Categoriearchief: Filmclub

4B Dichter bij de bijbel, dichter bij je geloof

10 maandagmiddagen

Sinds jaar en dag komt de bijbelgroep bijeen
in Huize Glorieux op de laatste maandag van de maand van 13.30 tot 15.00 u.
Deelnemers zijn zusters van barmhartigheid, bewoners van Huize Glorieux en van klooster Terhaghe en buurtbewoners (een groep van 15 – 18).

Het overkoepelend motto is: dichter bij de bijbel, dichter bij je geloof. Vorig jaar lazen we profetische teksten uit de bijbel én hedendaagse profeten.

De bijeenkomst bestaat uit de lezing van de teksten (met summiere uitleg) én het gesprek: het gesprek met de teksten en met elkaar. Pastor Ben Loonen legt uit en modereert het gesprek.

Voor het seizoen 2019 – 2020 lezen we in de bijbel en daarbuiten teksten in het verlengde
van Johannes 6, 51: “Voor het leven van de wereld.”

We starten onze zoektocht bij Johannes hoofdstuk 6.

Data:
in 2019: 26 augustus, 30 september, 28 oktober,
25 november
in 2020: 27 januari, 24 februari, 30 maart, 27 april,
25 mei en 29 juni

Tijd : 13.30 tot 15.00 uur.

Opgave en nadere informatie:
bij pastor Ben Loonen tel. 040 2947 570
(aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag) pastor@glorieuxpark.nl

2b Story of God

Cursusleider: Ari van der Zon

10 dinsdagmiddagen ( najaar en voorjaar )

Data:
najaar 2019:        5 nov, 12 nov, 19 nov, 26 nov, 3 dec, 10 dec

Voorjaar 2020:   11 feb, 18 feb, 3 mrt en 10 maart

Tijdstip: van 14.30 tot 16.30h

Plaats: Glorieuxpark in Arkelzaal ,
deze is via de receptie te bereiken.
Meer info zie kaartje onderBezinning en Spiritualiteit

De acteur Morgan Freeman maakte voor National Geographic een fascinerende zoektocht langs religies en culturen. The Story of God werd de best bekeken documentaire serie van National Geographic.
Waar komen we vandaan? Wat gebeurt er als we sterven? Heeft het leven zin? Mensen hoe verschillend ook worstelen uiteindelijke met dezelfde vragen. 

Freeman laat zien hoe verschillende religies tegen deze vragen aankijken en neemt daarbij ook verrassende inzichten uit antropologie en archeologie mee.
Gedurende  negen bijeenkomsten laten we ons bij de hand nemen door Morgan Freeman bij zijn zoektocht langs vele religies en culturen om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan.

De thema’s die aan de orde komen zijn:
1. Dood                                 
2. Apocalyps                        
3. Wie is God     
4. Schepping  
5. Het Kwaad
6. Wonderen
7. Uitverkoren zijn
8. Hemel en hel
9. Bewijzen van God         

Op YouTube vindt u alvast deze trailer
als een voorproefje van deze fascinerende documentaires                                                         

Leiding en Informatie:  Ari van der Zon  tel. 06 53582073   

Kosten:  € 50 contant of over te maken op rekeningnummer : NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J de Klerk, o. v. v. naam deelnemer en cursus.

2a Mystieke tekst lezen

Cursusleider:  Leon Teubner 

Plaats: Glorieuxpark in Arkelzaal ,  
deze is via de receptie te bereiken.
Meer info zie kaartje onderBezinning en Spiritualiteit

Zes maal op de derde maandagmiddag van de maand

Data:  21 okt, 18 nov, 16 dec, 20 jan, 17 febr en 16 maart 

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Het komende werkjaar is het thema van de cursus Mystieke tekst lezing:

‘Ik ben met je’ – de weg van God en de ziel

We zullen aan de hand van het boek “De lokroep van het Onuitsprekelijke” van de karmeliet Kees Waaijman samen in gesprek gaan over onze ervaringen met God en met elkaar, en over de weg die wij samen met Hem gaan. Onderwerpen die hierbij o.a. aan de orde komen zijn:

–          Wie ben ik?

–         Wie is God?

–          De mystieke aanraking.

–          De mystieke omvorming.

Onder leiding van Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Dit instituut is het onderzoekscentrum voor spiritualiteit en mystiek van de Radboud Universiteit.

Kosten:  € 35 contant of over te maken op
rekeningnummer : NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J de Klerk,
onder vermelding van: naam deelnemer en cursus.

Meester Eckhart

Woensdag 5 februari 2020, 14.30-16.30 uur
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Marga Haas

De Dominicaanse mysticus Meester Eckhart leefde zeven eeuwen geleden, maar zijn woorden over God en de ziel zijn tijdloos en daarom nog steeds actueel. Uit zijn preken spreekt een grote liefde voor God en voor mensen. Hij kent een sterke drang om anderen te stimuleren zich leeg te maken om zo ruimte voor God te zijn. Wie aldus God door zich heen laat werken, is tot veel meer en diepere naastenliefde in staat dan hij uit zichzelf zou zijn. Je terugtrekken in God kan niet anders dan leiden tot een in velerlei opzichten vruchtbaar leven.

Theologe Marga Haas (1972) is getrouwd en heeft twee kinderen.
Ze is als geestelijk verzorger verbonden aan het hospice in haar woonplaats Middelburg.
Daarnaast is ze gastvoorganger, leidt ze een leesgroep christelijke mystiek en schrijft ze columns en artikelen.


Elke twee weken publiceert ze een korte overweging bij een Bijbeltekst op haar website: www.margahaas.nl


Op deze middag zijn boeken van haar te koop.
Zoals: “God en ik, wij zijn één. Veertig dagen met Meester Eckhart.”