Categorie archieven: Filmclub

Maria, Icoon van genade

Woensdag  13 april 2023 om 15.00 uur
Glorieuxpark, Kapel Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Arnold Huijgen

Maria, Icoon van genade

Het is zeldzaam dat een protestants theoloog over Maria schrijft.

“Maria staat in een rij van sterke Bijbelse vrouwen die laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan “aldus Huijgen.

‘Maria’ van Arnold Huijgen is een theologisch werk over de Bijbelse figuur Maria  en beschrijft haar vanuit verschillende invalshoeken.

Maria is een voorbeeld van geloof en vertrouwen. Wie naar haar kijkt wordt bemoedigd.

Dit boek gaat terug naar de bijbel om Maria opnieuw in beeld te krijgen als Joods meisje, moeder van de verlosser en moeder van de gelovigen. Ook in de traditie van de vroege kerk, de Reformatie en de moderne literatuur helpen om Maria als Icoon van genade te zien. Transparant tot op Gods genade werpt zij licht op de seksualiteit, kunst, de eenheid van de kerk en op de toekomst van Europa  als christelijk continent na de coronapandemie.

Arnold Huijgen is een Nederlands theoloog en hoogleraar systematische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij wordt hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Hij won met zijn boek ‘Maria, Icoon van genade’  de prijs voor het beste theologische boek van het afgelopen jaar 2021.

Paus Adrianus

Woensdag  11 januari 2023 om 15.00 uur
Glorieuxpark, Huize Terhage
(achterin park met eigen parkeerplaats)
Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Michiel Verweij

Op 9 januari 1522 werd Adrianus Florensz van Utrecht, hoogleraar theologie in Leuven en regent van Spanje namens Karel V, tot paus gekozen.
Tijdens de anderhalf jaar dat hij paus was, probeerde hij voor het eerst een antwoord te vinden op de uitdaging van Maarten Luther.
Het bekendst bleef Adrianus VI door het feit dat hij misstanden erkende, fouten toegaf en verbetering beloofde. In deze voordracht wordt het leven van deze paus uit de Nederlanden geschetst.

Voor Eindhoven komt er bovendien nog een lokaal tintje bij, omdat Adrianus’ meest onmiddellijke medewerkers Brabanders waren, zelfs vaak uit wat nu Zuidoost-(Noord-)Brabant is.

 Zo kwam een van Adrianus’ meest vertrouwde kamerheren, Nicolaus van der Poorten, uit Eindhoven zelf.

Michiel Verweij (Oirschot, 1964) is een Nederlandse classicus en adjunct-conservator op de Koninklijke Bibliotheek van België.   Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van het humanisme in de Nederlanden. In 2002, 2003-04 en opnieuw in 2010 was hij gasthoogleraar  aan de KU Leuven waar hij de leiding had over de Latijnse grammatica, de geschiedenis van de Latijnse literatuur van de Middeleeuwen en, in de Latijnse literatuur, van de interpretatie van post-klassieke auteurs. Wij kennen hem van de artikelen die hij maandelijks schrijft in onze kerkkrant.

Augustinus en Kerstmis

Woensdag  15 december 2022 om 15.00 uur
Glorieuxpark, Kapel Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Joost van Neer

Wat betekent Kerstmis? 
Als we denken aan Kerstmis, denken we aan de kerststal en de kerstboom. In Augustinus’ kerstpreken is daar geen sprake van.
Het gaat hem eigenlijk niet zozeer om de geboorte van het kindje Jezus, maar om de vraag waarom Gods Zoon naar de aarde is afgedaald. Augustinus brengt de mensheid van Christus in verband met de nederigheid die de Allerhoogste heeft aanvaard. Daarmee geeft Hij een voorbeeld aan de mensen: je kunt beter nederig worden dan hoogmoedig blijven.
Met een aantal inspirerende tegenstellingen werkt Augustinus het contrast hoogmoed – nederigheid uit.

Giotto Geboorte van Christus fresco

Als slangen en de duiven    In de preken 64 en 64A geeft Augustinus uitleg bij Matteüs 10,16: “Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.”

Met die opdracht stuurde Jezus zijn apostelen op weg. Ook in deze twee preken speelt de nederigheid een belangrijke rol. Zowel de slang als de duif bezitten goede eigenschappen waarover een apostel moet beschikken. De preken zijn erg lang maar duidelijk ingedeeld. Vergelijking van de preken maakt extra duidelijk hoe consistent Augustinus in zijn uitleg is.

Joost van Neer (1962) is vertaler en onderzoeker Augustinus aan het Augustijns Instituut te Utrecht, en leraar Grieks en Latijn aan het Carolus Borromeus College te Helmond. Hij studeerde Klassieke Talen te Nijmegen en promoveerde in de Theologie en Religiewetenschappen te Leuven

Ontmoeting als begin van een weg

Woensdag  9 november 2022 om 15.00 uur
Glorieuxpark, Kapel Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Gerben Zweers , augustijn

Augustinus ontmoette in zijn lange leven heel wat mensen.

Sommige ontmoetingen lieten een grote indruk achter die voor hem levensbepalend waren geweest. In de tijd dat hij hoogleraar was in Milaan, ontmoette hij bisschop Ambrosius.

Ambrosius in zijn studeerkamer


Mede onder invloed van zijn welluidende preken liet hij zich uiteindelijk dopen. Ook in het lezen van de heilige Schrift ontmoette hij mensen die hem Gods plan duidelijk maakte.
De rijke jonge man die het eeuwig leven zocht, de Samaritaan die de gewonde man aantrof …

In deze lezing gaat pater Gerben Zweers in op de wijze waarop Augustinus naar verschillende ontmoetingen kijkt. Hij verbindt dat met zijn eigen pastorale praktijk.

Gerben Zweers is augustijn en lid van de gemeenschap in Leuven. Dit is een internationale jonge gemeenschap, met 15 leden.
Gerben Zweers is werkzaam in het parochiepastoraat, geeft retraites en is actief met jongeren.

Augustinus en Rembrandt

Woensdag  19 oktober om 15.00 uur
Glorieuxpark, Kapel Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Ingrid van Neer

Wegzending van Hagar en Ismaël

Bijbelverhalen, verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus.

Beide auteurs hebben intensief de Bijbel bestudeerd: van Rembrandt zijn bijna 1000 Bijbelse voorstellingen bekend en van Augustinus een gigantische hoeveelheid preken en commentaren op de Bijbel.

Het resultaat is een diapresentatie met kleine levensschets van Rembrandt en Augustinus en daarna in tekst (Bijbeltekst en preekfragmenten) en beeld beslissende momenten uit het leven van de aartsvaders. Een verhaal over emoties en een diep geloof.

Deze presentatie is in samenwerking met het publiek dat de Bijbelteksten en Augustinusteksten telkens voorleest, waarna ik de beelden en teksten bespreek, waarbij opnieuw ruimte is voor reacties van het publiek.

Inhoud:

Wegzending van Hagar en Ismaël,
Abraham op de proef gesteld,
Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht,
Jacob ontvangt de zegen van Isaak,
Jacob worstelt met God,
Mozes en de twee tafelen,
De jongste zoon en zijn barmhartige vader (Lucas 15).

De bijbehorende teksten van Augustinus staan in:
Schatkamer van het geloof (Preken over de teksten uit het Oude Testament (Sermones de scripturis 1-50) en
Als Korrels tussen Kaf (Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367])

Ingrid van Neer is bibliothecaris van het Augustijns Instituut in Utrecht en leraar klassieke talen. Zij is de informatiespecialist voor Augustinus en augustijnse spiritualiteit op het Augustijns Instituut. Ze geeft kunsthistorische presentaties over de spiritualiteit van Augustinus en de Orde der Augustijnen

2a Mystieke tekst lezen

Cursusleider:  Leon Teubner 

Plaats: Glorieuxpark in Arkelzaal ,  
deze is via de receptie te bereiken.
Meer info zie kaartje onderBezinning en Spiritualiteit

Zes maal op de derde maandagmiddag van de maand

Data:  21 okt, 18 nov, 16 dec, 20 jan, 17 febr en 16 maart 

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Het komende werkjaar is het thema van de cursus Mystieke tekst lezing:

‘Ik ben met je’ – de weg van God en de ziel

We zullen aan de hand van het boek “De lokroep van het Onuitsprekelijke” van de karmeliet Kees Waaijman samen in gesprek gaan over onze ervaringen met God en met elkaar, en over de weg die wij samen met Hem gaan. Onderwerpen die hierbij o.a. aan de orde komen zijn:

–          Wie ben ik?

–         Wie is God?

–          De mystieke aanraking.

–          De mystieke omvorming.

Onder leiding van Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Dit instituut is het onderzoekscentrum voor spiritualiteit en mystiek van de Radboud Universiteit.

Kosten:  € 35 contant of over te maken op
rekeningnummer : NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J de Klerk,
onder vermelding van: naam deelnemer en cursus.