Categoriearchief: ontmoetingsgroep

4G Op Pelgrimspad

“Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur”

Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoraal theoloog.

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand
van 14.00 – 16.30 uur

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. In de  Inleiding gaan we uit van mystieke  teksten  van Franciscus van Assisi (1182-1226), zen-vrouw Zukui Jifu ( 1605- 1672) en Dag Hammerskjold ( 1905-1961).                              

Data:
in 2019:  6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec.
in 2020:  3 jan, 7 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei,
5 juni, 3 juli, 7 aug.

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153 AK Eindhoven ( huis links naast de Martinuskerk). 

Tijdstip:
14.00-14.30:  Inleiding: Wat is mystiek en het verloop:  wandeling , meditatieve tekst en meditatie.
14.30-15.30: Stiltewandeling door Groendomein Wasven:  start Beukenlaantje ’ t Hofke.
15.30-16.30: Nagesprek in kerkwijkcentrum Tongelre.

Kosten: geen, behalve eigen consumpties.

Info/ opgave:
Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl
tel 040-2448611
of Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl

4F Familia Augustiniana

Familia Augustiniana Nederland, FAN- Eindhoven
Gespreksleider : Wim Sleddens (augustijn)

Gagelboschplein 5 , elke laatste  woensdag van de maand.

De groep leest en bespreekt telkens inspirerende teksten van Augustinus bijvoorbeeld zijn preken.
Onze voorkeur voor Augustinus en onze contacten met de augustijnen hangt samen met het willen leven vanuit de augustijnse spiritualiteit.                                                                                                                 

Tijd: elke laatste dinsdagavond van de maand.
Plaats: Gagelboschplein 5, 5654 KN Eindhoven
Info/ contactpersoon: Wim Sleddens
tel. 06-242 49 505.

4E Leesgroep Speling


Gagelboschplein 19, elke maand vanaf 6 jan 2020

Het bekende spirituele tijdschrift Speling is er in geslaagd op veel plaatsen in Nederland gespreksgroepen te organiseren, die samen het nieuw verschenen nummer bespreken.

Er worden ook handreikingen gegeven om de gesprekken te vergemakkelijken.
Ook bij ons is een groep gevormd en met veel genoegen bespreken wij het verschenen nummer.                             

Tijd: wordt per keer door Dolf v.d. Linden aangegeven.
Start bijeenkomst op 6 januari 2020

Plaats: Gagelbosplein 19, 5654 KN Eindhoven
Informatie en contactpersoon: Dolf van der Linden
tel. 040-782 03  19.