

Overweging 5e zondag door het jaar
Thema: Geroepen!
Lezingen: Jesaja 6,1-2a.3-8 en Lucas 5,1-11
Zondag 6 februari 2022 Joost Koopmans, osa

Mensen hebben soms te weinig geloof in zichzelf.
Zo noemt Paulus zich vandaag een ‘misbaksel’: de minste van de apostelen. Dat komt natuurlijk omdat hij zich als jonge Saulus in dienst stelde van de christenvervolging. Die vervolging ging uit van de orthodoxe Joden die de groeiende Jezusbeweging beschouwden als een ketterse afscheiding.
“Als ik ondanks dat verleden toch nog iets voorstel”, horen we hem vandaag zeggen, “heb ik dat te danken aan Gods genade”. Door die genade voelt hij zich geraakt en durft hij er te zijn.
Lees verder….

Archief Overwegingen

Overzicht Overwegingen 2020 en 2021

Overzicht Overwegingen 2019

Overzicht Overwegingen 2018

Overzicht Overwegingen 2017