15 Brood breken en delen

15. In het brood en de wijn geeft hij zichzelf aan ieder die hem volgt om het Rijk Gods gestalte te geven in de wereld.