Twee Lezingen van Ingrid van Neer

Nu kosteloos op You-Tube te bekijken

In plaats van zelf op pad te gaan naar kerken, scholen, buurthuizen, leeskringen zijn er twee presentaties van Ingrid van Neer op YouTube geplaatst. YouTube is een uitkomst: je kunt kijken wanneer het je uitkomt en zelfs fragmenten terugluisteren.

In de toekomst overweegt de groep Bezinning en Spiritualiteit om vaker lezingen met u te gaan delen.
Als u dit een goed idee vindt, stuur dan een email naar Jacques de Klerk: jdeklerk1946@gmail.com
Hij hoort graag uw reactie!

Ter informatie de volgende links: 


Wat zegt Augustinus over het bidden?   https://www.youtube.com/watch?v=J0pDREWzbA8


Een lezing van 45 minuten met citaten uit het werk van Augustinus. De inhoud is in twee delen ingedeeld: hoe komt je in contact met God: wat gaat aan het bidden vooraf;  hoe kun je bidden?  Elk deel duurt ongeveer 20 minuten.
Neem indien mogelijk gerust even pauze tussendoor want de inhoud vraagt al je aandacht.

Voor wie verder wil lezen: Als je hart bidt/ T.J. van Bavel. Leuven: Augustijns Historisch Instituut, 1996.  zie https://www.augustinus.nl/C22-U70-Als-je-hart-bidt.html 

Augustinus over vriendschap
 https://www.youtube.com/watch?v=ACVcx68fdZ4

Thema dit jaar was Houvast. Hoe verhouden wij ons tot onheil van buiten? 
Er waren drie presentaties die dag. Gerard Rooijakkers sprak over Vrijdag de 13de en het mechanisme van een zondebok zoeken. De tweede lezing, na een muzikaal intermezzo van het Strijps Kamerkoor met Earth Song, is mijn lezing over Augustinus en vriendschap. Vrienden bieden houvast in moeilijke tijden. Hoe kan dat? Augustinus ontdekt dat het eigenlijk Gods liefde is die dat doet in ons. Die lezing start bij 41.21 minuten en duurt ca 25 minuten.

Achtergrondinformatie vind je bij: 
https://www.augustinus.nl/C254-Augustinus-over-vriendschap.html

Met elkaar in gesprek gaan op een middag of avond was dit jaar niet mogelijk, maar de inhoud kan zo toch worden doorgegeven. Ik hoop dat we elkaar volgend cursusjaar weer echt ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Ingrid van Neer-Bruggink

ingridvanneerbruggink@augustinus.nl 
www.augustinus.nl
www.augustijnsinstituut.nl
www.augustijnen.nl