Rappel


De tijd is weer aangebroken (…)
om u aan te vuren en aan te sporen

om u vuriger en geestdriftiger dan anders
te wijden aan het vasten, het bidden
en het geven van aalmoezen.