Overwegingen 2022

Kerstpreek 24 december 2022: DE KRACHT VAN HET KLEINE
door  Joost Koopmans osa

Overweging: 2e Advent Kerst, 4 december 2022
Lezingen: Jesaja 11,1-10 en Matteüs 3,1-12
Joost Koopmans

Overweging 1e zondag Advent A, 27 november 2022
Lezingen: Jesaja 2,1-5 en Matteüs 24,37-44
René Hornikx

Overweging  Christus Koning van het heelal, 20 november 2022
Lezingen: 2 Samuel 5,1-3 en Lucas 23,35-43
Marleen Kremers

Overweging 33e zondag door het jaar, 13 november 2022
Bijzonder: Werelddag van de Armen
Lezingen: Maleachi 3,19-20a en Lucas 21,5-19
Rob Kosterman, diaken 

Overweging  Allerheiligen/Allerzielen, 30 oktober 2022
Lezingen: Openbaring 7,2-4.9-14 en Matteüs 5,1-12a
Joost Koopmans, osa

Overweging 28e zondag door het jaar, 9 oktober 2022
Lezingen: 2 Koningen 5,14-17 en Lucas 17,11-19
René Hornikx

Overweging 27e zondag door het jaar, 2 oktober 2022
Lezingen: Habakuk 1, 2-3; 2,2-4 en Lucas 17,5-10
Joost Koopmans, osa

Overweging 23e zondag door het jaar, 4 september 2022
Lezingen: Wijsheid 9,13-18b en Lucas 14,25-33
Joost Koopmans, osa

Bijzondere viering : Feest van Augustinus, 28 augustus 2022
Thema’s: Liefde, Gemeenschap en Kerk
Lezingen: Diverse teksten van Augustinus en Johannes 17,20-24
Joost Koopmans, osa  

Overweging: 21e zondag door het jaar, 21 augustus 2022
Lezingen: Jesaja 66,18-21 en Lucas 13,22-30
Marleen Kremers

Overweging 18e zondag door het jaar, 31 juli 2022
Lezingen: Prediker 1,2; 2,21-23 en Lucas 12,13-21
René Hornikx

Overweging 15e zondag door het jaar, 10 juli 2022
Lezingen: Deuteronomium 30,10-14 en Lucas 10,25-37
Rob Kosterman, diaken

Overweging  Feest van het H. Sacrament, 19 juni 2022
Lezingen: Genesis 14,18-20 en Lucas 9,11b-17
Marleen Kremers

Overweging Feest van de heilige Drie-eenheid, 12 juni 2022
Lezingen: Spreuken 8,22-31 en Johannes 16,12-15
René Hornikx, pastoraal werker

Overweging 7e zondag van Pasen, 29 mei 2022
Lezingen: Johannes 17,20-26                      
Annelies Rosier

Overweging 2e zondag na Pasen, 24 april 2022
Lezingen: Handelingen 5,12-16 en Johannes 20,19-31
René Hornikx

Overweging 3e zondag veertigdagentijd, 20 maart 2022
Lezingen: Exodus 3,1-8a.13-15 en Lucas 13,1-9
René Hornikx

Overweging 2e Zondag veertigdagentijd, 13 maart 2022
Lezingen: Genesis 15,5 12.17 18 en Lucas 9,28b 36
Dolf van der Linden

Overweging 5e zondag door het jaar, 6 febr 2022
Lezingen: Jesaja 6,1-2a.3-8 en Lucas 5,1-11
Joost Koopmans, osa