Financiële verant- woording

De Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven heeft de ANBI status toegekend gekregen.

Officiële publicatie Belastingdienst

Instelling: Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
Vestigingsplaats: Heeze
Fiscaal nummer RSIN:  856 689 695

Wist u dat uw (periodieke) gift of schenking fiscaal aftrekbaar is?   Lees hier meer…

In het kader van de afronding van het jaar 2021, presenteren we u met grote dankbaarheid de cijfers van onze Stichting.

De uitgebreide jaarrekening 2021 vindt u hier

Bezoekersaantallen:  Tot 15 maart werden de vieringen goed bezocht. Onze eucharistievieringen zijn in het afgelopen jaar vanaf 15 maart helaas niet mogelijk geweest vanwege de maatregelen ter voorkoming van het Coronavirus.

Tot slot:  Als u vragen heeft over het overzicht, dan kunt u mij daar altijd over aanspreken. Namens het bestuur van de Stichting bedank ik alle mensen die het afgelopen jaar een bijdrage hebben gegeven aan onze Geloofsgemeenschap.

Ad Broeken, penningmeester