Categoriearchief: Bezinning en spiritualiteit

4F Familia Augustiniana

Familia Augustiniana Nederland, FAN- Eindhoven
Gespreksleider : Wim Sleddens (augustijn)

Gagelboschplein 5 , elke laatste  woensdag van de maand.

De groep leest en bespreekt telkens inspirerende teksten van Augustinus bijvoorbeeld zijn preken.
Onze voorkeur voor Augustinus en onze contacten met de augustijnen hangt samen met het willen leven vanuit de augustijnse spiritualiteit.                                                                                                                 

Tijd: elke laatste dinsdagavond van de maand.
Plaats: Gagelboschplein 5, 5654 KN Eindhoven
Info/ contactpersoon: Wim Sleddens
tel. 06-242 49 505.

4E Leesgroep Speling


Gagelboschplein 19, elke maand vanaf 6 jan 2020

Het bekende spirituele tijdschrift Speling is er in geslaagd op veel plaatsen in Nederland gespreksgroepen te organiseren, die samen het nieuw verschenen nummer bespreken.

Er worden ook handreikingen gegeven om de gesprekken te vergemakkelijken.
Ook bij ons is een groep gevormd en met veel genoegen bespreken wij het verschenen nummer.                             

Tijd: wordt per keer door Dolf v.d. Linden aangegeven.
Start bijeenkomst op 6 januari 2020

Plaats: Gagelbosplein 19, 5654 KN Eindhoven
Informatie en contactpersoon: Dolf van der Linden
tel. 040-782 03  19.

4D Christelijke Meditatie

Meditatie is het gebed van stilte en luisteren.
In de christelijke traditie ook wel het contemplatieve gebed genoemd of het gebed van het hart.
Het stil zitten en het stil worden om ontvankelijk te worden voor Gods aanwezigheid vraagt om dagelijkse beoefening. Daarom is het advies van de benedictijn John Main, die deze  vorm van bidden opnieuw onder de aandacht heeft gebracht, om twee maal per dag 20 – 30 minuten te mediteren.
Hoewel eenvoudig, blijkt het in de praktijk moeilijk om vol te houden. Voor velen is het een kwestie van telkens opnieuw beginnen totdat het in het dagritme verankerd is.

De wekelijkse groepsmeditatie is bedoeld ter ondersteuning en bemoediging voor de dagelijkse meditatie.

In de maand september staan de bijeenkomsten in het teken van kennismaking met deze vorm van mediteren. Wie wil kan daarna verder gaan.

Iedereen is welkom. Wel graag je komst aanmelden.

Voor meer informatie: zie: www.wccm.nl

De eerste woensdag van de maand is er gelegenheid een uurtje na te blijven om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Data:  Elke woensdagavond, uitgezonderd juli en augustus
Plaats:  Catharinakerk
Begijnhof 2a EINDHOVEN
Tijd:  Van 19.00 – 19.30 uur.
Aanbellen bij raam vanaf 18.50 uur

Kosten:  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Info, contact: Dora Kruijer, tel. 06 – 1700 8981
dmb.kruijer@gmail.com

4A Vrouw en Geloof

Dertien donderdagochtenden

Een keer in de drie weken op donderdagmorgen
van 10.00-12.00 uur komen we met een groep vrouwen  bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen op het gebied van levensbeschouwing en samenleving.
Het komende seizoen worden deze bijeenkomsten geleid door Maria Lardinois. Zij heeft de cursus Theologie voor Gemeenteleden gevolgd.

We gaan dit seizoen het boek ‘Filosofen op de kansel’ lezen. We bespreken op iedere bijeenkomst een hoofdstuk, wat ieder van tevoren heeft gelezen.

Hier vindt u meer informatie over dit boek op internet

Data:
2019:
   26 september, 17 oktober, 7 en 28 november
en 19 december( viering).
2020:       9  en 30 januari, 20 februari, 12 maart, 2 
en 23 april, 14 mei en 4 juni.

Tijd en plaats: 10.00-12.00 uur in de  Arkelzaal
deze is via de receptie te bereiken
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN Eindhoven.

Kosten: € 40,- te voldoen
op rekeningnummer: NL 5 4 INGB 0001 333 477
t.n.v. A.D.M. Kleene.

4C Schilderen van de Kruisweg

Cursusleider: Dolf van der Linden.

Zes maandagmiddagen in de vastentijd

Data :  2, 9, 16, 23 en 30 maart en 6 april                 

Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: bij Dolf v.d. Linden
Gagelboschplein 19, 5654 KN Eindhoven

De Kruisweg van Jezus is binnen het christendom al vele eeuwen een prachtige mogelijkheid om zijn lijden en dood mee te ervaren. Op vele   manieren is deze lijdensweg al vorm gegeven.
Langs de weg die hij gaat ontmoet hij vele mensen, zoals zijn moeder, Veronica, Simon en de menigte op straat.

De christen heeft zich altijd kunnen identificeren bij alles wat er  gebeurde. Wie deze kruisweg als gelovige meeloopt, is geen buitenstaander maar deelgenoot van het lijden. Dan wordt eigen lijden makkelijker te dragen   omdat het gedeeld wordt.

Afhankelijk van de tijdgeest is de kruisweg op vele manieren uit te beelden,  devotioneel, romantisch, afstandelijk of rauw.

We beginnen met een korte  gezamenlijke meditatie.
Natuurlijk heeft ieder zijn eigen beleving en daar gaat het om.

Als voorbeeld mag gelden de expositie van Dolf van der Linden die in 2016  tijdens de vastentijd in de Catharina kerk  plaatsvond.

Ieder brengt de eigen benodigdheden mee (geen olieverf).

Kosten:  € 35 contant of over te maken op rekeningnummer : NL85TRIO 0197655408
t.n.v. J de Klerk, o. v. v. naam deelnemer en cursus.
Info: Jacques de Klerk 06 50237483