René Hornikx

Email:  RHJHornikx@hotmail.com

Mobiel:  06 1854 0608


René Hornikx   (geboren in Ophoven, België 1948) studeerde filosofie (bacc. filosofie), theologie (lic. toegepaste theologie) en behaalde de eerstegraads bevoegdheid voor het onderwijs aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij specialiseerde zich aan de Radboud Universiteit Nijmegen in kerkelijk opbouwwerk en was achtereenvolgens werkzaam als pastoraal opbouwwerker Veldhoven, pastoraal vormingswerker in het dekenaat Veldhoven en stafmedewerker kerkopbouw in het Bisdom Den Bosch.

De laatste jaren was hij werkzaam als pastoraal werker in de Nicolaasparochie te Valkenswaard. Hij schreef verschillende boeken over kerkelijk opbouwwerk, spiritualiteit, geloofsverdieping in relatie tot gemeenschapsvorming en publiceerde enkele boeken met gebedsvieringen.

In de Kerk-Krant van september 2017 vertelt René Hornikx in een boeiend gesprek over zijn leven en werk.

Terug naar overzicht: Pastores