Liturgie kalender

December 2021

Onderweg met goed nieuws

Tweeduizend jaar geleden was een jong stel onderweg.
Zij in verwachting. Ze vonden geen onderdak (Lukas 2,7). Als vluchtelingen doolden ze rond.
Per toeval ontdekten ze een schamele stal. Het kind werd geboren. Omringd met liefde. Herders kwamen op bezoek. Er was blijdschap om de geboorte van het kind.
Er was vreugde om het delen van liefde. Er groeide iets bij de ouders en de herders, niet in tel in die dagen. In hun duisternis brak licht door.
Meer licht dat ze zich voor hadden kunnen stellen. Een kind, een nieuwe toekomst, hoop op leven, een beter leven. Het bezoek van herders bracht warmte, verbondenheid. Hier tellen ze echt mee. In het duister van iedereen rond het pasgeboren kind brak licht door. Alsof het licht van elders kwam, uit een andere wereld.
Dit samenzijn voelden voor allen als een goddelijk moment: ‘Zo zou het moeten zijn voor iedereen en altijd’. In dat moment van innig samen-zijn werd gezongen: ‘Vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt
(Lukas 2,14). En wij zingen het in deze dagen opnieuw. Dit eenvoudige lied is de boodschap van het kind aan de herders en aan ons vandaag.

Het kind kreeg een naam: Jezus (= God is redding, verlossing uit ellende).
Het bracht licht in het duistere bestaan van veel mensen. Hij bracht licht bij herders en later bij blinden, doven en armen van geest, zieken en kreupelen, onbemiddelden en rijken.
Het brengt licht in mijn bestaan als ik het bij vlagen niet meer zien zitten. En telkens als er licht doorbreekt in mijn duistere bestaan denk ik aan toen. Want er zijn ook nu altijd mensen die door het duister in mijn leven heen breken en licht laten schijnen. Van dat licht zei God bij de schepping: ‘Er moet licht komen. En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was’ (Genesis 1,3).
Dat licht is nu gekomen.

René Hornikx

.

Liturgiekalender December 2021

Klik op de onderstaande groene regel
voor onze Kerk-Krant:

Zondag 28 nov ’21, 9.30 uur: 1e Advent
Thema:  Let heel goed op!

Lezingen:  Jeremia 33,14-16 en Lucas 21,25-28.34-36
Voorganger:  René Hornikx, pastoraal werker

Kerk-Krant Jaargang 10, nummer 1
van 28 november 2021: Advent 2021

Zondag 5 dec ’21, 9.30 uur: 2e Advent
Thema:  Een stem die roept in de woestijn

Lezingen:  Baruch 5,1-9 en Lucas v  3,1-6
Voorganger:  Marleen Kremers, geestelijk verzorger

Zondag 5 dec ’21, 9.30 uur: 2e Advent
Thema: Een stem die roept in de woestijn

Lezingen:  Baruch 5,1-9 en Lucas v  3,1-6
Voorganger:  Marleen Kremers, geestelijk verzorger

Zondag 12  dec ’21, 9.30 uur: 3e Advent
Thema: Hij komt er aan!

Lezingen:  Sefanja 3,14-18a en Luc.as 3,10-18
Voorganger:  Dolf van der Linden, osa

Zondag 19 dec ’21, 9.30 uur: 4e Advent
Thema: God ontmoeten

Lezingen:  Micha 5,1-4a en Lucas 1,39-45
Voorganger:  René Hornikx, pastoraal werker

Beste vrienden van onze geloofsgemeenschap,
Wijziging kerstvieringen
Door de gewijzigde regelgeving voor de kerstnachtmis, hebben wij onze vieringen in de kapel ook aangepast.
De kerstnachtviering komt te vervallen. Onze vieringen zijn nu op:

Zaterdag 25 dec ’21, 9.30 uur: 1e Kerstdag
Thema: Het licht komt in de wereld

Lezingen:  Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18 of 1-5.9-14
Voorganger:  Dolf van der Linden, osa en  Johan Wolbrink

Zondag 26 dec ’21, 9.30 uur: 2e Kerstdag
Thema: Een stralend licht gaat op

Lezingen:  1 Samuël 1,20-22.24-28 en Lucas 2,41-52
Voorganger: Joost Koopmans, osa

We houden ons aan de regels zoals we die al een aantal weken hanteren.
Graag aanmelden voor één van beide vieringen via mail: cjm.piscaer@gmail.com of telefonisch     040-2262808 of 040-2126508. U ontvangt een bevestiging.
Bestuur Geloofsgemeenschap Augustinus

Zondag 2 jan ’22, 9.30 uur: Openbaring des Heren
Thema: Een licht wijst de weg

Lezingen:  Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12
Voorganger: Joost Koopmans, osa