Liturgie kalender

Augustus 2019
Leren geloven moet groeien

Kinderen stellen vragen aan volwassenen.
Ze willen weten hoe ze in de wereld hun weg kunnen zoeken en vinden.
Ze willen de betrouwbaarheid van volwassenen beproeven.
Vertrouwen is een belangrijk basisemotie die wij mensen nodig hebben om volwassenen te worden en verantwoordelijkheid te leren dragen in ons leven. Het vertrouwen van volwassenen beproeven is ook nodig om zelf te leren vertrouwen en vertrouwen te geven aan anderen.
Zonder vertrouwen is het lastig om een betekenisvol leven te leiden. Vertrouwen in mensen hebben we nodig om te leren geloven voorbij de zichtbare en tastbare wereld. De oorspronkelijk Griekse betekenis van het woord “vertrouwen” is “vast en zeker zijn van iets of iemand”.
Rotsvast vertrouwen dus.
Ons woord “geloven” vindt hierin zijn oorsprong. Leren geloven is leren om rotsvast te vertrouwen in iemand, in dit leven en voorbij de grenzen van dit leven.

René Hornikx


Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN  Eindhoven

Liturgiekalender Juli 2019

 • Zondag 4 augustus 9.30 uur:  18e zondag door het jaar
  Thema:  Verlang niet naar meer bezit
  Lezingen:  Prediker 1,2;2,21-23 en Lucas 12,13-21
  Voorganger:  Joost Koopmans, osa
 • Zondag 11 augustus 9.30 uur:  19e zondag door het jaar
  Thema:  Wees niet bang
  Lezingen:  Wijsheid 18,6-9 en Lucas 12,32-48 of 35-40
  Voorganger:  Annelies Rosier, pastoraal werkster
 • Donderdag 15 augustus 11.00 uur:  Maria Tenhemelopneming
  Thema:  Je bent gezegend
  Lezingen:  Apokalyps 11,19a; 12,1-6a.10ab en Lucas 1,39-56
  U kunt aansluiten bij de viering op Glorieux

 • Zondag 18 augustus 9.30 uur:  20e zondag door het jaar
  Thema:  Geloven gaat niet vanzelf
  Lezingen:  Jeremia 38,4-6.8-10 en Lucas 12,49-53
  Voorganger:  Marleen Kremers, pastoraal werkster
 • Zondag 25 augustus 9.30 uur:  21e zondag door het jaar
  Thema:  Feest van Augustinus; Heer, doe open!
  Lezingen:  Jesaja 66,18-21 en Lucas 13,22-30
  Voorganger:  Dolf van der Linden, osa
 • Zondag 1 september 9.30 uur:  22e zondag door het jaar,
  Gebedsdag voor de Zorg voor de Schepping
  Thema:  Wees deemoedig
  Lezingen:  Sirach 3,17-18.20.28-29 en Lucas 14,1.7-14
  Voorganger:  Marleen Kremers, pastoraal werkster