Links

Voor onze Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven is het belangrijk om voeling te houden met andere geloofsgemeenschappen. Daarom onderstaand wat informatie over websites die voor u mogelijk interessant zijn. Hebt u zelf ook een dergelijke bron ontdekt en wilt u anderen van het bestaan ervan op de hoogte brengen, laat het ons weten en wij vermelden het graag in de Kerk-Krant en op deze website.

Kortom: op het net is er een rijk aanbod voor nieuws en verdieping:
Ga op zoek ! 

Kerkdienst gemist
Alle diensten op internet verzameld op deze website.
U kunt deze terugkijken of live meebeleven.
Vind uw kerk in Nederland en kijk of luister mee.
kerkdienstgemist.nl

Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch in de Sint Jan
Zoetelievevrouw.nl

Goed doel:  Het straatpastoraat te Eindhoven
Om te voorzien in de pastorale zorg voor deze ‘straatbewoners’ is de kerkelijke instelling Straatpastoraat Eindhoven in het leven geroepen. Het is een initiatief van de parochies in Eindhoven samen met de parochiële caritasinstellingen. Met ingang van 1 januari 2018 is diaken Rob Kosterman door bisschop mgr. G. de Korte benoemd tot pastor voor het Straatpastoraat. Het is zijn opdracht om deze mensen pastorale ondersteuning te bieden.
Straatpastoraateindhoven.nl

Goed doel:  Steunpunt Materiële Hulpvragen
SMH steunt mensen met dringende financiële vragen of problemen. We staan voor je klaar met advies, verwijzingen, een lening of een gift voor de eerste levensbehoeften.
SMH helpt de ergste druk van de ketel te halen. Zo kunnen we zorgen voor huisraad, kleding voor de kinderen, een identiteitskaart of een fiets voor je werk. Het is niet altijd nieuw, maar wel goed materiaal. Of we geven je wat ‘leefgeld’, zodat je eten kunt kopen.
Als er andere organisaties zijn die je kunnen helpen, leggen we uit waar je moet zijn. Soms ben je beter af met begeleiding. We hebben contact met vrijwilligers die dat doen. Deze mensen helpen je administratie op orde brengen of bijvoorbeeld subsidie aan te vragen.
smh-eindhoven.nl

De afgelopen jaren heeft Joop van der Elst regelmatig vertalers en theologen geïnterviewd . Meestal is een nieuwe bundel met vertalingen de aanleiding.  U kunt deze  beluisteren wanneer u wilt.
Interviews van Joop van de Elst – Soundcloud

Parochie Sint Joris te Eindhoven
Van Strijp tot Tongelre, ( zuid Eindhoven) één gemeenschap in Christus met meerdere locaties.
Link naar Parochie Sint Joris
Youtube kanaal van Past. René Wilmink
Facebook pagina Parochie Sint Joris

Parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië
Meerdere kerken in noordelijk Eindhoven zijn verzameld in één parochie
Link naar Parochie Sint Petrus

Het Augustijns Verband
Het Augustijns Verband is een laagdrempelig netwerk van en voor organisaties, groepen en individuele personen die geïnteresseerd zijn in Augustinus en de augustijnse spiritualiteit.
Dit netwerk is bedoeld om bruggen te slaan tussen allen die geïnteresseerd zijn in en zich verbonden voelen met Augustinus om vervolgens elkaar te inspireren en te bemoedigen in deze gemeenschappelijke inspiratiebron.    AugustijnsVerband.nl

De nieuws website van het Vaticaan te Rome – Vatican News
Waar paus Franciscus  ‘live’ te zien is op Vatican News  (met Engelstalige tolk op zondag)
www.vaticannews.va

Katholiek leven
is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen
Katholiekleven.nl
Zie ook:   www.rkkerk.nl

Katholiek
Katholiek.nl is een grote rooms-katholieke onafhankelijke nieuwswebsite met achtergrondinformatie over katholiek geloof, cultuur en beleving.
Katholiek.nl is een uitgave van Berne Media te Heeswijk-Dinther.
Katholiek.nl

Missale
Lezingen uit de bijbel voor de rooms-katholieke liturgie in de gewone vorm
missale.net/of/nl

Katholieke Bijbelstichting
Bijbelteksten door het jaar heen
Katholieke Bijbelstichting

Kerknet
Portaal van de katholieke kerk in Vlaanderen
Kerknet.be 
Hier zijn ook mooie online cursussen te vinden, voor wie zich aangemeld heeft. Bijvoorbeeld: Therese van Lisieux
Online school Spirituele meesters
Aanmeldingsfilmpje

Mariënburgvereniging
Vandaag de dag heet de vereniging: Mariënburg, vereniging van kritisch katholieken. Mariënburg richt zich op het bevorderen van debat onder allen die geïnspireerd worden door de christelijke tradities.    marienburgvereniging.nl

2of3bijEEN   Landelijk netwerk
2of3bijEEN is een onafhankelijk netwerk voor personen of groepen die in een ontspannen omgang met de bijbelse geloofstraditie elkaar door informatie, ontmoeting en samenwerking willen helpen grondiger te leren, zinvoller te vieren en mee te werken aan een betere wereld, te beginnen bij onszelf.    tweeofdriebijeen.nl

Stichting geloofsgemeenschap Oase  te Veldhoven
Oase is een groep gelovigen, die een bijdrage wil leveren aan een leefbare samenleving door te zoeken naar God’s bedoelingen met ons. De Bijbel is daarbij onze leidraad.  Er zijn, elkaar ontmoeten, oog en oor hebben voor elkaar, waarbij Jezus steeds ons grote voorbeeld is. Hij heeft ons voorgeleefd en ons geroepen om Zijn Boodschap uit te dragen.  In de Oase vinden we een blijvende bron van inspiratie in het christelijke geloof.    oaseveldhoven.nl

Stichting oecumenische vieringen Eindhoven
SOVE wil bijdragen aan het herontdekken van de kern van de bijbelverhalen, zodat deze verhalen mensen kunnen helpen en ondersteunen in hun dagelijks leven.  SOVE wil daarom oecumenische leerhuizen en vieringen organiseren.
SOVE is geen kerk, maar wil met mensen van binnen en buiten bestaande kerkgenootschappen werken vanuit de hoop op inspiratie-verdieping-vernieuwing.    sove-eindhoven.nl

Oud-Katholieke parochie Maria Magdalena  te Eindhoven
U bent van harte welkom bij een katholieke kerk die zich wil oriënteren op de vroeg-christelijke kerk. Daarom ook die naam: oud-katholiek.
Ze wil echter niet onveranderlijke en star zijn, maar open voor vernieuwing van het geestelijk en kerkelijk leven. De kerk wil ook niet blind zijn voor de wereld, de cultuur en de vragen van vandaag.  Oud-katholiek is katholiek met een open geest: waar geloven persoonlijk is, samen vieren en in gesprek zijn belangrijk is en het evangelie onze leidraad is.    eindhoven.okkn.nl

De Kapel  
Werkplaats voor oecumene  te Eindhoven
Kenmerkend voor de oecumenische kapelvieringen is dat bijbel én actualiteit, woord én ervaring, naast elkaar worden gelegd. Met andere woorden: spiritualiteit, geworteld in het dagelijks leven.
Iedere zondag om 12 uur (behalve in de zomermaanden) ontvangen we bemoediging en inspiratie door tekst, uitleg, zang en muziek. De vieringen zijn oecumenisch, met een mix van het goede uit vooral christelijke liturgische opvattingen.    kapel-eindhoven.nl

Engelstalige video over het leven van Augustinus: 
The decline of the Roman empire
This is a 2010 two-part television miniseries chronicling the life of St. Augustine,  the early Christian theologian, writer and Bishop of Hippo Regius  at the time of the Vandal invasion in 430 AD.

“St. Augustine:  The decline of the Roman Empire”    – OFFICIAL TRAILER

Deze volledige film over Augustinus
is ook
kosteloos te zien op YouTube – Engelstalig ( oorspronkelijke Italiaanse filmversie)
Sant’ Augustino 2010  

= Augustine: The Decline of the Roman Empire 2010 life of Saint Augustine
from an Italian version added english some slight sync problems but watcheable.=

Engelstalige documentaire over Augustinus
“A voice for all generations”
by Christian Strength Tv

Augustine Documentary 0:57 uur

Stichting Vluchtelingen in de Knel komt op voor (afgewezen) vluchtelingen in Nederland, die wachten op hun procedure of die uitgeprocedeerd zijn maar voor wie terugkeer naar hun land van herkomst redelijkerwijs geen optie is. Omdat het niet veilig is, omdat ze ziek zijn, omdat ze geen papieren hebben. Vluchtelingen in de Knel helpt hen en biedt onder andere (juridische) begeleiding en in sommige gevallen onderdak en andere ondersteuning. Zodat zij weer aan hun toekomst kunnen werken.  www.Vidk.nl

Het tijdschrift Speling is een driemaandelijkse uitgave ontstaan binnen de Karmelietenorde, voor bezinning. Actuele onderwerpen uit kerk, maatschappij en samenleving worden vanuit de christelijke traditie beschreven en altijd worden er hoopvolle en positieve ontwikkelingen bij betrokken.  www.speling.nl

De site van het bisdom Den Bosch is zeker de moeite waard. Via deze site kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het bisdom. In deze nieuwsbrief wordt melding gemaakt van actuele zaken in het bisdom en u kunt de inspirerende woorden van de bisschop lezen.  www.bisdomdenbosch.nl

Onze eigen afkomst blijft belangrijk. We verwijzen u daarom graag naar deze site met nieuws van en over de Nederlandse augustijnen. www.augustijnen.nl