Liturgie kalender

September 2022

Maria van Nazaret

Iedereen die wel eens in een kathedraal of kerkgebouw met
glas-in-loodramen komt, zal genieten van het veelkleurige licht dat daardoorheen naar binnen valt en over de vloer en de muren danst. Denk daarbij voortaan maar aan Maria van Nazaret. In zulke ramen kunnen wij haar zien: door haar is het Licht der wereld binnengevallen, zoals zonlicht door glas-in-loodramen naar binnen valt, zonder het glas te breken.

Barmhartige God,
u ziet om naar mensen en maakt hen groot.
U zag om naar een eenvoudig meisje
dat zich volledig overgaf aan u.
Haar levenswijze is een voorbeeld voor allen die geloven
dat Jezus het Licht voor de wereld is.
Mogen wij groeien in vertrouwen
en dat net als bij Maria,
door ons het Licht in de wereld van mensen binnenvalt. Amen.

René Hornikx

.

Liturgiekalender September 2022

Zondag 28 augustus om 9.30 uur:
Bijzondere viering : Feest van Augustinus
Thema’s: Liefde, Gemeenschap en Kerk
Lezingen: Diverse teksten van Augustinus en Johannes 17,20-24
Gezamenlijke viering met vijf voorgangers
In de Kapel op Glorieux

Zondag 4 sept ’22, 9.30 uur:23e zondag door het jaar
Thema: Denk goed na

Lezingen: Wijsheid 9,13-18b en Lucas 14,25-33
Voorganger: Joost Koopmans, osa

Zondag 11 sept ’22, 9.30 uur:24e zondag door het jaar
Thema:  Wie zoekt die vindt

Lezingen: Exodus 32,7-11.13-14 en Lucas 15,1-10
Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker
Bijzonder: Ziekenzondag

Zondag 18 sept ’22, 9.30 uur:25e zondag door het jaar
Thema:  Span u in

Lezingen:8,4-7 en Lucas 16,1-13
Voorganger: Annelies Rosier, geestelijk verzorger
Bijzonder: Vredeszondag

Zondag 25 sept ’22, 9.30 uur:26e zondag door het jaar
Thema:  Gerechtigheid

Lezingen: Amos 6,1a.4-7 en Lucas 16,19-31
Voorganger: Johan Wolbrink, diaken

Zondag 2 okt ’22, 9.30 uur:27e zondag door het jaar
Thema:  Geef ons meer geloof

Lezingen: Habakuk 1, 2-3; 2,2-4 en Lucas 17,5-10
Voorganger: Joost Koopmans, osa