Kerk-Krant redactie

Volgende aflevering
De eerstkomende editie van de ‘Kerk-Krant’ verschijnt digitaal op

24 maart 2024    -Palmzondag
19 mei 2024    -Pinksteren
4 augustus 2024
6 oktober 2024
1 december 2024   – 1e zondag Advent

Elektronische toezending
Indien u prijs stelt op toezending van de Kerk-Krant per mail, dan gelieve uw verzoek met uw e-mailadres   te sturen aan het mailadres van de redactie:
frans.ans.savelkouls@hetnet.nl

Doelstelling
De Kerk-Krant is het informatieblad van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven. Daarnaast wil de Kerk-Krant fungeren als bind-middel tussen de leden van de gemeenschap. De Kerk-Krant biedt een podium aan de deelnemers van de vieringen en andere geïnteresseerden over onderwerpen die de gemeenschap of de Kerk in het algemeen raken.

De Kerk-Krant is gratis. Voor postabonnementen worden verzendkosten in rekening gebracht. Op zondag is ook een beperkte oplage van de papieren versie in de Kapel op Glorieux verkrijgbaar, zo lang de voorraad strekt.