Ontmoeting als begin van een weg

Woensdag  9 november 2022 om 15.00 uur
Glorieuxpark, Kapel Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Gerben Zweers , augustijn

Augustinus ontmoette in zijn lange leven heel wat mensen.

Sommige ontmoetingen lieten een grote indruk achter die voor hem levensbepalend waren geweest. In de tijd dat hij hoogleraar was in Milaan, ontmoette hij bisschop Ambrosius.

Ambrosius in zijn studeerkamer


Mede onder invloed van zijn welluidende preken liet hij zich uiteindelijk dopen. Ook in het lezen van de heilige Schrift ontmoette hij mensen die hem Gods plan duidelijk maakte.
De rijke jonge man die het eeuwig leven zocht, de Samaritaan die de gewonde man aantrof …

In deze lezing gaat pater Gerben Zweers in op de wijze waarop Augustinus naar verschillende ontmoetingen kijkt. Hij verbindt dat met zijn eigen pastorale praktijk.

Gerben Zweers is augustijn en lid van de gemeenschap in Leuven. Dit is een internationale jonge gemeenschap, met 15 leden.
Gerben Zweers is werkzaam in het parochiepastoraat, geeft retraites en is actief met jongeren.