Cursussen 1, 2 en 3

Plaats: Glorieuxpark,  in Vincentiuszaal  Broederhuis Glorieux

Een kaartje met info van de locatie
staat onderaan blad ‘Bezinning en Spiritualiteit’

Tijdstip: 15.00 – 16.30 uur

1. Leon Teubner: Mystieke teksten

Data: Donderdagmiddag
2022: 27 okt, 24 nov, 22 december

2023: 26 jan, 23 februari, 23 maart, 27 april, 25 mei

Inwijding in het ongeweten weten en de Wolk van niet-weten
De Engelse schrijver van dit kleine werkje uit de 14e eeuw is tot op heden anoniem gebleven.
Zijn meest bekende werk is de Wolk van Niet-Weten. Evenals de Wolk is de inwijding in het ongeweten weten een brief van geestelijke begeleiding.
Beide geschriften zijn gewijd aan het ’werk’ van de contemplatie: de loutere wijze van bestaan, van denken en van voelen. Het gaat om het simpele feit van het bestaan zelf, niet wat en hoe je bent.

Daar is kennis noch scholing voor nodig. Ieder bestaat, en is dus in principe geschikt voor mystieke ervaring.

Je moet bij jezelf beginnen, want God is het diepste zijn van jouw zijn. Het wezen van God valt niet te ervaren buiten de ervaring van je eigen bestaan om. Het gaat hier om de onmiddellijke ervaring van de liefdesbeweging. Het bestaan en de waarde van jezelf, van de ander en van God dringen zich in de liefde onmiddellijk aan je op. De ervaring is evident en vanzelfsprekend. Slechts achteraf kun je er eventueel over nadenken.

Leiding: Leon Teubner, medewerker Titus Brandsma Instituut, Nijmegen. Dit instituut is het onderzoekscentrum voor spiritualiteit en mystiek van de Radboud Universiteit.

Kosten:  € 40 contant of over te maken op rekeningnummer:
NL27INGB0007526249 ten name van Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven o. v. v. naam deelnemer en cursus.
Inschrijving bij start cursus

2. Ari van der Zon: Gesprekstafel

Data: Dinsdagmiddag   
2022: 18 okt, 15 nov, 13 december

2023:  17 jan, 14 feb, 14 maart, 11 april

Wie dit leest, is een mens. Het lijkt een dooddoener, want in een wereld vol dingen en andere levende wezens weten we één ding zeker: dat we mensen zijn. Maar deze simpele vaststelling roept tegelijk een hoop vragen en problemen op. Wat is eigenlijk een mens? En wat betekent het precies om mens te zijn?
Over deze vragen heeft men in de filosofie, de levensbeschouwing en de theologie al eeuwenlang nagedacht en nog hebben we geen definitieve antwoorden, ook al presenteren sommigen zich wel als zodanig.

We hebben  echter wel allemaal ervaring met allerlei aspecten van het leven. Vanuit die ervaring kunnen we met elkaar rond de tafel gaan zitten om van elkaar te leren. Tijdens deze tafelgesprekken  komen er dan vanzelf ook wel antwoorden ter sprake vanuit levensbeschouwing, filosofie en theologie rond de thematiek van het mens zijn.

Verwacht echter geen definitieve antwoorden. Wat je wel mag verwachten:  wijzer worden in het niet-weten.

Leiding en Informatie:  Ari van der Zon  tel. 06 53582073 
Kosten:  € 40 contant of over te maken op rekeningnummer:
NL27INGB0007526249 ten name van Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven o. v. v. naam deelnemer en cursus.
Inschrijving bij start cursus.

3.  Dolf van der Linden: gespreksgroep
‘Hoopvolle gidsen in het leven

 4 x  woensdagmiddag in de vastentijd:
15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april 2023
Tijd:        14.30 – 16.00u
Plaats:    Vincentiuszaal  Broederhuis Glorieux
Om de grootte van de groep te bepalen is inschrijven gewenst.

 

Dirk de Wachter (“Vertroostingen”) en Enzo Bianchi (“Het leven gewogen”) werken beiden in de zorg en welzijn, waar zij veel waardering ontvangen. Uit bovenstaande boeken bespreken wij interessante onderwerpen die ons raken.

–        Het belang van een goede zorg

–        Het leven met beperkingen

–        We hebben elkaar als mens nodig

–        De geestelijke groei van elk mens

Leiding Pater Dolf van der Linden, osa   info J.de klerk tel. 0650237483

Kosten:  € vrijwillige bijdrage over te maken op rekeningnummer:
NL27INGB0007526249 ten name van Stg. Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven o. v. v. naam deelnemer en cursus.