Trek steeds verder


Wij zijn volmaakte reizigers,
maar nog geen volmaakte bezitters.
Als reizigers zijn wij onderweg.
Jij vraagt: ‘verder trekken, wat betekent dat?’
Om het kort te zeggen:
dat betekent vooruitgaan
Anders begrijp je het misschien verkeerd
en ga je steeds langzamer lopen.
Onderzoek jezelf.
Wil je bereiken wat je nog niet bent,
wees dan ontevreden met wat je nu bent.
Want zodra je zelfgenoegzaam wordt,
blijf je stilstaan.
Zodra je zegt: ‘het is genoeg’,
Ga je ten onder.
Doe er dus steeds iets bij,
trek steeds verder,
maak steeds vooruitgang.

Augustinus (Preek 169)