12 maart 2022 Programma

Praktische informatie

De locatie is de Immanuelkerk te Veldhoven.

Teullandstraat 1 5503VV Veldhoven.

Met parkeergelegenheid, een goede OV verbinding  via (trein) station Eindhoven en bus 319 of 402.

Meld u (tijdig) aan, graag vóór 24 februari 2022! 
Dat kan op ons email adres ontmoetingsdag@kapel-eindhoven.nl


CORONA??  De organisatie volgt de ontwikkelingen op de voet en hanteert als basis regel dat we onverkort de richtlijnen volgen van de overheid die op /rond 12 maart zullen gelden. Op 28 februari zal het organisatiecomité op basis van de dan geldende regels en richtlijnen besluiten of de dag doorgaat of niet. 

Streaming

Online volgen van de bijeenkomst is mogelijk via het kanaal van de Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21867

Een groot deel van de studie dag zal worden gestreamd , dat geldt zeker voor het ochtend programma, de afsluitende vesperdienst en enkele reflectie-interviews.

Ontvangst vindt plaats vanaf 10.00 uur met koffie & thee.

Het dagprogramma in grote lijnen

10.00-10.30       ontvangst, koffie, welkom

10.30-10.45       samenzang,  toelichting op de dag

10.45-11.30       Frank Bosman en reacties.

11.30-12.15       4 pitches  rond maatschappelijke uitdagingen

12.15-13.30       lunch (deels vegetarisch)

13.30-15.00       6 kwartier om roulerend tafels op te zoeken op de 4 thema’s van Onmacht, Invloed, Polarisatie en Kleine steentjes.

15.00-15.15        pauze

15.15-15.30     reflectie  interviews onder enkele deelnemers en afsluiting door de dagvoorzitter

15.30-16.00       Vesper dienst, met veel zang (met medewerking van leden van de koren van de organiserende 5 partijen) .

vanaf 16.00           gelegenheid voor napraten met een drankje
.

Eigen vrijwillige bijdrage

De organisatie mag zich verheugen op subsidies van Vereniging Marienburg, Stichting OKG en Centrum voor Pastorale Toerusting.

Desalniettemin is de organisatie ook afhankelijk van een kleine persoonlijke bijdrage voor dekking van de kosten (ca 5 euro/pp).  Niet verplicht, naar draagkracht, mag meer zijn.

Een bijdrage kan worden gestort op
rekening NL39 TRIO 0197 9811 86 
ten name van   Stichting de Kapel Eindhoven
o.v.v. Ontmoetingsdag OKG Veldhoven

Contact

Voor vragen: email adres ontmoetingsdag@kapel-eindhoven.nl

Telefonisch contact: Sjef Ernes, vz werkgroep OKG studiedag
06-55154731

Tel Immanuel kerk: 040 253 2669

12 maart 2022 Inleiding Jaarlijkse Ontmoetingsdag OKG

12 maart 2022 Onderwerpen, vier thema’s