Liturgie kalender

December 2019
Van donker naar licht

De slaven die gedwongen werden in mensonterende omstandigheden van de vroege morgen tot de late avond te werken in de suikerplantages, zongen religieuze volksliederen.
Door het samen zingen van deze zogenoemde negrospirituals vonden zij troost voor de situatie waarin zij leefden.
Zij zongen over een gedroomde werkelijkheid binnen de bestaande werkelijkheid om die bestaande werkelijkheid uit te kunnen houden. In hun duistere bestaan, zongen zij over het licht. Ze zongen zich van duisternis naar licht, naar een nieuwe toekomst.

In de Bijbel komt de thematiek van duisternis naar licht herhaaldelijk terug. Mensen die in zak en as zitten, geen uitweg meer zien en God om hulp vragen. De uittocht uit het slavenhuis Egypte onder leiding van Mozes is hiervan een goed voorbeeld.
Op de vooravond van hun vertrek gebruikt het volk van God een laatste maaltijd in het land van doodse duisternis. Door het water heen (= letterlijk duisternis) trekken ze naar de vrijheid, naar een nieuw leven en een nieuwe toekomst.
De geboorte van een kind is de vervulling van een droom. Vreugde vult ons hart. De toekomst gloort. Nieuw licht in ons leven. Er is zoveel licht dat lampen niet meer nodig zullen zijn.

De geboorte van Jezus wordt bezongen met het volgende lied te beluisteren op onder andere:
https://www.youtube.com/watch?v=ZAyfYoEjOR0
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Met Gods zegen moge we met dit nieuwe licht een nieuwe jaar tegemoet treden.
Moge we in het nieuwe jaar vertrouwen uitstralen, liefde geven, recht doen.  Vrede en vreugde zullen ons vergezellen een jaar lang. 

René Hornikx


Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN  Eindhoven

Liturgiekalender December 2019

Attentie: Afwijkende tijden zijn met rood aangegeven

 • Zondag 1 december 9.30 uur: 1e Zondag van de Advent
  Thema:  God wijst de weg
  Lezingen:  Jesaja 2,1-5 en Matteüs 24,37-44
  Voorganger:  Joost Koopmans, osa
 • Zondag 8 december 9.30 uur: 2e Advent
  Thema: Keer je om en vergeet je eigen gelijk
  Lezingen: Jesaja 11,1-10 en Matteüs 3,1-12
  Voorganger: Annelies Rosier, pastoraal werkster
 • Zondag 15 december 9.30 uur: 3e Advent (zondag Gaudete)
  Thema: Verlangen naar betere tijden
  Lezingen: Jesaja 35,1-6a.10 en Matteüs 11,2-11
  Voorganger: Marleen Kremers, pastoraal werkster
 • Zondag 22 december 9.30 uur: 4e Advent
  Thema: Reddende engel
  Lezingen: Jesaja 7,10-14 en Matteüs 1,18-2
  Voorganger: Dolf van der Linden, osa
 • Dinsdag 24 december 21.00 uur ( in Aula Augustinianum, tegenover Glorieux): Kerstavondviering
  Thema : Word wakker!
  Lezingen: Jesaja 9,1-3.5-6 en Lucas 2,1-14
  Voorgangers: Marleen Kremers, pastoraal werkster en Joost Koopmans, osa
 • Woensdag 25 december 9.30 uur: 1e Kerstdag
  Thema: Laten we gaan en zien …
  Lezingen: Jesaja 62,11-12 en Lucas 2,15-20
  Voorgangers: Dolf van der Linden, osa en Johan Wolbrink, diaken
 • Donderdag 26 december 11.00 uur: 2e Kerstdag
  Thema: Licht schijnt in de duisternis
  Lezingen: Jesaja 52,7-10 en Johannes 1,1-18
  Voor deze viering kunt u aansluiten bij Glorieux
 • Zondag 29 december 9.30 uur: Feest van de heilige Familie
  Thema:  Ga, langs een andere weg terug
  Lezingen: Sirach 3,2-6.12-14 en Matteus 2,13-15.19-23
  Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker
 • Woensdag 1 januari 11.00 uur: Nieuwjaarsdag
  Thema: Zegen daalt over ons neer
  Lezingen: Numeri 6,22-27 en Lucas. 2,16-21
  Voor deze viering kunt U aansluiten bij Glorieux
 • Zondag 5 januari 9.30 uur: Openbaring des Heren
  Thema: Geraakt door het licht
  Lezingen: Jesaja 60,1-6 en Matteüs 2,1-12
  Voorganger: Joost Koopmans, osa