Toelichten

Gelukkig leven is blij zijn met de waarheid.
En dat betekent gelukkig zijn in U, want U bent de waarheid, God.
U, mijn God, bent mijn licht en het heil van mijn aangezicht.