Financiële verant- woording

De Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft de ANBI status toegekend gekregen.

Officiële publicatie Belastingdienst

Instelling: Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
Vestigingsplaats: Geldrop
Fiscaal nummer RSIN:  856 689 695

Wist u dat uw (periodieke) gift of schenking fiscaal aftrekbaar is?   Lees hier meer…

In het kader van de afronding van het jaar 2022, presenteren we u met grote dankbaarheid de cijfers van onze Stichting.

De uitgebreide jaarrekening 2022 vindt u hier

Bezoekersaantallen:  Afgelopen jaar werden de vieringen goed bezocht.

Tot slot:  Als u vragen heeft over het overzicht, dan kunt u mij daar altijd over aanspreken. Namens het bestuur van de Stichting bedank ik alle mensen die het afgelopen jaar een bijdrage hebben gegeven aan onze Geloofsgemeenschap.

Ad Broeken, penningmeester