Solidariteits groep

Vraag en aanbod

De Solidariteitsgroep van onze gemeenschap Augustinus wil vraag en aanbod voor solidariteit binnen onze gemeenschap bij elkaar brengen.
Er is behoefte aan ziekenbezoek en aan ziekencommunie.
We zoeken mensen die hier aan mee willen werken.

Als u de deur niet meer uit kunt en u heeft behoefte aan een goed gesprek of aan ziekencommunie, dan kunt u contact opnemen met:

Mart Hendriks   emailadres: marthendriks@ hotmail.com
Corrie de Bont   telefoonnummer  040-2436440.

Mensen die op ziekenbezoek willen gaan  of de ziekencommunie willen brengen, wordt gevraagd om zich via een van de twee bovengenoemde contactadressen aan te melden.