Kerk-Krant redactie

Volgende aflevering
De eerstkomende editie van de Kerk-Krant verschijnt op  4 augustus 2019
Sluitingsdatum voor kopij is  22 juli 2019

De volgende twee-maandelijkse edities verschijnen  op:
6 oktober en 1 december 2019.

Elektronische toezending
Indien u prijs stelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve dit kenbaar te maken via het mailadres van de redactie:
frans.ans.savelkouls@hetnet.nl

Doelstelling
De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als bind-middel tussen de leden van de gemeenschap. De Kerk-Krant biedt een podium aan de deelnemers van de vieringen en andere geïnteresseerden over onderwerpen die de gemeenschap of de Kerk in het algemeen raken.

De Kerk-Krant is gratis. Voor postabonnementen worden verzendkosten in rekening gebracht.