Alle berichten van Wies Kleene

4G Op Pelgrimspad

“Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur”

Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoraal theoloog.

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand
van 14.00 – 16.30 uur

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. In de  Inleiding gaan we uit van mystieke  teksten  van Franciscus van Assisi (1182-1226), zen-vrouw Zukui Jifu ( 1605- 1672) en Dag Hammerskjold ( 1905-1961).                              

Data:
in 2019:  6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec.
in 2020:  3 jan, 7 feb, 6 mrt, 3 apr, 1 mei,
5 juni, 3 juli, 7 aug.

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153 AK Eindhoven ( huis links naast de Martinuskerk). 

Tijdstip:
14.00-14.30:  Inleiding: Wat is mystiek en het verloop:  wandeling , meditatieve tekst en meditatie.
14.30-15.30: Stiltewandeling door Groendomein Wasven:  start Beukenlaantje ’ t Hofke.
15.30-16.30: Nagesprek in kerkwijkcentrum Tongelre.

Kosten: geen, behalve eigen consumpties.

Info/ opgave:
Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl
tel 040-2448611
of Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl

4F Familia Augustiniana

Familia Augustiniana Nederland, FAN- Eindhoven
Gespreksleider : Wim Sleddens (augustijn)

Gagelboschplein 5 , elke laatste  woensdag van de maand.

De groep leest en bespreekt telkens inspirerende teksten van Augustinus bijvoorbeeld zijn preken.
Onze voorkeur voor Augustinus en onze contacten met de augustijnen hangt samen met het willen leven vanuit de augustijnse spiritualiteit.                                                                                                                 

Tijd: elke laatste dinsdagavond van de maand.
Plaats: Gagelboschplein 5, 5654 KN Eindhoven
Info/ contactpersoon: Wim Sleddens
tel. 06-242 49 505.

4E Leesgroep Speling


Gagelboschplein 19, elke maand vanaf 6 jan 2020

Het bekende spirituele tijdschrift Speling is er in geslaagd op veel plaatsen in Nederland gespreksgroepen te organiseren, die samen het nieuw verschenen nummer bespreken.

Er worden ook handreikingen gegeven om de gesprekken te vergemakkelijken.
Ook bij ons is een groep gevormd en met veel genoegen bespreken wij het verschenen nummer.                             

Tijd: wordt per keer door Dolf v.d. Linden aangegeven.
Start bijeenkomst op 6 januari 2020

Plaats: Gagelbosplein 19, 5654 KN Eindhoven
Informatie en contactpersoon: Dolf van der Linden
tel. 040-782 03  19.

4C Schilderen van de Kruisweg

Cursusleider: Dolf van der Linden.

Zes maandagmiddagen in de vastentijd

Data :  2, 9, 16, 23 en 30 maart en 6 april                 

Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: bij Dolf v.d. Linden
Gagelboschplein 19, 5654 KN Eindhoven

De Kruisweg van Jezus is binnen het christendom al vele eeuwen een prachtige mogelijkheid om zijn lijden en dood mee te ervaren. Op vele   manieren is deze lijdensweg al vorm gegeven.
Langs de weg die hij gaat ontmoet hij vele mensen, zoals zijn moeder, Veronica, Simon en de menigte op straat.

De christen heeft zich altijd kunnen identificeren bij alles wat er  gebeurde. Wie deze kruisweg als gelovige meeloopt, is geen buitenstaander maar deelgenoot van het lijden. Dan wordt eigen lijden makkelijker te dragen   omdat het gedeeld wordt.

Afhankelijk van de tijdgeest is de kruisweg op vele manieren uit te beelden,  devotioneel, romantisch, afstandelijk of rauw.

We beginnen met een korte  gezamenlijke meditatie.
Natuurlijk heeft ieder zijn eigen beleving en daar gaat het om.

Als voorbeeld mag gelden de expositie van Dolf van der Linden die in 2016  tijdens de vastentijd in de Catharina kerk  plaatsvond.

Ieder brengt de eigen benodigdheden mee (geen olieverf).

Kosten:  € 35 contant of over te maken op rekeningnummer : NL85TRIO 0197655408
t.n.v. J de Klerk, o. v. v. naam deelnemer en cursus.
Info: Jacques de Klerk 06 50237483