René Hornikx

Email:  RHJHornikx@hotmail.com

Mobiel:  06 1854 0608


René Hornikx   (1948) studeerde filosofie , theologie en behaalde de eerstegraads bevoegdheid voor het onderwijs aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij specialiseerde zich aan de Radboud Universiteit Nijmegen in kerkelijk opbouwwerk en was achtereenvolgens werkzaam als pastoraal opbouwwerker Veldhoven, pastoraal vormingswerker in het dekenaat Veldhoven en stafmedewerker kerkopbouw in het Bisdom Den Bosch.

De laatste jaren was hij werkzaam als pastoraal werker in de Nicolaasparochie te Valkenswaard. Hij schreef verschillende boeken over kerkelijk opbouwwerk, spiritualiteit, geloofsverdieping in relatie tot gemeenschapsvorming en publiceerde enkele boeken met gebedsvieringen.

Zelf zegt hij hierover: “In mijn pastorale werk heb ik me altijd in dienst gesteld van gelovigen en hun geloofsgemeenschap. Nadruk heb ik daarbij gelegd op de gelovige ontwikkeling en geloofsverdieping van gelovigen. Omdat alle gelovigen op grond van doopsel en vormsel zouden kunnen meewerken aan de opbouw van een geloofsgemeenschap waarin openheid, compassie en gastvrijheid sleutel-waarden zijn.  Liturgie is een oefening in leren luisteren en bidden.”

In de Kerk-Krant van september 2017 vertelt René Hornikx in een boeiend gesprek over zijn leven en werk.

Terug naar overzicht: Pastores