Financiële verant- woording

De Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft de ANBI status toegekend gekregen.

Officiële publicatie Belastingdienst

Instelling: Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
Vestigingsplaats: Heeze
Fiscaal nummer RSIN:  856 689 695

Wist u dat uw (periodieke) gift of schenking fiscaal aftrekbaar is?   Lees hier meer…

In het kader van de afronding van het jaar 2019, presenteren we u met grote dankbaarheid de cijfers van onze Stichting.

De uitgebreide jaarrekening 2019 vindt u hier

Hoewel er wel een daling ten opzicht van 2018 te zien is, zijn de kerkbijdragen en de collectes goed geweest. Vanaf september 2019 zijn de kosten en opbrengsten van de werkgroep Bezinning & Spiritualiteit in onze cijfers geïntegreerd.

Bezoekersaantallen:  Onze eucharistievieringen zijn in het afgelopen jaar goed bezocht zoals u in dit overzicht kunt zien.

Tot slot:  Als u vragen heeft over het overzicht, dan kunt u mij daar altijd over aanspreken. Namens het bestuur van de Stichting bedank ik alle mensen die het afgelopen jaar een bijdrage hebben gegeven aan onze Geloofsgemeenschap.

Ad Broeken, penningmeester