Categorie archieven: lezing

Wat betekent Ramadan voor moslims en wat kan deze betekenen voor Christenen?

Woensdag  8 maart 2023 om 15.00 uur
Glorieuxpark, Kapel Geldropseweg 170, Eindhoven

Spreker: Dr. Mohamed Ajouaou

De vastenmaand Ramadan is voor moslims een heilige maand en behoort tot de hoogtijdagen binnen de islam.

Het vasten behoort tot de vijf religieuze zuilen van het islamitische geloof. De vastenmaand heeft globaal gezien drie aspecten: een spiritueel-, een ritualistisch- en een sociaal aspect.

Bij het spirituele aspect wordt geoefend in toepassing van waarden en deugden als zelfbeheersing, geduld, verdraagzaamheid en betrokkenheid bij de medemens.

Het ritualistische aspect gaat over de religieuze normen voor een geldig vasten, zoals het aanpassen van het eetpatroon, het vieren van bijzondere dagen tijdens Ramadan (zoals nacht van al-kadr), het verrichten van extra (nacht)gebeden en het geven van aalmoezen gedurende of een aalmoes ter afsluiting van de vastenmaand.

Daarnaast heeft de vastenmaand als derde aspect een sterk sociaal karakter. Deze maand is de maand van het samen zijn.
Zo is bijvoorbeeld samenkomst van familie en vrienden bij de iftar, het afbreken van het vasten, een sociale norm. Familiebanden krijgen extra aandacht door elkaar te bezoeken, te bellen, te schrijven of gewoon in gedachten te hebben.
Ook manifesteert het sociale karakter zich in het denken aan en helpen van minder bedeelden. Kortom: de traditie van het vasten kan ons veel leren. 

Het vastenmaand Ramadan wordt aan de andere kant niet zelden geassocieerd met enkele maatschappelijke spanningen en misverstanden. Denk aan toename van consumentisme of sociale druk op niet-vastenden enzovoort. 

 Dr. Mohamed Ajouaou, theoloog en universitair docent islamitische theologie aan KU Leuven en VU Amsterdam gaat op deze en meer aspecten van het vasten in.

Op internet kunt u al kennisnemen van zijn website:
www.mohamed-ajouaou.nl

4G Op Pelgrimspad

“Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur”

Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoraal theoloog.

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand
van 14.00 – 16.30 uur

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. In de  Inleiding gaan we uit van mystieke  teksten  van Franciscus van Assisi (1182-1226), zen-vrouw Zukui Jifu ( 1605- 1672) en Dag Hammerskjold ( 1905-1961).                              

Data:
in 2019:  6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec.
in 2020:  3 jan, 7 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei,
5 juni, 3 juli, 7 aug.

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153 AK Eindhoven ( huis links naast de Martinuskerk). 

Tijdstip:
14.00-14.30:  Inleiding: Wat is mystiek en het verloop:  wandeling , meditatieve tekst en meditatie.
14.30-15.30: Stiltewandeling door Groendomein Wasven:  start Beukenlaantje ’ t Hofke.
15.30-16.30: Nagesprek in kerkwijkcentrum Tongelre.

Kosten: geen, behalve eigen consumpties.

Info/ opgave:
Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl
tel 040-2448611
of Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl