Extra Corona editie Kerk-Krant

Aan de vrienden van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
en alle andere geïnteresseerden

Extra-ZA-Corona-Editie-12-Kerk-krant-31-mei-2020

Extra Corona Editie 12 zondag 31 mei 2020 Pinksteren ( in PDF)

+ Jeangry Macrooy interview in Trouw over tien geboden: “We denken dat we alles in de hand hebben, maar het virus maakt ons nederig.”
+Viens Esprit Saint ( Veni Sancte Spiritus)
+Taizé: Veni Sancte Spiritus (meertalig)
+herinnering aan Pinksteren 2018, muziek “Inspiratie” Matilde Santing


Diverse verwijzingen in Corona Editie Kerk-Krant

Corona Editie 11 zondag 24 mei 2020 Samen hoopvol wachten ( in PDF)
+Onlinecursus Gregoriaans zingen (start met seminar 23 mei van 20-21 uur)
Wishful Singing en Herman Finkers geven onlinecursus gregoriaans voor €15

Corona Editie 10 zondag 17 mei 2020 In Zijn Geest ( in PDF)
+Laudato-Si website, “De zorg voor ons gemeenschappelijk huis”
Paus Franciscus roept in een kort bericht (van 3 maart 2020) allen op mee te doen op zondagmiddag 24 mei om 12 uur. Videoboodschap Paus
+Gezamenlijk gebed voor onze toekomst
+ Link naar Youtube Taizé muziek: ‘Ubi Caritas et amor’
+Stichting vrienden van Titus Brandsma – Memorial

Corona Editie 9 zondag 10 mei 2020
Jezus gaat ons voor

+1e Goede doel: Steunpunt Materiële Hulpzaken Eindhoven
+2e Goede doel: Straatpastoraat Eindhoven
+Bisdom van ’s Hertogenbosch
ook: Woord ter bemoediging door Mgr. G. de Korte

+Taizé: Bless the Lord my soul (Youtube muziek)

Corona Editie 8 zondag 3 mei 2020 De goede Herder
+Live stream (rechtstreekse verbinding overdag) ‘Thuis bij Maria’ in de Sint-Jan Kathedraal
+De Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch (ZoeteLieveVrouw.nl)
+Jaarlijkse bidtocht op 10 mei (Moederdag) in Den Bosch
+Muziek Taizé – Behüte mich Gott

Corona Editie 7 zondag 26 april 2020 Emmaüsgangers
+Berneboek – Boeken vinden bij Bernemedia.nl

Corona Editie 6 zondag 19 april 2020
Beloken Pasen
+Artikel Trouw “De Coronacrisis is hét moment voor de kerk om te veranderen” Essay Tomáš Halík

Corona Editie 5 zondag 12 april 2020 Pasen
+ Augustijns Instituut Utrecht
+Soundcloud – Interviews over Augustinus
+Uitleg over onze kerstkaart 2019 ‘De verbinding’

Corona Editie 4 zondag 5 april 2020
+ Vastenactie Stichting Augustinianum Sorong

Corona Editie 3 zondag 29 maart 2020
+ Katholieke Bijbelstichting
+ Parochie Sint Joris over “Geen vieringen t/m Pinksteren”

Corona Editie 2 zondag 22 maart 2020
+ Link naar Parochie Sint Joris
+ YouTube kanaal van Past. René Wilmink
+ Facebook pagina Parochie Sint Joris
+ Link naar site Missale met alle lezingen door het jaar
+ Link naar deze eigentijdse Videoboodschap: een zondagse groet van Pastor Emile

Corona Editie 1 zondag 15 maart 2020
+ Link naar YouTube: ‘Fight the virus Ballade


Woordje van de redactie

Geloofgemeenschappen zoals de onze zijn op vier terreinen actief: het verzorgen van de liturgie, het verzorgen van bijeenkomsten om diepgang te geven aan het geloofsleven, diaconie en gemeenschapsvorming.
In deze coronatijd probeert onze gemeenschap aan deze taken zo goed en zo kwaad als het gaat, inhoud te geven.
Het moeilijkste is de liturgie omdat we deze niet samen kunnen vieren. Met de teksten van de lezingen en de beschrijving van de huisliturgie zoals in onze vorige krant vermeld, proberen we deze leemte een klein beetje op te vullen.
De diaconie krijgt vorm door onze bijdrage aan Eindhovense groepen in nood zoals u verderop in deze krant kunt lezen.
Onze gemeenschapsvorming proberen we te ondersteunen door wekelijks de Kerk-Krant te laten verschijnen en voor de diepgang kunt u ook in onze krant terecht. We realiseren ons dat het allemaal behelpen blijft, maar we doen ons best. Met uw steun en bemoedigende woorden gaan we het redden om als gemeenschap overeind te blijven.

Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden om in de 1½-meter-maatschappij vieringen te kunnen organiseren. Dat valt niet mee. Mocht daar nieuws over zijn, dan berichten wij u daar zo snel mogelijk over.


Sinds het verschijnen van onze eerste corona-editie hebben zich 25 nieuwe digitale abonnees aangemeld.
Wij blijven u vragen om voor kerkbezoekers uit uw omgeving die niet digitaal zijn aangesloten, een printje te maken en dit in hun brievenbus te stoppen.
Tot slot: Houd goede moed. Deze crisis komen we te boven. Met behulp van telefoon, whatsapp, skype en de corona-edities van de Kerk-Krant slaan we ons door eenzaamheid en afzondering heen.

Ook onder de koppen ‘Actueel’ en ‘Links’ staat interessant nieuws.

Wilt u op deze editie reageren of zelf een bijdrage leveren: schroom niet om een bericht te sturen naar onderstaand mailadres.
Redactieadres Kerk-Krant: frans.ans.savelkouls@hetnet.nl