Liturgie kalender

Juni 2024

Pinksteren

Enige tijd geleden kwam ik een citaat van Antoine de Saint Exupéry tegen. Dat citaat blies me een beetje omver. Het raakte me in ieder geval zeer diep. Het doet denken aan Jezus die altijd kijkt naar het hart van de mens. Jezus ziet de mens zoals hij is en wordt door hem bewogen om van hem te gaan houden (vergelijk de verhalen van de rijke jongen en de blinde Bartimeüs).

En nu het citaat van Antoine: ‘Het wezenlijke is onzichtbaar voor de ogen. Men ziet het beter met het hart.’
‘De ogen van ons hart zitten dicht’, zei Augustinus ooit in een preek. Als de ogen van ons hart dicht zitten, zien we de vragen van mensen niet meer, zien we hun stille verdriet niet meer, leven we aan elkaar voorbij.
Het hart hoort en ziet beter dan wat onze oren horen en onze ogen zien. In het verhaal van de blinde Bartimeüs (Marcus 10,48-52) zijn het de mensen die met Jezus meetrokken die niet zien en de blinde is de ziende. Bartimeüs zag met de ogen van zijn hart waar het in het leven om gaat.
Die wijsheid is hem door God ingeblazen en ingefluisterd. In de liturgische kalender van deze Kerk-Krant staan Pasen en Pinksteren. Feesten die ons helpen om te leren luisteren met onze oren en ogen van ons hart. De geest heeft Jezus vaardig gemaakt om vanuit zijn hart mensen tegemoet te treden. En diezelfde geest, die op Jezus rustte heeft hem de kracht en de moed geschonken om de wil te doen van God. Jezus luisterde niet naar zijn eigen wil. Hij luisterde naar de wil van God.
Laten wij ons inspireren door het Paasfeest en openen we ons om ons de Geest te laten inblazen, die Jezus beloofd heeft, zodat we beter kunnen zien en horen met ons hart.

René Hornikx

Liturgiekalender

Juni 2024

Kerk-Krant Jaargang 12, nummer 4
van 19 mei 2024: ‘Pinksteren 2024’

Zondag 2 juni 9.30 uur: Sacramentsdag
Thema: Danken en delen

Lezingen:  Exodus 24,33-8 en Marcus 14,12-16.22-26
Voorganger: Joost Koopmans

Uitnodiging voor gezamenlijk ontbijt op 
Sacramentsdag op zondag 2 juni

Net als voorgaande jaren willen we graag samen gaan ontbijten ( verse belegde broodjes met koffie/ thee) in refter van Huize Glorieux, voorafgaand aan de viering, als teken van breken en delen.  Wees welkom!
Aanvang om 8.30 uur
Ontbijt duurt tot circa 9.15 uur, want om 9.30 uur -dit is de normale tijd- begint de viering in Kapel.
Wel graag tevoren aanmelden via: KremersMarleen@gmail.com
of: info@Augustinus-Eindhoven.nl

Zondag 9 juni 9.30 uur 10e zondag door het jaar
Thema: Doen wat God wil

Lezingen: Genesis 3,9-15 en Marcus 3,20-35
Voorgangers: Dolf van der Linden en Rob Kosterman

Zondag 16 juni 9.30 uur: 11e zondag door het jaar
Thema: Gods nieuwe wereld

Lezingen: Exodus 17,22-24 en Marcus 4,26-34
Voorganger: Louis Mulder

Zondag 23 juni 9.30 uur: 12e zondag door het jaar
Thema: Houd op! Wees stil!

Lezingen: Job 38,1.8-11 en Marcus 4,35-41
Voorganger: Johan Wolbrink

Zondag 30 juni 9.30 uur: 13e zondag door het jaar
Thema: Wees niet bang! Blijf geloven

Lezingen: Wijsheid 1,13-15; 2,23-24 en Marcus 5,21-43
Voorganger: René Hornikx

Juli 2024

Zondag 7 juli 9.30 uur: 14e :zondag door het jaar
Thema: Niet geëerd in eigen kring

Lezingen: Exodus 2,2-5 en Marcus 6,1-6
Voorganger: Joost Koopmans