Pendeldienst

Na de verhuizing van de Paterskerk naar Glorieux is er een pendeldienst in het leven geroepen om de mensen die in de buurt van de Paterskerk wonen op zondagmorgen te kunnen vervoeren naar Glorieux.
Deze pendeldienst loopt naar wens, maar nu komen er meer verzoeken om opgehaald c.q. meegenomen te worden.

De pendeldienst is lastig uit te breiden naar andere wijken, zoals Tongelre en Woensel, alleen al uit praktische tijdsoverwegingen en ruimte in de auto.
Uiteraard willen we kerkbezoekers die moeilijk naar de vieringen kunnen komen helpen bij vervoer. We willen dit dan wel op persoonlijke titel regelen. Dus kijken of mensen in de buurt wonen en een plaatsje over hebben in hun auto.
Laat u dus vooral weten als hulp bij vervoer nodig is en wij proberen dat te regelen. Na de viering zijn altijd bestuursleden beschikbaar voor uw vraag/verzoek.

Alvast hartelijk dank!
Bestuur Augustinus-Eindhoven.