Categorie archieven: Bezinning en spiritualiteit

4A Vrouw en Geloof

Dertien donderdagochtenden

Een keer in de drie weken op donderdagmorgen
van 10.00-12.00 uur komen we met een groep vrouwen  bij elkaar om in gesprek te gaan over onderwerpen op het gebied van levensbeschouwing en samenleving.
Het komende seizoen worden deze bijeenkomsten geleid door Maria Lardinois. Zij heeft de cursus Theologie voor Gemeenteleden gevolgd.

We gaan dit seizoen het boek ‘Filosofen op de kansel’ lezen. We bespreken op iedere bijeenkomst een hoofdstuk, wat ieder van tevoren heeft gelezen.

Hier vindt u meer informatie over dit boek op internet

Data:
2019:
   26 september, 17 oktober, 7 en 28 november
en 19 december( viering).
2020:       9  en 30 januari, 20 februari, 12 maart, 2 
en 23 april, 14 mei en 4 juni.

Tijd en plaats: 10.00-12.00 uur in de  Arkelzaal
deze is via de receptie te bereiken
Glorieuxpark, Geldropseweg 170, 5613 LN Eindhoven.

Kosten: € 40,- te voldoen
op rekeningnummer: NL 5 4 INGB 0001 333 477
t.n.v. A.D.M. Kleene.