Liturgie kalender

Februari 2020
De weg gewezen!

Het leven van mensen wordt vaak voorgesteld als een reis. De bestemming is duidelijk: geluk vinden en gelukkig leven samen met anderen.
Bijbels heet deze bestemming: het Rijk Gods, of in nieuwere vertalingen, Gods nieuwe wereld.  En als ik eerlijk ben is Gods nieuwe wereld niet meer en niet minder dan de tuin van Eden. De tuin waarin Adam en Eva een tijdje verbleven.
In de tuin van Eden zochten de eerste mensen de grenzen op. En zoals alle kinderen die hun wereld aan het ontdekken zijn, kom je maar ten volle tot leven als je grenzen overschrijdt. Door deze daad ontdek je je eigen verantwoordelijkheid.
Vanuit die verantwoordelijkheid voor je eigen leven, dat van anderen en de wereld kun je op weg gaan naar je bestemming, worden zoals je door God bent bedoeld. Overigens wil ik er vlug aan toevoegen dat de tuin van Eden (= plek van gelukzaligheid) alleen bestaat in hoofdstuk twee van het Bijbelboek Genesis.

Het verhaal van de tuin van Eden of de tuin van weelderigheid, dit ideaal doet ons wel verlangen naar een plaats waar we alle geluk van de wereld vinden. Dat houdt ons gaande.

Ons hele leven blijven we zoeken naar een plek van gelukzaligheid. Hiervan erkennen we iets in: een goed gesprek, een hartelijke ontvangst, nabijheid van liefdevolle mensen, troost op een moeilijk moment. Geluksmomenten vallen ons meestal ten deel.
In de lezingen van de komende twee maanden komen we richtingwijzers tegen die ons op koers houden.

René Hornikx


Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN  Eindhoven

Liturgiekalender Februari 2020

Attentie: Afwijkende tijden zijn met rood aangegeven

 • Zondag 2 februari 9.30 uur: Opdracht van de Heer
  Thema: Laat mij in vrede gaan
  Lezingen: Maliachi 3,1-4 en Lucas 2,22-40
  Voorganger: Joost Koopmans, osa
 • Zondag 9 februari 9.30 uur: 5e zondag door het jaar
  Thema: Zout en licht zijt gij
  Lezingen: Jesaja 58,7-10 en Matteüs 5,13-16
  Voorganger: Annelies Rosier, pastoraal werkster
 • Zondag 16 februari 9.30 uur: 6e zondag door het jaar
  Thema: Uw ja, moet ja zijn
  Lezingen: Sirach 15,15-20 en Matteüs 5, 20-22a.27- 28.33-34a.37
  Voorganger: René Hornikx, pastoraal werker
 • Zondag 23 februari 9.30 uur: 7e zondag door het jaar
  Thema: Bemint uw vijanden
  Lezingen: Leviticus 19,1-2.17-18 en Matteüs 5,38-48
  Voorganger: Dolf van der Linden, osa
 • Woensdag 26 februari 11.00 uur: Aswoensdag
  Thema: Keer je om!
  Lezingen: Joël 2,12-18 en Matteüs 6,1-6.16-18
  U kunt aansluiten bij deze viering op Glorieux
 • Zondag 1 maart 9.30 uur: 1e zondag van de veertigdagentijd
  Thema:  De weg wijzen
  Lezingen: Genesis 2,7-9; 3,1-7 en Matteüs 4,1-11
  Voorganger: Joost Koopmans, osa