Overweging

Overweging eerste Pinksterdag
Thema: Geestkracht wordt ons geschonken
Lezingen: Handelingen 2,1-11 en Johannes 14,15- 16.23b-26
Zondag 9 juni 2019     Joost Koopmans osa

Wat roept het woord ‘geest’ bij je op? Het klinkt zo iel en vaag misschien denk je wel aan iets onstoffelijks, of aan iets spookachtigs. Maar het hebreeuwse woord voor geest: ‘ruach’, betekent ‘windkracht’ of ‘ademstoot’ en dat kleedt het vage woord al meer aan.  Lees verder….

Overweging 7e zondag van Pasen
Thema: God groeit in ons
Lezingen: Handelingen 7,55-60 en Johannes 17,20-26
Zondag 2 juni 2019                       R. Hornikx

Bidden is voor velen van ons moeilijk. En tevens weet ik zeker dat iedereen bidt. En als we bidden, hebben we de neiging naar onszelf toe te bidden en ons gelijk te halen. Ik heb hiervan twee mooie voorbeelden van kinderen.  Lees verder….

Overweging 5e zondag van Pasen
Thema: Houd van elkaar  (Zondag van de Oosterse kerken)
Lezingen: Handelingen 14,21-27 en Johannes 13,31-33a.34-35
Zondag 19 mei 9.30 uur:     Marleen Kreemers, pastoraal werkster

Normaal gesproken heb ik altijd een opbeurend woordje klaar voor mijn vieringen. Ik probeer de lezingen van de dag uit te leggen en te kijken wat wij er in ons dagelijks leven mee kunnen doen.
De boodschappen die Jezus heeft doorgegeven aan zijn leerlingen zijn zo waardevol en ook nog steeds zo actueel in onze tijd. 
Lees verder….

Archief Overwegingen

2019

Overweging 4e zondag van Pasen: In Gods hand
Zondag 12 mei 2019        Annelies Rosier, pastoraal werkster
Overweging 3e zondag van Pasen: Terug in de kring
Zondag 5 mei 2019                      Joost Koopmans osa
Overweging 2e zondag van Pasen: Eerst zien en daarna geloven!
Zondag 28 april 2019                R. Hornikx
Overweging Witte Donderdag: Dienstbaar
Donderdag 18 april 2019         Joost Koopmans osa
Overweging Palmzondag: Trouw tot het einde
Zondag 14 april 2019                R. Hornikx
Overweging 5e zondag veertigdagentijd: Meevoelen!
Zondag 7 april 2019                   Joost Koopmans osa
Overweging: Zondag Laetare:  Goedheid!
Zondag 31 maart 2019              Marleen Kremers, pastoraal werkster
Overweging 1e zondag veertigdagentijd:   Beproefd!
Zondag 10 maart 2019             Annelies Rosier, pastoraal werkster
Overweging:  8e zondag door het jaar: Doen we wat Hij zegt?
3 maart 2019                              Joost Koopmans
Overweging 7e zondag door het jaar: Wees barmhartig!
Zondag 24 februari              Annelies Rosier, pastoraal werkster
Overweging 6e zondag door het jaar: Een plaats om veilig op te groeien 
17 februari 2019                       R. Hornikx
Overweging 5e zondag door het jaar:  Hij roept je!
10 februari 2019                       Marleen Kremers, pastoraal werkster
Overweging  4e zondag door het jaar: Profeet in eigen stad?
3 februari 2019                        Joost Koopmans o.s.a.
Overweging  Doop van de Heer:  Gedoopt in geest en vuur!
13 januari 2019                         Wim Sleddens, OSA
Overweging Openbaring des Heren: Ooit geloven we in dezelfde God
6 januari 2019                            Joost Koopmans o.s.a.

Overzicht Overwegingen 2018
Overzicht Overwegingen 2017