Overzicht bezoekers aantallen anno 2019

Het aantal kerkbezoekers blijft stabiel.

Namens het bestuur dank ik iedereen hartelijk die onze geloofs-gemeenschap het afgelopen jaar heeft gesteund.

Ad Broeken, penningmeester