Cursussen A, B, C en D

Plaats: Glorieuxpark,  in Vincentiuszaal  Broederhuis Glorieuxlaan 4 Eindhoven
Een kaartje met info van de locatie
staat onderaan blad ‘Bezinning en Spiritualiteit’

A. Ari van der Zon: Gesprekstafel

Dinsdagmiddag 15.00 – 16.30 uur

2023:  17 okt, 21 nov, 19 dec,
2024:  16 jan, 20 feb, 19 ma, 16 apr, 21 mei

Wie dit leest, is een mens.
Het lijkt een dooddoener, want in een wereld vol dingen en andere levende wezens weten we één ding zeker: dat we mensen zijn. Maar deze simpele vaststelling roept tegelijk een hoop vragen en problemen op. Wat is eigenlijk een mens? En wat betekent het precies om mens te zijn?
Over deze vragen heeft men in de filosofie, de levensbeschouwing en de theologie al eeuwenlang nagedacht en nog hebben we geen definitieve antwoorden, ook al presenteren sommigen zich wel als zodanig.

We hebben  echter wel allemaal ervaring met allerlei aspecten van het leven. Vanuit die ervaring kunnen we met elkaar rond de tafel gaan zitten om van elkaar te leren. Tijdens deze tafelgesprekken  komen er dan vanzelf ook wel antwoorden ter sprake vanuit levensbeschouwing, filosofie en theologie rond de thematiek van het mens zijn.

Verwacht echter geen definitieve antwoorden. Wat je wel mag verwachten:  wijzer worden in het niet-weten.

Leiding en Informatie:  Ari van der Zon tel. 06 5358 2073
Kosten:  € 10 ( koffie/ thee bijdrage) per cursusjaar
contant of over te maken op rekeningnummer:
NL27INGB0007526249 ten name van
Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
o. v. v. naam deelnemer en cursus.
Inschrijving bij start cursus.

B. Leon Teubner: Mystieke teksten

Donderdagmiddag  13.30 – 15.30 uur

2023:  14 sep, 12 okt, 9 nov, 14 dec
2024:  11 jan, 8 feb, 14 ma en 11 april

Wanneer wij op zoek zijn naar God of plotseling door zijn aanwezigheid en aanraking worden verrast, vragen we ons af welke weg wij moeten volgen. Is er wel een weg?
God blijkt niet wat wij dachten en de weg naar hem toe is ongebaand. Voor allerlei Godzoekers heeft de Spaanse mysticus Jan van het Kruis op een klein velletje papier het doel van de tocht – de alomvattende Godsliefde – en de weg erheen uitgetekend.

Met enkele kernwoorden, korte teksten en lijnen schetst hij ons de geestelijke weg. We gaan deze schets verkennen met het oog op onze eigen geestelijke weg en de ervaringen die wij daarop hebben opgedaan.

Leiding: Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut, Nijmegen.
Dit instituut is het onderzoekscentrum voor spiritualiteit en mystiek van de Radboud Universiteit.

Kosten:  € 50 contant of over te maken op rekeningnummer:
NL27INGB0007526249 ten name van
Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
o. v. v. naam deelnemer en cursus.
Inschrijving bij start cursus

C.  Dolf van der Linden: Levenslessen

Dinsdagmiddag  15.00-16.30 uur

2023:  3 okt, 7 nov, 5 dec
2024:  2 jan, 6 feb, 5 mrt ,2 apr, 7 mei

Hoe oude wijsheid jouw leven in bloei zet.
In het boek ‘Levenslessen’ grijpt Nikolaas Sintobin terug op oude wijsheden om het leven in bloei te zetten. Sintobin doet dat aan de hand van twintig uit het leven gegrepen levenslessen: geduld, twijfel, vertrouwen, danken, stilte, trots, veerkracht, liefde, vrijheid en meer.

Het leven is een goed verpakt geschenk. De kunst is steeds dieper door te dringen in de eindeloze mogelijkheden die het biedt. Deze verrassende wijsheid is een betrouwbare richtingwijzer naar een vreugdevol leven.
Elke levensles in dit boek opent vensters en deuren om de schoonheid van het leven verder te verkennen. Iedere levensles bevat een prachtige illustratie van Charlotte Schrameijer.

Leiding Pater Dolf van der Linden, osa 
info J. de Klerk tel. 0650237483

Kosten:  € 10 ( koffie/ thee bijdrage) per cursusjaar
contant of over te maken op rekeningnummer:
NL27INGB0007526249 ten name van
Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
o. v. v. naam deelnemer en cursus.

D.  Vrouw en Geloof  
onder leiding van:  Wies  Kleene

Donderdagmiddag  13.30u – 15.30 uur

2023:  19 oktober, 16 november, 21 december.
2024:  18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei

Een keer per maand op de derde donderdag,  ’s middags, komen we met een groep vrouwen bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen op het gebied van levensbeschouwing en samenleving.

We gaan dit seizoen het boek: “Verlangen als antwoord” lezen,
met als ondertitel : “Mijn weg met de Dominicaanse traditie”.
We bespreken op iedere bijeenkomst een hoofdstuk, dat ieder van tevoren heeft gelezen.

Contactpersoon:
( tot 16 oktober)  Wies Kleene
tel. 040-221 80 89
e-mail:   w.kleene@planet.nl