Augustinus en Rembrandt

Woensdag  19 oktober om 15.00 uur
Glorieuxpark, Kapel Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Ingrid van Neer

Wegzending van Hagar en Ismaël

Bijbelverhalen, verbeeld door Rembrandt, verwoord door Augustinus.

Beide auteurs hebben intensief de Bijbel bestudeerd: van Rembrandt zijn bijna 1000 Bijbelse voorstellingen bekend en van Augustinus een gigantische hoeveelheid preken en commentaren op de Bijbel.

Het resultaat is een diapresentatie met kleine levensschets van Rembrandt en Augustinus en daarna in tekst (Bijbeltekst en preekfragmenten) en beeld beslissende momenten uit het leven van de aartsvaders. Een verhaal over emoties en een diep geloof.

Deze presentatie is in samenwerking met het publiek dat de Bijbelteksten en Augustinusteksten telkens voorleest, waarna ik de beelden en teksten bespreek, waarbij opnieuw ruimte is voor reacties van het publiek.

Inhoud:

Wegzending van Hagar en Ismaël,
Abraham op de proef gesteld,
Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht,
Jacob ontvangt de zegen van Isaak,
Jacob worstelt met God,
Mozes en de twee tafelen,
De jongste zoon en zijn barmhartige vader (Lucas 15).

De bijbehorende teksten van Augustinus staan in:
Schatkamer van het geloof (Preken over de teksten uit het Oude Testament (Sermones de scripturis 1-50) en
Als Korrels tussen Kaf (Preken over teksten uit het Marcus- en het Lucasevangelie [Sermones de scripturis 94A-116 + 367])

Ingrid van Neer is bibliothecaris van het Augustijns Instituut in Utrecht en leraar klassieke talen. Zij is de informatiespecialist voor Augustinus en augustijnse spiritualiteit op het Augustijns Instituut. Ze geeft kunsthistorische presentaties over de spiritualiteit van Augustinus en de Orde der Augustijnen