12 maart 2022 Jaarlijkse Ontmoetingsdag OKG

Uitnodiging voor
OKG Ontmoetingsdag
Kleine  Geloofsgemeenschappen in vrij verband
Eindhoven – Veldhoven

zaterdag 12 maart 2022 Immanuelkerk te Veldhoven

Thema: ‘Christen zijn in deze wereld

De OKG-ontmoetingsdag kleine geloofsgemeenschappen is elk jaar weer een warm bad.
Fijn om samen te zijn met zoveel gelijkgestemden,
en te merken dat je niet alleen lid bent van een klein lokaal clubje, maar ook deel uitmaakt van een grotere beweging van onafhankelijke geloofsgemeenschappen.

Het zal ook dit keer inspirerend zijn om samen te luisteren, te praten, te zingen en te vieren.
En intussen te ontmoeten: oude bekenden van vorige ontmoetingsdagen en weer nieuwe gezichten.
Met een uitgekiend programma, met gasten en met Brabantse gezelligheid.
Op deze dag gaan we in gesprek met elkaar, maar ook met een aantal maatschappelijke organisaties om te ontdekken wat we als christenen kunnen/mogen/moeten doen in deze maatschappij.
En welke rol de kleine geloofsgemeenschappen daarin kunnen spelen.    

Streaming

Online bekijken van de bijeenkomst is nog steeds mogelijk via het kanaal van de Immanuelkerk: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21867

Inleiding

Petrus wist het wel: boven op de berg Tabor blijven, met Jezus, Mozes en Elia en daar fijn gelovig zitten zijn.
Maar Jezus zegt dat dat niet de bedoeling is: Jezus en de leerlingen gaan weer terug naar het dal, de echte wereld in om daar het goede nieuws te brengen, het goede te doen.

En daarmee worden ook wij opgeroepen om ons niet terug te trekken in onze kerken, maar de wereld beter te maken. Uitdagingen zijn er genoeg: de opwarming van de aarde zal desastreuze gevolgen hebben voor mens en natuur, voor de verhoudingen in de wereld, voor de nu al schrijnende ongelijkheid in welvaart en kansen. Bestaande conflicten worden aangewakkerd, nieuwe ontstaan en leiden tot extra migratie- en vluchtelingenstromen. De wereld, maar ook Nederland wordt opgedeeld in mensen met en zonder bezit. Het vanzelfsprekende streven naar economische groei bedreigt natuur en milieu.

Inspiratie zoeken

Kunnen wij als kleine geloofsgemeenschappen hier een rol in spelen, en zo ja, welke dan? We kennen veel ruimte voor zoekers naar antwoorden en oplossingen, en pioniersplekken waar de waarde van het verhaal van de bijbel en de christelijke traditie herontdekt kan worden.
Juist een kerk in de marge kan een betekenis hebben die boven zichzelf uitstijgt.

Als we een toekomstvisie hebben, is die dan vooral gericht op staren naar wat vroeger was, hoe het had moeten zijn, gedragen door heimwee of gemis? 
Of is die toekomstvisie ingegeven door een wens voor die toekomst, een droom over een nieuwe wereld, een nieuwe aarde? Met ons als haar bewoners? 
Een (kleine) geloofsgemeenschap, zowel gisteren,  vandaag als morgen kan droom en daad, met hart en ziel samenbrengen. Het woord gemeenschap refereert aan verbinden, aan luisteren, omzien naar elkaar. Een gemeenschap in geestverwantschap kan inspireren, troosten. Gemeenschappelijk de schouders ergens onder zetten betekent samenwerken, krachten bundelen. Een gemeenschap is ook een pleisterplaats waar ruimte is om te vieren, te delen, elkaar te ontmoeten, te schuilen.

Doorgaan

Maar…..  het vergt een lange adem, het is geen eenvoudige weg om te gaan, activisme put uit. We willen de studiedag gebruiken om met elkaar ervaringen en gevoelens te delen, uit te wisselen en elkaar te bemoedigen.  Niet door de geschetste problematieken uit te diepen (dat gebeurt aan andere gesprekstafels) maar door te kijken wat dat doet met mensen, ook met ons. Door met elkaar frustraties, wanhoop, machteloosheid, moeheid te delen net zo goed als opstekers, invloed, lichtpunten en vertrouwen in de toekomst.

‘Als niets meer over is , is er altijd nog hoop’ 
is het gezegde.

12 maart 2022 Onderwerpen, vier thema’s