Liturgie kalender

Februari 2019

Een profeet

Profeten zie je meestal opstaan als een volk in moeilijkheden verkeert, als de kleine man of vrouw aan de kant wordt gezet, met voeten getreden en uitgeperst door een kleine sterke macht.
Als Jezus aan het begin van zijn openbaar leven zijn geloofsbrieven afgeeft (Lucas 4,16-20) wordt dit op gehoon onthaald. Ze roepen hem toe: ‘Geneesheer, genees uzelf’ (Lucas 4,23). Hierop reageert Jezus laconiek met de opmerking: ‘Geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad’ (Lucas 4, 24).
Jezus vertelt zelf dat hij zo’n profeet is die het licht aanwijst in de duisternis van ons bestaan.
In de evangelielezingen van de maand februari 2019 lezen we dat Jezus de profetenrol niet alleen kan volbrengen. Hij zoekt bondgenoten. In Lucas 5,1-11 gaat hij op zoek naar mensen die zijn leerlingen willen zijn.
Jezus leert hen onderweg wat belangrijk is om ‘Vissers van mensen te worden’ (Lucas 5,10). Hiervoor houdt hij hen een spiegel voor.
Dat doet hij door allen zalig of gelukkig te prijzen die het moeilijk hebben. Mensen die hard moeten werken voor hun primaire levensbehoeften. Hij prijst deze mensen en stelt in het vooruitzicht dat zij het beter zullen krijgen. Daartegenover laat hij zijn afkeur blijken van mensen die rijk zijn, macht hebben en die hun rijkdom en hun macht gebruiken voor eigen gewin. ‘Nu lachen jullie om jullie rijkdom en macht, straks vergaat het lachen jullie’ (Lucas 6,27-38).

De laatste zondag van deze maand februari staat in het teken van barmhartigheid. ‘Wees barmhartig, zoals uw Hemelse Vader barmhartig is, en oordeel niet’ (Lucas 6,36). We zijn barmhartig als we zorg hebben voor de ander omwille van die ander ook al is die ander onze vijand.
Geen gemakkelijke opdracht, als het aan mij gevraagd wordt.

René Hornikx


Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN  Eindhoven

Liturgiekalender februari 2019

 • Zondag 3 februari 9.30 uur:  4e zondag door het jaar
  Thema:  Profeet in eigen stad?
  Lezingen: Jeremia 1,4-5.17-19 en Lucas 4,21-30
  Voorganger:                     Joost Koopmans OSA
 • Zondag 10 februari 9.30 uur:  5e zondag door het jaar
  Thema:  Hij roept je!
  Lezingen:            Jesaja 6,1-2a.3-8 en Lucas 5,1-11
  Voorganger:                     Marleen Kremers, pastoraal werkster
 • Zondag 17 februari 9.30 uur:  6e zondag door het jaar
  Thema:   Wat een geluk!
  Lezingen:            Jeremia 17,5-8 en Lucas 6,17.20-26
  Voorganger:                     René Hornikx, pastoraal werker 
 • Zondag 24 februari 9.30 uur: 7e zondag door het jaar
  Thema:  Wees barmhartig!
  Lezingen:            1 Samuël 26,2.7-9.12-13.22-23 en Lucas 6,27-38
  Voorganger:                     Annelies Rosier, pastoraal werkster
 • Zondag 3 maart 9.30 uur:  8e zondag door het jaar
  Thema:   Doen we wat Hij zegt?
  Lezingen:            Sirach 27,4-7 en Lucas 6,39-45
  Voorganger:                     Joost Koopmans OSA
 • Woensdag 6 maart          Aswoensdag
  U kunt aansluiten bij de viering op Glorieux