Rob Kosterman

Email: straatpastoraat.ehv@gmail.com

Telefoon: 06 44135327


Met veel enthousiasme ben ik op 1 januari 2018 fulltime begonnen als de straatpastor van Eindhoven. Ook voor de mensen van de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven hoop ik van harte als pastor iets te kunnen betekenen!​ Het lijkt mij goed mijzelf even voor te stellen. Mijn naam is Rob Kosterman woonachtig in Eindhoven, getrouwd, drie kinderen en zes kleinkinderen. 

Jarenlang heb ik in het bedrijfsleven gewerkt en in de jaren 90 van de vorige eeuw ben ik theologie gaan studeren. Eerst de diaken opleiding in den Bosch, naderhand in Sittard, Tilburg en afgestudeerd in Utrecht.
Al gauw kreeg ik een vaste aanstelling, eerst een combinatie van basispastoraat en stads pastoraat/diaconaat. Vanuit die laatste functie ben ik in contact gekomen met de inloophuizen van onze stad, en met vrouwen en mannen die deze locaties bezoeken. Heel langzaam kwam bij mij het verlangen om meer voor deze groep te betekenen, immers de Kerk moet daar zijn waar mensen in de knel komen, of zoals wel eens gezegd wordt ‘leven aan de rafelrand van onze samenleving’.

Vanuit deze ervaring weet ik dat pastoraat voor dak- en thuislozen belangrijk is. Aandacht voor de mens in zijn heelheid, voor zingeving, levensvragen en spiritualiteit. Door aandacht ervaren ze dat ze er toe doen en niet afgeschreven zijn. Ook deze mensen moeten in hun waarde gelaten worden, ondanks dat hun leven vaak geen feest is maar een kwestie van overleven.

Rob Kosterman​

Terug naar overzicht: Pastores