4f Op Pelgrimspad Stilte wandeling

Stiltewandeling met mystieke momenten in de natuur.
Mystiek is een eenheidservaring met de werkelijkheid. Ook in de geschapen werkelijkheid in Gods vrije natuur is God te vinden. In de inleiding gaan we uit van mystieke teksten van Dag Hammerskjöld, Zukui Jifu (zenvrouw) en Franciscus van Assisi.
Data 2018 :7 sept., 5 okt., 2 nov., 7 dec.
Data 2019 : 4 jan., 1 feb., 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 5 juli,                                               2 augustus
Tijd en plaats: 14.00u.-16.30u.
Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153, 5641 AK Eindhoven, links van de Martinuskerk.
Kosten: geen, behalve eigen consumpties
Programma:
14.00u. Inleiding vanuit een mystieke tekst .
14.30u. Stiltewandeling door het Groen Domein Wasven; start Beukenlaantje, ’t Hofke
15.30u. Nagesprek in Kerkwijkcentrum Tongelre
Leiding: Theo v.d. Elzen.
Informatie/opgave: Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl tel.040-2448611
Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl tel. 0497-572804