12 maart 2022 Onderwerpen

In gesprek met elkaar
over Christen zijn in deze wereld

We willen vier thema’s bespreekbaar maken
in ronde tafel gesprekken:

  1. INVLOED  Hoe kunnen we een vuist maken, invloed uitoefenen op bestuur en besluitvorming, op opinie en onderwijs, in de  buurt waar we wonen ? Kleine daden van verzet soms maar vooral zaadjes planten.
  2. POLARISATIE   Er treedt  binnen vele maatschappelijke thema’s  polarisatie op. Ook binnen  kerken en  geloofsgemeenschappen.  Hoe gaan we daar mee om?
  3. ONMACHT   Problemen zijn vaak (te) groot, vooruitgang (te) gering.   Wegkijken, drukke agenda’s, even iets  doneren, frustratie, afhaken.   Het voldoen aan  7 barmhartigheden is niet vol te houden.  Hoe daarmee om te gaan, hoe te  voorkomen dat de accu leeg raakt, dat we gedesillusioneerd raken, dat we NEE moeten zeggen?   Kunnen we elkaar inspireren, een riem onder het hart steken?
  4. KLEINE STEENTJES DIE DE STROMING VAN DE RIVIER VERLEGGEN Elke reis begint met een eerste stap, ook bergop. Er bestaan vele  pareltjes die ons stimuleren, bemoedigen en, uitdagen. Welke zijn die steentjes die de rivier kunnen verleggen?


Tijdens de gesprekken gaat het om uitwisseling van eigen ervaringen. Maar zeker ook om de vraag wat het betekent voor ons als gelovige. En zien we zelfs een rol voor onze organisaties? Bieden we een moreel kompas aan de samenleving en zijn we daarin zichtbaar?

Key note door dr. Frank Bosman

Dr. Frank G. Bosman (1978) is een rooms-katholiek cultuurtheoloog, bekend om zijn spraakmakende mening over cultuur en religie. Hij is een graag geziene gast op diverse radio- en televisieprogramma’s, maar ook in de kranten en op diverse internetsites.  Bosman is werkzaam aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg.

Frank Bosman zal ons opwarmen, wakker schudden, appelleren aan onze specifieke rol als geloofsgemeenschap, vanuit Bijbelse opdracht, vanuit onze opvatting van Christen zijn en vanuit onze (in belang afnemende) functie en positie in de maatschappij.  Hij verricht de aftrap rond de 4 sentimenten  die we s ’middags met elkaar willen delen, uitwisselen en waarom we elkaar zouden moeten bemoedigen en stimuleren. 

Organisatie

De organisatie ligt in handen van 5 geloofsgemeenschappen in Eindhoven en Veldhoven te weten:
Voor hun eigen website kunt u op de betreffende naam klikken

+ de Geloofsgemeenschap Augustinus Eindhoven
+ Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE
+ Oud-Katholieke Parochie Maria Magdalena
+ Oase Veldhoven
+ De Kapel

Maatschappelijke uitdagingen toegelicht

De maatschappelijke uitdagingen worden gepitcht door 4 regionale organisaties die zich ieder op eigen wijze bezig houden
met een klein aspect uit die enorme grote lijst van maatschappelijke problemen:

+ Het Wasven boerderij – Groen in alles wat we doen
+ Vluchtelingen in de Knel – Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan
+ Exodus – Hulp tijdens en na detentie, iedereen verdient een extra kans
+Present Eindhoven – Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden

In een korte pitch zullen ze trachten zichtbaar te maken
hoe ZIJ denken dat burgers kunnen omgaan met hun gevoelens van INVLOED, POLARISATIE, ONMACHT en KLEINE STEENTJES. 

Het accent van hun pitch ligt op burgerparticipatie , burger-verantwoordelijkheid en specifiek participatie door geloofsgemeenschappen.

12 maart 2022 Inleiding Jaarlijkse Ontmoetingsdag OKG