Kerk-Krant redactie

Volgende aflevering
De eerstkomende editie van de ‘Kerk-Krant’ verschijnt digitaal op
28 november 2021
U kunt u hiervoor opgeven door uw e-mailadres te sturen aan onderstaande mailadres van Frans Savelkouls.


Elektronische toezending
Indien u prijs stelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie:
frans.ans.savelkouls@hetnet.nl

Doelstelling
De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als bind-middel tussen de leden van de gemeenschap. De Kerk-Krant biedt een podium aan de deelnemers van de vieringen en andere geĆÆnteresseerden over onderwerpen die de gemeenschap of de Kerk in het algemeen raken.

De Kerk-Krant is gratis. Voor postabonnementen worden verzendkosten in rekening gebracht.