Links

Voor onze Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven is het belangrijk om voeling te houden met andere geloofsgemeenschappen. Daarom onderstaand wat informatie over websites die voor u mogelijk interessant zijn. Hebt u zelf ook een dergelijke bron ontdekt en wilt u anderen van het bestaan ervan op de hoogte brengen, laat het ons weten en wij vermelden het graag in de Kerk-Krant en op deze website.

Kortom: op het net is er een rijk aanbod voor nieuws en verdieping:
Ga op zoek!

Stichting geloofsgemeenschap Oase  te Veldhoven
Oase is een groep gelovigen, die een bijdrage wil leveren aan een leefbare samenleving door te zoeken naar God’s bedoelingen met ons. De Bijbel is daarbij onze leidraad.  Er zijn, elkaar ontmoeten, oog en oor hebben voor elkaar, waarbij Jezus steeds ons grote voorbeeld is. Hij heeft ons voorgeleefd en ons geroepen om Zijn Boodschap uit te dragen.  In de Oase vinden we een blijvende bron van inspiratie in het christelijke geloof.   www.oaseveldhoven.nl

Stichting oecumenische vieringen Eindhoven
SOVE wil bijdragen aan het herontdekken van de kern van de bijbelverhalen, zodat deze verhalen mensen kunnen helpen en ondersteunen in hun dagelijks leven.  SOVE wil daarom oecumenische leerhuizen en vieringen organiseren.
SOVE is geen kerk, maar wil met mensen van binnen en buiten bestaande kerkgenootschappen werken vanuit de hoop op inspiratie-verdieping-vernieuwing.    www.sove.dse.nl

Oud-Katholieke parochie Maria Magdalena  te Eindhoven
U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek.
Ze wil echter niet onveranderlijke en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.  Oud-katholiek is katholiek met een open geest: waar geloven persoonlijk is, samen vieren en in gesprek zijn belangrijk is en het evangelie onze leidraad is.    www.eindhoven.okkn.nl

De Kapel  
Werkplaats voor oecumene  te Eindhoven
Kenmerkend voor de oecumenische kapelvieringen is dat bijbel én actualiteit, woord én ervaring, naast elkaar worden gelegd. Met andere woorden: spiritualiteit, geworteld in het dagelijks leven.
Iedere zondag om 12 uur (behalve in de zomermaanden) ontvangen we bemoediging en inspiratie door tekst, uitleg, zang en muziek. De vieringen zijn oecumenisch, met een mix van het goede uit vooral christelijke liturgische opvattingen.  www.kapel-eindhoven.nl

Het Augustijns Verband
Het Augustijns Verband is een laagdrempelig netwerk van en voor organisaties, groepen en individuele personen die geïnteresseerd zijn in Augustinus en de augustijnse spiritualiteit.
Dit netwerk is bedoeld om bruggen te slaan tussen allen die geïnteresseerd zijn in en zich verbonden voelen met Augustinus om vervolgens elkaar te inspireren en te bemoedigen in deze gemeenschappelijke inspiratiebron.   www.AugustijnsVerband.nl

Augustijns Instituut Utrecht
Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht. Het instituut heeft als doel de belangstelling voor en de bestudering van Augustinus’ spiritualiteit in het Nederlandse taalgebied te stimuleren. Medio 2017 is het Augustijns Instituut van Eindhoven naar Utrecht verhuisd.

Onder de naam ‘Augustinus aan het woord’ publiceerde de Augustijnse Beweging een serie van 17 brochures. Hierin zijn telkens tien citaten van Augustinus opgenomen voorzien van een korte toelichting. Elke brochure heeft een eigen thema en telt 12 tot 16 pagina’s, A5-formaat. De verlaagde prijs is € 1,- per brochure, zolang de voorraad strekt.
www.augustinus.nl/C283-Augustinus-aan-het-woord.html

De Roerom,  website, blad en nieuwsbrief
De Roerom is van katholieke huize maar is oecumenisch van aard en geeft dus graag ruimte aan allen die als bondgenoten mee willen zoeken naar de betekenis van zingeving, religie en spiritualiteit in het leven vanalledag. Gezien zijn afkomst uit het Brabantse heeft De Roerom een gemoedelijke aard, is mildkritisch en voortdurend nieuwsgierig naar ontwikkelingen in samenleving en kerk, in ons land en daarbuiten, die het leven van mensen goed maken.
www.deroerom.nl

Bezield verband Utrecht
biedt aan: “Een stimulerende website voor bezielde geloofsgemeenschappen”
Op zaterdag 2 juni 2018 hielden zij hun 8e landelijke bijeenkomst in het Nicolaas-Monicakerkcentrum in Utrecht. Op hun website kunt u daar meer over lezen:  www.bezieldverbandutrecht.nl

Engelstalige video over het leven van Augustinus: 
The decline of the Roman empire
This is a 2010 two-part television miniseries chronicling the life of St. Augustine,
the early Christian theologian, writer and Bishop of Hippo Regius
at the time of the Vandal invasion in 430 AD.

Op Gloriatv:  St. Augustine:  The decline of the Roman Empire  Part 1 (2010) 1:36 uur
St. Augustine: Part 2 (2010) 1:42 uur

Op YouTube:  Full movie 3:16

Engelstalige documentaire over Augustinus
“A voice for all generations”
by Christian Strength Tv

Augustine Documentary 0:57 uur

Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen
Ons land kent een groeiend aantal plaatselijke geloofsgemeenschappen, soms klein, soms wat groter, soms zelfstandig, soms op weg naar zelfstandigheid, soms levend vanuit het idee, dat ze er eigenlijk alleen voor staan.
Die geloofsgemeenschappen willen leven vanuit de geest van Jezus van Nazareth en vanuit het waardevolle dat de katholieke en andere christelijke tradities aanreiken. De Stichting Ondersteuning Kleine Geloofsgemeenschappen maakt deskundige begeleiding en/of ondersteuning van deze geloofsgemeenschappen financieel mogelijk.   www.ondersteuningkleinegeloofsgemeenschappen.nl

Op 18 november 2017 vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats. Hier vind u het verslag van die ontmoetingsdag, waarbij onze geloofsgemeenschap ook aanwezig was.

Stichting Vluchtelingen in de Knel
komt op voor (afgewezen) vluchtelingen in Nederland, die wachten op hun procedure of die uitgeprocedeerd zijn maar voor wie terugkeer naar hun land van herkomst redelijkerwijs geen optie is. Omdat het niet veilig is, omdat ze ziek zijn, omdat ze geen papieren hebben. Vluchtelingen in de Knel helpt hen en biedt onder andere (juridische) begeleiding en in sommige gevallen onderdak en andere ondersteuning. Zodat zij weer aan hun toekomst kunnen werken. www.vluchtelingenindeknel.nl

Een interessante korte film betreffende verleden en toekomst van klooster Mariënhage Eindhoven vindt u op de website van Provincie Noord-Brabant.  www.brabant.nl

Het tijdschrift Speling is een driemaandelijkse uitgave ontstaan binnen de Karmelietenorde, voor bezinning. Actuele onderwerpen uit kerk, maatschappij en samenleving worden vanuit de christelijke traditie beschreven en altijd worden er hoopvolle en positieve ontwikkelingen bij betrokken.  www.speling.nl

De site van het bisdom Den Bosch is zeker de moeite waard. Via deze site kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het bisdom. In deze nieuwsbrief wordt melding gemaakt van actuele zaken in het bisdom en u kunt de inspirerende woorden van de bisschop lezen.   www.bisdomdenbosch.nl

Via de site van Mariënburg en De Roerom kunt u zich gratis abonneren op Opzien, een periodiek digitaal bericht voor mensen die vanuit de waarden van de christelijke traditie betrokken zijn bij samenleving en kerk.  OpZien biedt achtergronden bij nieuws en ontwikkelingen en bijdragen aan publiek debat. www.marienburgvereniging.nl/opzien.html

Onze eigen afkomst blijft belangrijk. We verwijzen u daarom graag naar deze site met nieuws van en over de Nederlandse augustijnen  www.augustijnen.nl