Liturgie kalender

U hoeft zich niet aan te melden
We zorgen voor voldoende luchtcirculatie.

Vanaf zondag 15 mei kunnen we weer samen koffie en thee drinken na de viering. Gezellig!

Mei 2022

Pasen: nieuw leven

Na de doodse wintermaanden kleurt de aarde langzaam groen.
Teken van nieuw leven.

Pasen wordt in het voorjaar gevierd. Lang voordat er over Pasen werd gesproken, keken mensen reikhalzend uit naar de nieuwe oogst. Die eerste oogst was een feest. De wintervoorraden waren op. Gedwongen werd er gevast. De eerste oogst betekende voedsel, hoop, nieuw leven, toekomst. De eerste gerstoogst van de boeren werd in het Oosten uitbundig gevierd. Tijdens dit feest werd een deel van de nieuwe oogst aan God terug gegeven. Waarom? Uit dankbaarheid, om onheil in gezin en land ver weg te houden en te bidden voor gezondheid en een goede oogst in de zomer. God werd gedankt voor de gaven van leven.

De belangrijkste gebeurtenis die het Paasfeest voor ons heeft gekregen, is het leven, lijden, sterven en opstanding van Jezus, die Christus wordt genoemd. Met het Laatste Avondmaal krijgt Pasen een nieuwe betekenis.
Tijdens dit afscheidsmaal van Jezus met de apostelen deelt Jezus symbolisch brood en wijn. En van dit brood en deze wijn zegt hij ‘zoals ik brood en wijn met jullie deel, zo geef ik me, morgen, totaal aan jullie’. Brood en wijn zijn vanaf nu symbolen van Jezus zelfgave aan God en aan mensen. Zei Jezus niet: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt hij geen vruchten voort?’ Door te sterven aan onszelf, zorgen wij ervoor dat anderen tot leven komen.

Pasen wordt, sinds de uittocht uit Egypte, gevierd van de avond naar de morgen, van duisternis naar licht, van dood naar leven.

René Hornikx

.

Liturgiekalender Mei 2022

Klik op de onderstaande groene regel
voor onze Kerk-Krant:

Zondag 1 mei ’22, 9.30 uur: 3e zondag van Pasen
Thema:  Jezus staat op in je hart

Lezingen: Handelingen 5,27b-32.40b-41 en Johannes 21,1-19
of Johannes 21,1-14
Voorganger: Joost Koopmans, osa

Zondag 8 mei ’22, 9.30 uur: 4e zondag van Pasen
Thema:  Zijn stem verstaan

Lezingen: Handelingen 13,14.43-52 en Johannes 10,27-30
Voorganger: Rob Kosterman, diaken

Zondag 15 mei ’22, 9.30 uur: 5e zondag van Pasen
Thema:  Houdt van elkaar

Lezingen: Handelingen 14,21-27 en Johannes 13,31-33a.34-35
Voorganger: Marleen Kremers, geestelijk verzorger

Vanaf 15 mei kunnen we na de viering weer samen koffie en thee drinken in de refter.

Zondag 22 mei ’22, 9.30 uur: 6e zondag van Pasen
Thema:  De heilige Geest zal jullie helpen

Lezingen: Handelingen 15,1-2.22-29 en Johannes 14,23-29
Voorganger: Johan Wolbrink, diaken

Mededeling voor as zondag 22 mei:
Tijdens de viering op 22 mei zal Lewis Groos
zijn Eerste Heilige Communie ontvangen.
Deze viering zal anders van karakter zijn dan u gewend bent, maar evenzo inspirerend.
Wees, namens Lewis en zijn ouders, op die ochtend van harte welkom!
Johan Wolbrink, diaken

Donderdag 26 mei ’22 Hemelvaart
Thema:  Dankt God om Jezus

Lezingen: Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,46-53
U kunt aansluiten bij Glorieux

Zondag 29 mei ’22, 9.30 uur: 7e zondag van Pasen
Thema:  Bidden om eenheid

Lezingen: Handelingen 7,55-60 en Johannes 17,20-26
Voorganger: Annelies Rosier, geestelijk verzorger

Zondag 5 juni ’22, 9.30 uur: Pinksteren
Thema: Geest, vuur ons aan!

Lezingen: Handelingen 2,1 – 11 en Johannes 14,15 – 16.23b – 26 Voorganger: Joost Koopmans, osa
Ter verhoging van de sfeer van Pinksteren verzoeken we u om, indien mogelijk, roodkleurige kleding te dragen.