Liturgie kalender

Oktober 2019
Leren geloven moet groeien

De Schriftlezingen van de komende twee maanden cirkelen rond
geloven/vertrouwen. Een aandachtige lezer heeft het al gemerkt aan de thema’s bij elke zondag.

In preek 62A schrijft Augustinus: ‘Ik zeg u: velen zullen komen uit oost en west.
Waarheen? Naar een plaats waar ze kunnen geloven. Daar komen ze heen, en komen is al geloven. Wie gelooft, komt. Wie zich afkeert van het geloof, gaat weg’.

Iets mooiers dan het vertrouwen van kleine kinderen in hun ouders/verzorgers is er niet. Onvoorwaardelijk is hun vertrouwen en geloven. Daar is mijn vertrouwen en geloven slechts een klein aftreksel van. Van kleine kinderen kan ik zien, ervaren en voelen, wat geloven en  onvoorwaardelijk vertrouwen inhoudt.
En wie of wat kinderen niet vertrouwen, laten ze links liggen of ze gaan er in een grote boog omheen. Het geloof van kleine kinderen heeft absoluut niets te maken met tellen en rekenen. Het heeft niets van doen met objectieve waarheid, zo die al bestaat. Het vertrouwen drukken kinderen uit in een liefdevolle omhelzing.

Zo betekent het woord “geloven”, vast en zeker zijn van iemand, iets of iemand rotsvast vertrouwen. Wat we zien bij kleine kinderen is dat ze zich aangetrokken voelen tot wie ze vertrouwen. Ze gaan naar de persoon en/of de plaats waarin ze vertrouwen
toe, of zoals Augustinus zei, waarin ze geloven.

René Hornikx


Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN  Eindhoven

Liturgiekalender Oktober 2019

 • Zondag 6 oktober 9.30 uur: 27e zondag door het jaar
  Wereldmissiedag van de kinderen
  Thema: Geloof moet groeien
  Lezingen: Habakuk 1, 2-3; 2,2-4 en Lucas 17,5-10
  Voorganger: Joost Koopmans, osa
 • Zondag 13 oktober 9.30 uur: 28e zondag door het jaar
  Thema: Geloof is je redding
  Lezingen: 2 Koningen 5,14-17 en Lucas 17, 11-19
  Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker
 • Zondag 20 oktober 9.30 uur: 29e zondag door het jaar
  Thema: Volhardend geloof Wereldmissiedag
  Lezingen: Exodus 17,8-13 en Lucas 18,1-8
  Voorganger: Annelies Rosier, pastoraal werkster
 • Zondag 27 oktober 9.30 uur: 30e zondag door het jaar
  Thema: In God vertrouwen
  Lezingen: Sirach 35,12-14,16-18 en Lucas 18,9-14
  Voorganger: Marleen Kremers, pastoraal werkster
 • Zondag 3 november 9.30 uur: Allerheiligen/Allerzielen
  Thema: Wie mag zich gelukkig prijzen?
  Lezingen: Apokalyps 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12a
  Voorganger: Joost Koopmans, osa

  In de viering op 3 november  wordt speciaal aandacht besteed aan onze overledenen van het afgelopen jaar.
  Dat zijn: Theo Scheenloop, Jetty Elstak, Ket Visbeek, André Luiten, Bart Leemrijse en Rien van Luijt.