Wim Kalb

Email:  WJ.Kalb@planet.nl

Mobiel:  06 5331 6110


Wim Kalb   (1935) volgde de priesteropleiding van het bisdom Den Bosch. In 1960 behoorde hij samen met achttien klasgenoten tot de eerste wijdelingen van Mgr. Bekkers. Na zijn wijding werd hij benoemd tot kapelaan in Tilburg en vijf jaar later tot surveillant op het kleinseminarie Beekvliet in St. Michielsgestel. In 1966 werd hij benoemd tot kapelaan in Eindhoven-Strijp bij pastoor Hurkmans.

In de jaren zestig en zeventig beoogde het Vaticanum II het gelovig en kerkelijk leven meer te verbinden met de nieuwe opvattingen en ontwikkelingen in de samenleving. Vooral het godsdienstonderwijs had zijn sterke interesse. Er ontstonden catechetische centra die die aanpak voor het katholiek onderwijs uitwerkten in projecten en de onderwijsgevenden daarin begeleidden.

Terug naar overzicht: Pastores