Mart Hendriks

Email: MartHendriks@hotmail.com

Telefoon: 06-13755016

Al een aantal jaren zijn Mayke en ik regelmatig bezoekers van de vieringen op Glorieux.
In de tijd dat ik zelf nog in de zorg werkte, was Mayke al een trouwe koorzanger en was ik er hoogstens in een vrij weekend. Goed dat Mayke toen de band met de gemeenschap warm hield.
Nu ik met pensioen ben, ben ik blij om samen te vieren en daarna elkaar te kunnen ontmoeten.

In de komende periode gaat er wel iets veranderen. Als ‘mee’ganger in de gemeenschap werd ik uitgenodigd om op zijn tijd ook ‘voor’ganger te zijn in onze vieringen. Die uitnodiging heb ik inmiddels met een positief gevoel aangenomen. Ik vertrouw erop mijn steentje bij te kunnen dragen zodat de Augustinusgemeenschap een mooie, open en levende gemeenschap blijft. Een vierende gemeenschap met zorg en aandacht voor elkaar.

Maar misschien is het goed iets meer te vertellen.
In 1954 ben ik als achtste kind in het gezin Hendriks geboren.
In 1965 ging ik op internaat bij de paters Salvatorianen in Hamont. Het begin van een weg van onderzoeken, ontdekken en leren. Daarmee heb ik veel geluk gehad. Mijn vorming daar heeft mijn leven richting gegeven. Doorheen de jaren heb ik al zoekend veel inspirerende mensen ontmoet die me kennis lieten maken met wat en wie hen inspireerden. Namen als Ignatius, Franciscus en Augustinus kregen in die ontmoetingen een gezicht.

Veel mensen hebben me doorheen de jaren op weg gehouden. Met regelmaat hebben juist teleurstellingen me uitgedaagd nieuwe antwoorden te vinden. Ik hoop nog veel goede mensen tegen te komen om samen mee op weg te blijven. We zijn tenslotte met Jezus mensen van de weg.
Wie mij tot slot zeker op weg houdt dat is mijn gezin. Zij laten mij (bijna altijd) genieten van zoveel gewone dingen. Zij blijven als eerste uitdagen om te geloven en te vertrouwen in toekomst. Zij zullen het niet snel zeggen, maar als mensen van de weg noemen we die toekomst wel eens het Rijk Gods, het rijk van liefde en vrede.

Augustinus zei het eerder “Het is de liefde waar ‘t op aankomt”.
Ik hoop die liefde samen met jullie handen en voeten te blijven geven en te vieren.

Mart Hendriks

Terug naar het overzicht: Pastores