2a Mystieke tekst lezen

Cursusleider:  Leon Teubner 

Plaats: Glorieuxpark in Arkelzaal ,  
deze is via de receptie te bereiken.
Meer info zie kaartje onderBezinning en Spiritualiteit

Zes maal op de derde maandagmiddag van de maand

Data:  21 okt, 18 nov, 16 dec, 20 jan, 17 febr en 16 maart 

Tijd: 14.00 – 15.30 uur

Het komende werkjaar is het thema van de cursus Mystieke tekst lezing:

‘Ik ben met je’ – de weg van God en de ziel

We zullen aan de hand van het boek “De lokroep van het Onuitsprekelijke” van de karmeliet Kees Waaijman samen in gesprek gaan over onze ervaringen met God en met elkaar, en over de weg die wij samen met Hem gaan. Onderwerpen die hierbij o.a. aan de orde komen zijn:

–          Wie ben ik?

–         Wie is God?

–          De mystieke aanraking.

–          De mystieke omvorming.

Onder leiding van Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut te Nijmegen.
Dit instituut is het onderzoekscentrum voor spiritualiteit en mystiek van de Radboud Universiteit.

Kosten:  € 35 contant of over te maken op
rekeningnummer : NL85TRIO 0197655408 t.n.v. J de Klerk,
onder vermelding van: naam deelnemer en cursus.