Bijzondere vieringen

Voor onze kerkbezoekers kunnen ook bijzondere vieringen georganiseerd worden.

U kunt uw verzoek het beste richten aan één van onze pastores coördinator:  René Horikx  of  Marleen Kremers.

Of sturen aan ons emailadres:
info@augustinus-eindhoven.nl