Liturgie kalender

November 2020

Geloven is doen: begin alvast maar

We leven in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Maar we zijn meer dan individuen. We zijn mensen die contact zoeken, elkaar nodig hebben om mens te worden en mens te zijn. We hebben elkaar nodig om onze weg te vinden in het leven, om onze weg samen te gaan. Telkens weer zijn het anderen die ons de weg wijzen. Mensen die zien waar je goed in bent en dat stimuleren.

Hier is Jezus heel goed in. Hij zie de ellende en eenzaamheid van mensen. Hij hoort hun pijn. Gaat naar hen toe. Kijkt in hun ogen. Denkt niet na of het goed is hen te helpen en of het mag van religieuze leiders.
Hij begint van mensen te houden. Raakt hen aan. Spreekt hen bemoedigend toe. In kleine gebaren breekt hij het rots stuk die mensen belemmeren voluit te leven. Hierbij maakt Jezus geen onderscheid tussen rijk of arm, man of vrouw, vriend of vreemde, gelovig of ongelovig. Jezus handelt vanuit zijn rotsvast vertrouwen in God. Jezus weet diep in zijn hart dat hij door God is bemind.

Hierdoor wordt zijn geloven gevoed om goed te doen. En mensen die hij ontmoet komen tot leven. Velen gaat op hun beurt doen wat Jezus heeft voorgedaan. En zij op hun beurt beginnen rotsblokken, die mensen blokkeren om voluit te leven, in stukjes te hakken. De weg vrij te maken om voluit te leven van Gods genade. Dat is een kwaliteit van leven die God ieder van ons geeft om door te geven aan anderen.
Jezus heeft een passie voor zachte krachten die het leven leefbaar maken. Die passie is zichtbaar bij velen in corona-tijd. Hopelijk leren we hiervan dat geloven zichtbaar wordt in wat we doen. Geloven wordt niet zichtbaar in wat we denken, slechts in wat we doen openbaart zich ons ware geloven. Begin alvast maar.
Laat je maar vallen zoals een kind.
En weet dat je altijd weer valt in de armen van God.

René Hornikx

Liturgiekalender November 2020

De diensten vanaf 15 maart tot nadere datum zijn vervallen ivm maatregelen ter bescherming tegen het Coronavirus op Glorieux
Klik op de onderstaande regel voor onze:
 • Zondag 1 november ’20, 9.30 uur: Allerheiligen
  Thema: Wat een geluk!

  Lezingen:   Apokalyps 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12a
  Voorganger:  Joost Koopmans, osa

Extra Corona Editie 34 Kerk-Krant van zondag 1 november 2020 “Allerheiligen Allerzielen” (in PDF)

 • Maandag 2 november ’20,  9.30 uur:  Allerzielen
  Thema: God houdt van iedereen
  Lezingen:   Job 19,1.23-27a en Johannes 17,24-26
 • Zondag 8 november ’20, 9.30 uur: 32e zondag door het jaar
  Thema: Geloven is doen
  Lezingen: Wijsheid 6,12-16 en Matteüs 25,1-13
  Voorganger: Marleen Kremers, geestelijk verzorger
  Bijzonderheid: Willibrordzondag

Extra Corona Editie 35 Kerk-Krant van zondag 8 november 2020 “Met aandacht leven” (in PDF)

 • Zondag 15 november ’20, 9.30 uur: 33e zondag door het jaar
  Thema: Gebruik je talenten
  Lezingen: Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 en Matteüs 25,14-30
  Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker

Extra Corona Editie 36 Kerk-Krant van zondag 15 november 2020 “Alert en actief leven” (in PDF)

 • Zondag 22 november ’20, 9.30 uur: Christus Koning van het Heelal
  Thema: Zien en recht doen
  Lezingen: Ezechiël 34,11-12.15-17 en Matteüs 25,31-46
  Voorganger: Wim Kalb, priester

Extra Corona Editie 37 Kerk-Krant van zondag 22 november 2020 “Zien en recht doen” (in PDF)

 • Zondag 29 november ’20, 9.30 uur: 1e zondag Advent
  Thema: Uit je slaap gewekt
  Lezingen: Jesaja 63, 16b-17,19b;64,3b-8 en Marcus 13,33-37
  Voorganger: