Liturgie kalender

December 2018

Wachten op het Licht!

De Kerstcyclus is opgebouwd naar het voorbeeld van de Paascyclus. Er is de voorbereidingstijd: de Advent. Dit is een tijd van voorbereiding op wat komen gaat.
We bereiden ons voor op de geboorte van een kind. Het is een spannende tijd van wachten en uitzien. We weten dat het kind er komt, maar niet precies wanneer. Dit vraagt van christenen waakzaamheid, wakker blijven, bij de les blijven.
Na de Advent vieren we het Kerstfeest. We vieren de geboorte van Jezus.
Met de geboorte van Jezus horen we dat God niet ontmoedigd is over ons mensen. Elk jaar weer mogen we het horen.
Na het Kerstfeest is er nog de tijd na Kerstmis (Kersttijd genoemd) die met de doop van Jezus wordt afgesloten.

René Hornikx


Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN  Eindhoven

Liturgiekalender december 2018

 • Zondag 2 december 9.30 uur: 1e zondag Advent
  Thema:   Wees waakzaam en bid
  Lezingen: Jeremia 33,14-16 en Lucas 21,25-28.34-36
  Voorganger: Joost Koopmans OSA
 • Zondag 9 december 9.30 uur: 2e zondag Advent
  Thema:  Een stem roept in de woestijn
  Lezingen: Baruch 5,1-9 en Lucas 3,1-6
  Voorganger: Marleen Kremers, pastoraal werkster
 • Zondag 16 december 9.30 uur: 3e zondag Advent
  Thema: Hij komt er aan
  Lezingen: Sefanja 3,14-18a en Lucas 3,10-18
  Voorganger: Dolf van der Linden, OSA
 • Zondag 23 december 9.30 uur: 4e zondag Advent
  Thema:   God ontmoeten
  Lezingen: Micha 5,1-4a en Lucas 1,39-45
  Voorganger: Johan Wolbrink, diaken
 • Maandag 24 december 21.00 uur: Kerstnachtviering
  Thema:  Tijd voor goed nieuws
  Locatie: Atrium Augustinianum, Dirk Boutslaan 25 te Eindhoven
  Lezingen: Jesaja 9,1-3.5-6 en Lucas 2,1-14
  Voorgangers: Joost Koopmans, OSA en
  Marleen Kremers, pastoraal werkster
 • Dinsdag 25 december 9.30 uur: 1e Kerstdag
  Thema:   Een kind maakt blij!
  Lezingen: Jesaja 62,11-12 en Lucas 2,15-20 (dageraadsmis)
  Voorgangers: Dolf van der Linden, OSA en Johan Wolbrink, diaken
 • Woensdag 26 december 11.00 uur: 2e Kerstdag (H. Stefanus)
  Thema:   Spreek vrijuit!
  Lezingen: Handelingen 6,8-10; 7,54-60 en Matteüs 10,17-22
  U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux
 • Zondag 30 december 9.30 uur: H. Familie
  Thema:   Aan God toegewijd
  Lezingen: 1 Samuël 1,20-22.24-28 en Lucas 2,41-52
  Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker
 • Dinsdag 1 januari 11.00 uur: Nieuwjaarsdag (Maria, Moeder van God)
  Thema:  Een naam, een nieuw begin!
  Lezingen: Numeri 6,22-27 en Lucas 2,16-21
  U kunt aansluiten bij de viering van Glorieux