2 Beschuldiging

2. Jezus heeft in zijn prediking altijd de liefde boven de wet gesteld. Hij wordt beschuldigd als staatsgevaarlijk en moet de doodstraf ondergaan.