Augustinus en Kerstmis

Woensdag  15 december 2022 om 15.00 uur
Glorieuxpark, Kapel Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Joost van Neer

Wat betekent Kerstmis? 
Als we denken aan Kerstmis, denken we aan de kerststal en de kerstboom. In Augustinus’ kerstpreken is daar geen sprake van.
Het gaat hem eigenlijk niet zozeer om de geboorte van het kindje Jezus, maar om de vraag waarom Gods Zoon naar de aarde is afgedaald. Augustinus brengt de mensheid van Christus in verband met de nederigheid die de Allerhoogste heeft aanvaard. Daarmee geeft Hij een voorbeeld aan de mensen: je kunt beter nederig worden dan hoogmoedig blijven.
Met een aantal inspirerende tegenstellingen werkt Augustinus het contrast hoogmoed – nederigheid uit.

Giotto Geboorte van Christus fresco

Als slangen en de duiven    In de preken 64 en 64A geeft Augustinus uitleg bij Matteüs 10,16: “Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.”

Met die opdracht stuurde Jezus zijn apostelen op weg. Ook in deze twee preken speelt de nederigheid een belangrijke rol. Zowel de slang als de duif bezitten goede eigenschappen waarover een apostel moet beschikken. De preken zijn erg lang maar duidelijk ingedeeld. Vergelijking van de preken maakt extra duidelijk hoe consistent Augustinus in zijn uitleg is.

Joost van Neer (1962) is vertaler en onderzoeker Augustinus aan het Augustijns Instituut te Utrecht, en leraar Grieks en Latijn aan het Carolus Borromeus College te Helmond. Hij studeerde Klassieke Talen te Nijmegen en promoveerde in de Theologie en Religiewetenschappen te Leuven