Onze Adventsactie 2020

Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje te Eindhoven

Op de eerste zondag van de advent, beginnen we met de collecte voor inloophuis “’t Hemeltje”.
www.inloophuishemeltje.nl

Deze stichting wordt voornamelijk geleid door vrijwilligers.
Zij willen graag twee keer per week een maaltijd kunnen verzorgen voor ongeveer 40 personen.
De subsidie hiervoor kwam door beleidswijziging van de gemeente te vervallen waardoor de pannen op het fornuis praktisch leeg vielen.
Het gaat onder andere om arbeidsmigranten die (opnieuw) hun baan kwijtraakten in deze crisis maar ook over mensen uit een andere leefwereld: de wereld van de straat.
Zij worden opgevangen bij “’t Hemeltje” voor een hapje, een douche en een warm onthaal.

Wij willen deze actie graag aanbevelen en ondersteunen met een gezamenlijke gift.
Er staat helaas geen bus in de gang van onze kapel. Daarom vragen we u om uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL27.INGB.0007.5262.49
ten name van Stichting Geloofsgemeenschap Augustinus onder vermelding van “adventsactie 2020”.
Onze penningmeester zal zorgdragen voor een goede afwikkeling.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Adventsactie 2017 Overdracht van onze gezamenlijke collecte aan Rob Kosterman en de coördinator Margareth Pluijmers.