Misintenties

Als kerkbezoeker is het altijd mogelijk om uw eigen misintentie op te geven. U kunt deze het beste richten aan Carla Piscaer, secretaris.

Als vergoeding verzoeken we u vriendelijk om € 10 over te maken op ons bankrekeningnummer NL27 INGB 0007 5262 49

aanhef:
uw naam:
e-mail:
telefoon:
klik om te verzenden: