20 oktober 2022 overleg over toekomst en beleid

INLEIDING

Onze geloofsgemeenschap bestaat zes jaar.
Een goed moment om gezamenlijk na te denken over waar we nu staan.
En waar we denken dat onze weg als geloofsgemeenschap mogelijk naar toe leidt. Samen op weg.
Hierover gaan onderstaande thema’s.

– Zeven thema’s op donderdag 20 oktober 2022

Onder de zeven thema’s staan twee opmerkingen die als commentaar ontvangen zijn op de eerste opzet van deze middag.

Conclusies bijeenkomst over Beleid en Toekomst
Tekst uit: Kerk-Krant van 27 november 2022

Op 20 oktober is er door veertien mensen in een zaaltje op Glorieux intensief met elkaar van gedachten gewisseld over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Onder leiding van Ari van der Zon werd een aantal thema’s besproken die voor het voortbestaan en de richting van onze gemeenschap van belang worden geacht. De conclusies van deze
bijeenkomst waren:

➢ Voortzetting huidige organisatie en inrichting vieringen met ruimte voor nieuwe elementen.
➢ Contacten met andere gemeenschappen intensiveren.
➢ Voorgangers zijn geroepenen en kunnen ook uit eigen kring komen.
➢ Geen meerderheid voor oecumenische vieringen.
➢ Diaconaat dichtbij belangrijk: zorg en aandacht voor eigen leden net zo belangrijk als ‘veraf’- doelen.
➢ Zichtbaarheid blijft een probleem. Ook andere gemeenschappen worstelen hiermee.

Als achtergrond informatie zijn hier vermeld de belangrijkste bevindingen van:
– het recente enquête formulier ( mei 2022)
– getotaliseerde uitslag schriftelijke enquête ( totaal 25 formulieren)

– de uitkomsten van het synodegesprek van 5 april 2022
– de samenvatting van het synode eindgesprek op 9 sept 2022 ( onder leiding van Marleen Kremers en René Hornikx)
– 220815 Synodaal proces in Nederland – PDF – uitgegeven door Rooms-Katholieke Kerk Nederland