Overweging

Overweging: Christus Koning van het Heelal
Thema: Oog voor wie verloren lopen
Lezingen: Ezechiël 34,11-12.15-1 en Matteüs 25,31-46
26 november 2023               Mart Hendriks

Het feest van Christus Koning roept bij mij, en naar ik vermoed bij meer mensen tegengestelde gevoelens op. Toen ik nog met mijn vader naar de hoogmis ging, was het de tijd dat de pastoor, het hoofd van de school en de burgemeester de stelling hanteerden dat trouw aan de kerk voorwaarde was om te voorkomen dat het in de samenleving een zootje zou worden.
Lees verder….

Overweging: 33e zondag door het jaar
Thema: Iedereen heeft talent
Lezingen: Matteüs 25,14-15.19-20
Zondag 19 november 2023   Annelies Rosier

Een nichtje van mij, 24 jaar en even oud als mijn zoon, is al vanaf haar 13e ziek. Dat wil zeggen, toen ging ze van school af en was tot niets in staat.
Sinds die tijd, heeft ze therapie na therapie gehad, kreeg allerlei diagnoses, werd verschillende malen opgenomen, woont nu begeleid maar de zin van haar leven ontbreekt volledig. Haar talenten, die ze toch volop moet hebben, liggen ongebruikt. Angst en gebrek aan zin domineren haar leven. Zó jammer!

Een man gaat op reis en vertrouwt zijn bezit toe aan zijn dienaren.
‘Vertrouwen’ is misschien wel het sleutelwoord in het evangelie.
Meestal leggen we deze parabel uit op een moraliserende toon: iedereen heeft talenten, de ene meer dan de andere.
Maar het gaat erom dat we onze talenten goed gebruiken en niet in de grond stoppen.
Lees verder….

Tot slot: op Youtube staat een prachtig filmpje met als titel
‘All that we share’.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
Echt de moeite waard om te kijken! Hoe nieuwe verbindingen tussen mensen kunnen ontstaan als de juiste vragen worden gesteld.
Er ontstaat vertrouwen en openheid. Daar begint alles.

Overweging: 32e zondag door het jaar
Thema: Zoeken en uitkijken

Lezingen: Wijsheid 6,12-16 en Mattheüs 25,1-13
Zondag 12 november 2023                    Rob Kosterman

Het blijft altijd een vreemde lezing, over die vijf wijze en vijf domme maagden, want we hebben geleerd dat we moeten delen en nu krijgen we opeens een verhaal voorgeschoteld, opgeschreven door Mattheüs, waarin er níet gedeeld wordt!

Zo’n verhaal verwijst natuurlijk ergens naar. Het is een soort vergelijking en iedere vergelijking gaat ergens mank. Het manke aan deze vergelijking van de domme en de wijze meisjes is: dat de meisjes die nog wel olie hebben, niet willen delen met hen bij wie de olie op is. En van wie het licht dus niet meer wil branden.
Deze parabel wil ons duidelijk maken dat ieder mens zélf verantwoordelijk is en dat je een goede afloop van de gebeurtenissen niet gemakzuchtig of onnadenkend mag overlaten aan anderen. Zelf alert zijn daar gaat het om. Het is wijs om waakzaam te zijn.
Lees verder….

Overzicht Overwegingen 2022 – 2023

Overweging: Allerheiligen/Allerzielen:  Heilig zijn
5 november 2023

Lezingen:  Openbaring 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12a
Joost Koopmans

Overweging 28e zondag door het jaar: Allen welkom aan tafel
om samen nieuwe toekomst te maken.

15 oktober 2023
Lezingen:  Jesaja 25,6-10a en Matteüs 22,1-10
Mart Hendriks

Overweging 27e zondag door het jaar A: Voor wie is Gods
nieuwe wereld?
8 oktober 2023

Lezingen: Jesaja 5,1-7 en Matteüs 21,33-43
René Hornikx

Overweging 26e zondag door het jaar: Doe wat God wil!
1 oktober 2023

Lezingen: Ezechiël 18,25-28 en Matteüs 21,28-32
Joost Koopmans, osa

Overweging: 25e zondag door het jaar: Doe ik onrecht?
24 september 2023
Bijzonder: Vredeszondag
Lezingen: Jesaja 55,6-9 en Matteüs 20,1-16a
Annelies Rosier, Geestelijk verzorger

Overweging 24e zondag door het jaar: Vergeven en niet vergeten,
           dat maakt ruimte voor een nieuw begin.

17 september 2023
Bijzonder: Begin Vredesweek
Lezingen: Jezus Sirach 27.30;28,1-7 en Matteüs 18,21-35
Mart Hendriks

Overweging 22e zondag door het jaar: Innerlijke drijfveer
3 september 2023

Lezingen: Jeremia 20,7-9 en Matteüs 16,21-27
Joost Koopmans osa

Overweging: Feest Augustinus
27 augustus 2023

Lezingen: teksten van Augustinus en Handelingen, 2,42-47
René Hornikx

Overweging 20e zondag door het jaar: Grens overgaan
20 augustus 2023   

Lezingen: Jesaja 56,1,6-7 en Matteüs 15,21-28
René Hornikx

Overweging 19e zondag door het jaar:
Vertrouw me,  op eigen benen  — maar niet alleen
13 augustus 2023

Lezingen: 1 Kon. 19, 9a.11-13a Math 14, 22- 33
Mart Hendriks

Overweging 18e zondag door het jaar:
Gedaanteverandering van de Heer

6 augustus 2023

Lezingen: Daniël 7,9-10.13-14 en Matteüs 17,1-9
Joost Koopmans, osa

Overweging: 18e zondag door het jaar: Ga ervoor!
30 juli 2023

Lezingen: 1 Koningen 3,5.7-12 en Matteüs 13, 44-46
Marleen Kremers

Overweging: 17e zondag door het jaar: Wat is wijs?
23 juli 2023 

Lezingen: Wijsheid 12,13.16-19 en Matteüs 13, 24-30
Rob Kosterman, diaken

Overweging 16e zondag door het jaar: Blijf luisteren en vertrouwen naar Woorden met kiemkracht
16 juli 2023

Lezingen: Jesaja 55,10-11 en Matteüs 13,1-9
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Overweging  14e zondag door het jaar: Ruimte scheppen
2 juli 2023
 
Lezingen: 2 Koningen 4,8-11.14-16a;  Matteüs 10, 37-42
Joost Koopmans, osa  

Overweging 13e zondag door het jaar: Wees niet bang
25 juni 2023

Lezingen: Jeremia 20,10-13 en Matteüs 10,26-33
René Hornikx

Overweging 12e zondag door het jaar: Bewogenheid
18 juni 2023

Lezingen: Exodus 19,2-6a en Matteüs 9,36- 10,6
Annelies Rosier

Overweging: Feest van de H. Drie-eenheid : De drie-ene God
4 juni 2023

Lezingen: Exodus 34,4b-6.8-9 en Johannes 3,16-18
Joost Koopmans, osa

Overweging: Pinksteren: Adem
28 mei 2023

Lezingen: Handelingen 2,1-11 en Johannes 20,19-23
Joost Koopmans, osa

Overweging 7e zondag van Pasen: Hoe verder?
21 mei 2023

Lezingen: Handelingen 1,12-14 en Johannes 17,1-11a
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Overweging 5e zondag na Pasen: Geef ze de ruimte,
7 mei 2023

Lezingen: Handelingen 6,1 7 en Johannes 14,1 12
Joost Koopmans, osa

Overweging  3e zondag na Pasen: Ogen geopend,
23 april 2023

Lezingen: Handelingen 2,14.22-32 en Lucas 24,13-35
René Hornikx

Overweging 2e zondag na Pasen: Zien – soms- even,
16 april 2023

Lezingen: Handelingen 2,42 47 en Johannes 20,19 31
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Ter nagedachtenis Diverse teksten van Huub Oosterhuis
Diverse teksten voor viering 16 april, verzameld door Mart Hendriks

Overweging 1e Paasdag: Tot geloof gekomen, 9 april 2023
Lezingen: Handelingen 10 34a, 37-43 enJohannes 20, 1-9
René Hornikx

Overweging Palmzondag, God zal me helpen, 2 april 2023
Lezingen: Matteüs 21,1-11; Jes. 50,4-7 en Matteüs. 26,14 – 27,66
Joost Koopmans, osa

Overweging 4e zondag 40-dagentijd, Zorg dat de blinde
kan zien! , 19 maart 2023

Lezingen: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a en  Johannes 9,1-41
Annelies Rosier, geestelijk verzorger

Overweging 2e zondag 40-dagentijd, Stralend als het licht,
5 maart 2023
Lezingen: Genesis 12,1-4a en Matteüs 17,1-9
Joost Koopmans osa

Overweging 1e zondag 40-dagentijd, Op de proef gesteld,
26 februari 2023

Lezingen: Genesis 2,7-9; 3,1-7 en Matteüs 4,1-11
Mart Hendriks, pastoraal werker

Overweging 7e zondag: Heb je vijand lief, 19 februari 2023
Lezingen: Leviticus 19,1-2.17-18 en Matteüs 5,38-48
René Hornikx

Overweging 6e zondag: Kies de vrijheid, 12 februari 2023
Lezingen: Sirach 15,15-20 en Matteüs 5,20-22a.27-28.33-34a.37
Rob Kosterman, diaken

Overweging 5e zondag: Laat uw licht stralen, 5 februari 2023
Lezingen: Jesaja 58,7-10 en Matteüs 5,13-16
Joost Koopmans osa

Overweging Je bent op de goede weg, 29 januari 2023
Lezingen: Sefanja 2,3; 3,12-13 en Matteüs 5,1-12a
Marleen Kremers, geestelijk verzorger

Overweging  Openbaring des Heren, 8 januari 2023
Lezingen: Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Overweging Levenskeuze bevestigd, 1 januari 2023
Lezingen: Numeri 6,22-27 en Lucas 2,16-21
René Hornikx, pastoraal werker

Kerstpreek 24 december 2022: DE KRACHT VAN HET KLEINE
door  Joost Koopmans osa

Overweging: 2e Advent Kerst, 4 december 2022
Lezingen: Jesaja 11,1-10 en Matteüs 3,1-12
Joost Koopmans

Archief Overwegingen

Overzicht Overwegingen 2022

Overzicht Overwegingen 2020 en 2021

Overzicht Overwegingen 2019

Overzicht Overwegingen 2018

Overzicht Overwegingen 2017