Liturgie kalender

April 2019
Getuigen: beweging van “binnen” naar “buiten”

De liturgische kalender in de komende twee maanden omspant bijna de belangrijkste periode uit het kerkelijke jaar.
Hij loopt van Palmzondag tot de zondag voor Pinksteren.
Pasen en Pinksteren zijn de voornaamste feesten voor christenen. Uit het Paas- en Pinkstergeloof is de Kerk ontstaan. Hiervoor is een element van wezenlijk belang geweest: getuigenis. Getuigenis afleggen van het leven, lijden, sterven, verrijzen en de Geestkracht van Jezus Christus dat als een vuur gaat branden. Getuigen van Christus zijn we als we ons de boodschap van Jezus Christus hebben toe-geëigend (= binnen). Met andere woorden als we eigenaars zijn geworden van Jezus’ aandacht voor vrede en vrijheid voor alle mensen. In de eerste lezingen uit de Handelingen van de Apostelen in deze periode staat getuigenis afleggen centraal.

Profiel van een goede getuige!

Van iemand die op een goede manier getuigenis aflegt van zijn geloven kunnen we drie kenmerken aangeven.
Op de eerste plaats is een getuige “bevlogen”, spreekt met passie over zijn geloven, vertelt waar zijn hart vol van is.
Op de tweede plaats heeft een getuige respect voor de vrijheid van een ander. Iemand die getuigenis aflegt van zijn geloven laat mensen vrij en zoekt de dialoog en de ontmoeting.  Degene die het getuigenis aanhoort is vrij in zijn overwegingen en eventuele keuze met betrekking tot het geloofsgetuigenis.
Op de derde plaats is een getuige  authentiek. Dit wil ook zeggen dat een getuige altijd integer is, niet meer vertelt dan hijzelf kan waarmaken in eigen leven, maar ook niet minder.

René Hornikx


Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN  Eindhoven

Liturgiekalender April 2019

Afwijkende tijden (dus niet om 9.30 uur) zijn rood aangegeven

 • Zondag 7 april 9.30 uur: 5e zondag veertigdagentijd
  Thema:  Meevoelen!
  Lezingen: Jesaja 43,16-21 en Johannes 8,1-11
  Voorgangers: Joost Koopmans OSA
 • Zondag 14 april 9.30 uur: Palmzondag:
  Thema: Trouw tot het einde!
  Lezingen: Lucas 19,28-40, Jesaja 50,4-7 en Lucas 22,14-23,56
  Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker
 • Donderdag 18 april 19.00 uur: Witte Donderdag
  Thema: Dienstbaar
  Lezingen: Exodus 12,1-8.11-14 en Johannes 13,1-15
  U kunt aansluiten bij viering van Glorieux
 • Vrijdag 19 april 15.00 uur: Goede Vrijdag
  Thema: Totale overgave
  Lezingen: Jesaja 52,13-53,12 en Johannes 18,1-19,42
  U kunt aansluiten bij viering van Glorieux
 • Zaterdag 20 april 20.30 uur: Paaswake
  Thema: Nieuw leven
  Lezingen: Genesis 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1 en Lucas 24,1-12
  Voorgangers: Dolf van der Linden, osa en Marleen Kreemers, pastoraal werkster
 • Zondag 21 april 9.30 uur: Paaszondag
  Thema: Zien en geloven
  Lezingen: Handelingen 10,34a.37-43 en Johannes 20,1-9
  Voorgangers: Dolf van der Linden, osa en Johan Wolbrink, diaken
 • Maandag 22 april 11.00 uur: Tweede Paasdag
  Thema: Ik leef!
  Lezingen: Handelingen 2,14.22-32 en Matteüs 28,8-15
  U kunt aansluiten bij viering van Glorieux
 • Zondag 28 april 9.30 uur: Beloken Pasen
  Thema: Ik wens jullie vrede!  Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid
  Lezingen: Handelingen 5,12-16 en Johannes 20,19-31
  Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker
 • Zondag 5 mei 9.30 uur: 3e zondag van Pasen
  Thema: Terug in de kring. (Bevrijdingsdag)
  Lezingen: Handelingen 5,27b-32.40b-41 en Johannes 21,1-19 of 21,1-14
  Voorganger: Joost Koopmans, osa