OKG AGENDA vooruitblik

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Week-van-het-gebed-2023-2.png
Weekvangebed.nl


Attentie: Op maandagavond is ‘onze’ Johan Wolbrink voorganger in de Oud-Katholieke kerk.

Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE

Datum – donderdag 19/01/2023
15:30 – 17:30
Leerhuis door Alex van Heusden (2023-3)

Klik <HIER> voor de .pdf hand-out download
Een radicale Jood
De zeven brieven van Paulus
Wijsheid en dwaasheid – 1 Korintiërs 1
Korinte was het bestuurlijke centrum van de Romeinse provincie Achaia, een grote en bedrijvige stad, een ware metropool, gelegen op een kruispunt van verschillende handelsroutes. De stad beschikte over twee havens aan beide uiteinden van de Isthmus, een westelijke en een oostelijke, en met het drukke handelsverkeer, schepen die af- en aanvoeren, was zij een smeltkroes van culturen, ideeën en religies.
Of voor meer informatie, klik HIER

Nieuwe kerk
Tot slot nog een belangrijke mededeling: wegens aanstaande verbouwingen van de Ontmoetingskerk, zal SOVE zijn vieringen komend seizoen houden op de eerste zaterdagen (tenzij anders bericht) in de Johanneskerk aan de Mercuriuslaan Eindhoven, tot en met juni 2023, om 18.30 uur.

De eerdere registraties van SOVE
kunt u nog eens bekijken per livestream op:
sove-eindhoven.nl

Deze OKG agenda is samengesteld door 5 geloofsgemeenschappen in Eindhoven en Veldhoven te weten:
Voor hun eigen website kunt u op de betreffende naam klikken
+ Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE
(tot eind juni 2023 te gast in de Johanneskerk)
+ Oud-Katholieke Parochie Maria Magdalena
+ Oase Veldhoven
+ De Kapel (te gast in de Johanneskerk)
+ Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven

Oud- Katholiek Eindhoven
Agenda kunt u bekijken op:
eindhoven.oudkatholiek.nl/events/event/

in de Maria Magdalenakerk, Boschdijk 354 in Eindhoven

OASE Veldhoven, Immanuel kerk en ontmoetingscentrum
Teullandstraat 1 Veldhoven