Financiële verant- woording

De Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) . 


Officiële publicatie Belastingdienst

Instelling: Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
Vestigingsplaats: Geldrop
Fiscaal nummer RSIN:  856 689 695

Wist u dat uw (periodieke) gift of schenking fiscaal aftrekbaar is?   
Lees hier meer…

Klik hier voor een aanvraagformulier (link Belastingdienst)

In het kader van de afronding van het jaar 2023, presenteren we u met grote dankbaarheid de cijfers van onze Stichting.

De uitgebreide jaarrekening 2023 vindt u hier

Bezoekersaantallen:  Afgelopen jaar werden de vieringen goed bezocht.

Tot slot:  Als u vragen heeft over het overzicht, dan kunt u mij daar altijd over aanspreken. Namens het bestuur van de Stichting bedank ik alle mensen die het afgelopen jaar een bijdrage hebben gegeven aan onze Geloofsgemeenschap.

Ad Broeken, penningmeester