Liturgie kalender

Mei 2021

Aangeraakt door de Geest


Nadat de leerlingen, die met Jezus opgetrokken waren, kracht ontvingen van de heilige Geest en vertelden over Jezus’ boodschap, waren er velen die zich bij hen aansloten.

Zo ontstonden er kleine gemeenschappen rond de boodschap van Jezus. Ze probeerde met elkaar te leven “één van hart en één van ziel”.

Als één gemeenschap, in de vorm van een commune, die alles gemeenschappelijk bezaten en niemand noemde iets zijn eigendom.

De apostel Lucas die de Handelingen van de Apostelen schreef, tekent in dit boek een beeld van het ideaal van de eerste mensen die geloofden in Jezus en samen wilden leven vanuit die overtuiging.
Bij hen was Jezus’ boodschap onder de huid gaan zitten, ze waren er vol van. Hun leefwijze was hiervan het concrete getuigenis.
Hieruit wordt ook duidelijk dat er een minimale vorm (twee of drie) van “samen” nodig is om gestalte te geven aan Jezus’ boodschap. De eerste christelijke geloofsgemeenschappen in Jeruzalem en elders hebben in de loop van de geschiedenis tot voorbeeld gediend voor velen.

Augustinus heeft zijn regel. De regel bevat instructies over het gemeenschappelijk bezit, dienstbaarheid, gebed, vasten en naastenliefde, geschreven op basis van de korte beschrijvingen van de eerste christelijke gemeenschappen in Jeruzalem. En na hem zullen vele ordes en congregaties zijn voorbeeld volgen en zijn regel gebruiken om hun leven, aan God gewijd, vorm te geven.

In navolging van de eerste christenen, geïnspireerd door Jezus’ boodschap en het leven van Augustinus, willen wij met de gelovigen die we zijn, Jezus boodschap leven.

René Hornikx

Liturgiekalender Mei 2021

De diensten vanaf 15 maart 2020 tot nadere datum zijn vervallen ivm maatregelen ter bescherming tegen het Coronavirus op Glorieux
Klik op de onderstaande regel voor onze:
  • Zondag 2 mei ’21, 9.30 uur: 5e zondag van Pasen
    Thema: Geef ze de ruimte
    Lezingen: Handelingen 9,26-31 en Johannes 15,1-8
    Voorganger: Joost Koopmans,

Editie 59 Kerk-Krant van 2 mei 2021 ‘Geef ze de ruimte’ (in PDF)

Zondag 9 mei, ’21, 9.30 uur: 6e zondag van Pasen
Thema: De Geest van de waarheid

Lezingen: Handelingen 10,25-26.34-35.44-48 en Johannes15,9-17
Voorganger:  Annelies Rosier, geestelijk verzorger
Bijzonder: Moederdag

Editie 60 Kerk-Krant van 8 mei 2021 ‘De Geest van de waarheid’ (in PDF)

Donderdag 13 mei ‘21   Hemelvaart van de Heer
Thema: Samen sterk, de wereld in
Lezingen: Handelingen 1,1-11 en Marcus 16,15-20

Zondag 16 mei ’21, 9.30 uur: 7e zondag van Pasen
Thema: Hoopvol wachten en bidden

Lezingen: Handelingen 1,15-17.20a.20c-26 en Johannes 17,11b-19
Voorganger:  Johan Wolbrink, diaken

De komende editie 61 Kerk-Krant verschijnt op 16 mei 2021

Zondag 23 mei ’21, 9.30 uur: Pinksteren
Thema: Aangeraakt door de Geest
Lezingen: Handelingen 2,1-11 en Johannes 15,26-27; 16,12-15
Voorganger:  Joost Koopmans, osa

Zondag 30 mei ’21, 9.30 uur: Feest van de heilige Drie-eenheid
Thema: God is ons nabij

Lezingen: Deuteronomium 4,32-34.39-40 en Matteüs 28,16-20
Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker