Liturgie kalender

Februari 2024

Verbinding

Voordat ik deze bijdrage ging schrijven heb ik een boodschap gedaan. Het waaide stevig. Op de hoek van een straat nam een rukwind de pet van mijn hoofd. Meters verder liet de wind mijn pet landen op de openbare weg.

Op dat moment kwam er een jonge vrouw aangefietst. Ze stapte af, raapte mijn pet op, kwam lachend naar me toe, gaf me mijn pet en zei ‘er heeft wel een auto overheen gereden’. Ik dankte haar, ze nam mijn dank in ontvangst en we vervolgden ieder onze weg.

Dat noem ik een daad van kleine goedheid. Ik werd gezien. Er was contact. Hier gaat het om, dat we elkaar zien ongeacht wie we zijn, gratis, zonder voorwaarden, ongevraagd. Zonder woorden wenste die mevrouw me vrede en een mooie dag. Door zulke kleine daden wordt de wereld mooier en het leven zinvol. Ook dit voorval, als ik het zo mag noemen, brengt me tot inkeer en bezinning over het leven. En wat nog meer is, in die kleine dienst ligt de boodschap verscholen om op mijn beurt attent te zijn en mensen te zien en te helpen indien nodig.

René Hornikx

Liturgiekalender Februari 2024

Zondag 4 februari ‘24, 9.30 uur: 5e zondag door het jaar
Thema: Het leven is zwaar, elke dag weer

Lezingen: Job 7,1-4.6-7 en Marcus 1,29-39
Voorganger: Joost Koopmans

Kerk-Krant Jaargang 12, nummer 2 van
4 februari 2024: ‘Verbinding’

Zondag 11 februari, 9.30 uur: 6e zondag door het jaar
Thema: Ik wil dat je beter wordt

Lezingen: Leviticus 13,1-2.45-46 en Marcus 1,40-45
Voorganger: René Hornikx

Woensdag 14 februari, 11.00 uur: Aswoensdag
Thema: Wanneer gij geeft, biedt, vast

Lezingen: Joël 2,12-18 en Matteüs 6,1-6.16-18
U kunt aansluiten bij Glorieux

Zondag 18 februari, 9.30 uur: 1e zondag veertigdagentijd
Thema: Naar de woestijn

Lezingen: Genesis 9,8-15 en Marcus 1,12-15
Voorganger: Annelies Rosier

Zondag 25 februari, 9.30 uur: 2e zondag veertigdagentijd
Thema: Op een berg

Lezingen: Genesis 22,1-2.9a.10-13.15-18 en Marcus 9,2-10
Voorganger: Mart Hendriks

Zondag 3 maart, 9.30 uur: 3e zondag veertigdagentijd
Thema: Bij een put

Lezingen: Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-25
Voorganger: Joost Koopmans