Liturgie kalender

Juni 2023

Delen om te leven

In mijn studententijd las ik vele boekjes van de Indiasche
dichter Rabindranath Tagore. Vele aforismen en
verhaaltjes raakten me.
Zowel van Tagore als uit vele Bijbelverhalen heb ik begrepen dat wij mensen zonder gemeenschap verloren zijn. Een verbinding met mensen, een groep, een gemeenschap is het dragende net in ons leven.
Een gemeenschap, groot of klein, is als een vangnet. Je wordt opgevangen als je valt. Je wordt verder geholpen als je niet verder kunt. Je wordt gedragen als je zelf niet meer goed ter been bent.

We bevinden ons nu aan het einde van de lente en het begin van de zomer. De vakantietijd breekt aan. Vele mensen trekken er op uit. Zoeken nieuwe bestemmingen op of gaan naar plaatsen waar ze eerder zijn geweest.

Maar waar mensen ook heen gaan, overal komen ze anderen tegen om mee te delen. Soms is het bevrijdend om een deel
van je levensverhaal te delen met anderen. Op vakantie ontstaan vriendschappen, verbindingen die je energie geven. En beladen met klompjes goud keren vakantiegangers weer huiswaarts. Ik hoop maar dat al die klompjes goud niet achteloos worden opgeborgen met de tent, caravan, of bij de vakantiespullen. Dan brengt de oogst van de vakantie niet veel op.
Delen is het devies, deel van je gouden vakantiemomenten met mensen om je heen. Zo ontstaan ook hier nieuwe verbindingen die ons samenleven mooier maken.

René Hornikx

Liturgiekalender Juni 2023

Zondag 4 juni ’23, 9.30 uur: Feest van de H. Drie-eenheid
Thema: Boven, naast en in mij

Lezingen: Exodus 34,4b-6.8-9 en Johannes 3,16-18
Voorganger: Joost Koopmans, osa

Kerk-Krant Jaargang 11, nummer 4 van
4 juni 2023: Feest van de Heilige Drie-eenheid

Zondag 11 juni ’23, 9.30 uur: Feest H. Sacrament
Thema: Meer dan brood

Lezingen: Deuteronomium 8,2-3 en Johannes 6,51-58
Voorganger: Marleen Kremers, geestelijk verzorger

UITNODIGING voor
ontbijt op Sacramentsdag
Onze voorganger Marleen Kremers nodigt u van harte uit om deel te nemen aan het gezellige gezamenlijke ontbijt in de refter op zondag 11 juni om 8.30 uur.
Dus een uurtje eerder.
Voorafgaand aan de viering, die begint
om 9.30 uur.

Zondag 18 juni ’23, 9.30 uur: 12e zondag door het jaar
Thema: Wees niet bang!

Lezingen: Jeremia 20,10-13 en Matteüs 10,26-33
Voorganger: Annelies Rosier, geestelijk verzorger
Bijzonderheid: Vaderdag

Zondag 25 juni ’23, 9.30 uur: 13e zondag door het jaar
Thema: Volg mij!

Lezingen: 2 Koningen 4,8-11.14-16a en Matteüs 10,37-42
Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker

Zondag 2 juli ’23, 9.30 uur: 14e zondag door het jaar
Thema: Ik geef je rust!

Lezingen: Zacharias 9,9-10 en Matteüs 11,25-30
Voorganger: Joost Koopmans, osa