Overweging

Overweging: Pinksteren
Thema: Adem

Lezingen: Handelingen 2,1-11 en Johannes 20,19-23
Zondag 28 mei 2023             Joost Koopmans, osa

“Pinksteren: feest van de Geest”!
Maar het woord “geest” klinkt nogal slap…doet denken aan iets onstoffelijks. Dat is niet de bedoeling van de bijbelse verhalen. Het Hebreeuwse woord “ruach” en het Griekse (*) woord “pneuma” kun je beter vertalen met een dynamisch woord zoals “ademstoot”. Geest als “adem van God.” Gods’ Geest denk je niet, maar voel je.
Het was de adem van God die ingeblazen werd in de neus van de eerste mens en hij kwam tot leven.  Wij leven van Gods adem.
Lees verder….

Overweging 7e zondag van Pasen
Thema: Hoe verder?
Lezingen: Handelingen 1,12-14 en Johannes 17,1-11a
Zondag 21 mei 2023   Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Ruim veertig dagen na Pasen, Hemelvaart ligt al achter ons
en Pinksteren moet het nog worden. Bij de leerlingen is het besef van wat er in de laatste weken allemaal is gebeurd inmiddels echt ingedaald. Afgelopen donderdag hebben ze het nog te horen gekregen: ‘Ga er in mijn Naam op uit en leer alle volkeren te onderhouden wat ik jullie heb voorgehouden.’ (Matteus 28, 16-20).
Nu zitten ze bij elkaar in de bovenzaal, de apostelen, de vrouwen die Hem volgden en Jezus’ moeder, Maria. Nagenoeg hetzelfde gezelschap dat Pesach vierde en die laatste avond met Jezus samen was.
Lees verder….

Overweging 5e zondag na Pasen
Thema: Geef ze de ruimte

Lezingen: Handelingen 6,1 7 en Johannes 14,1 12
Zondag 7 mei 2023              Joost Koopmans, osa

Ze klinken zo gemakkelijk, die woorden van Jezus: “ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden en daarna kom ik terug om je bij mij op te nemen”. Maar dan voegt hij er aan toe: “Je weet waar ik heenga en ook de weg daarheen is jullie bekend”. Onmiddellijk komt de kritische Thomas in het verweer: “We weten helemaal niet waar u heengaat, hoe moeten wij dan de weg kennen?” “Die weg ben ik”, zegt Jezus, “door mij kom je bij de Vader”. Dus: om thuis te komen in het huis van de Vader moeten de leerlingen de weg gaan die ‘Jezus’ heet en zo gemakkelijk is dat niet.
Lees verder….

Overzicht Overwegingen 2022 – 2023

Overweging  3e zondag na Pasen: Ogen geopend,
23 april 2023

Lezingen: Handelingen 2,14.22-32 en Lucas 24,13-35
René Hornikx

Overweging 2e zondag na Pasen: Zien – soms- even,
16 april 2023

Lezingen: Handelingen 2,42 47 en Johannes 20,19 31
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Ter nagedachtenis Diverse teksten van Huub Oosterhuis
Diverse teksten voor viering 16 april, verzameld door Mart Hendriks

Overweging 1e Paasdag: Tot geloof gekomen, 9 april 2023
Lezingen: Handelingen 10 34a, 37-43 enJohannes 20, 1-9
René Hornikx

Overweging Palmzondag, God zal me helpen, 2 april 2023
Lezingen: Matteüs 21,1-11; Jes. 50,4-7 en Matteüs. 26,14 – 27,66
Joost Koopmans, osa

Overweging 4e zondag 40-dagentijd, Zorg dat de blinde
kan zien! , 19 maart 2023

Lezingen: 1 Samuel 16,1b.6-7.10-13a en  Johannes 9,1-41
Annelies Rosier, geestelijk verzorger

Overweging 2e zondag 40-dagentijd, Stralend als het licht,
5 maart 2023
Lezingen: Genesis 12,1-4a en Matteüs 17,1-9
Joost Koopmans osa

Overweging 1e zondag 40-dagentijd, Op de proef gesteld,
26 februari 2023

Lezingen: Genesis 2,7-9; 3,1-7 en Matteüs 4,1-11
Mart Hendriks, pastoraal werker

Overweging 7e zondag: Heb je vijand lief, 19 februari 2023
Lezingen: Leviticus 19,1-2.17-18 en Matteüs 5,38-48
René Hornikx

Overweging 6e zondag: Kies de vrijheid, 12 februari 2023
Lezingen: Sirach 15,15-20 en Matteüs 5,20-22a.27-28.33-34a.37
Rob Kosterman, diaken

Overweging 5e zondag: Laat uw licht stralen, 5 februari 2023
Lezingen: Jesaja 58,7-10 en Matteüs 5,13-16
Joost Koopmans osa

Overweging Je bent op de goede weg, 29 januari 2023
Lezingen: Sefanja 2,3; 3,12-13 en Matteüs 5,1-12a
Marleen Kremers, geestelijk verzorger

Overweging  Openbaring des Heren, 8 januari 2023
Lezingen: Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12
Mart Hendriks, geestelijk verzorger

Overweging Levenskeuze bevestigd, 1 januari 2023
Lezingen: Numeri 6,22-27 en Lucas 2,16-21
René Hornikx, pastoraal werker

Kerstpreek 24 december 2022: DE KRACHT VAN HET KLEINE
door  Joost Koopmans osa

Overweging: 2e Advent Kerst, 4 december 2022
Lezingen: Jesaja 11,1-10 en Matteüs 3,1-12
Joost Koopmans

Archief Overwegingen

Overzicht Overwegingen 2022

Overzicht Overwegingen 2020 en 2021

Overzicht Overwegingen 2019

Overzicht Overwegingen 2018

Overzicht Overwegingen 2017