MOV dankwoord op 18 februari 2019

Mijn naam is Paul Dinjens, voorzitter Stichting MOV,

Begin december mocht ik u hier vertellen over ons project in Kenia in verband met uw Adventsproject.
http://www.stichtingmov.nl/

Nu sta ik hier weer, twee maanden later waarin veel gebeurd is. In die tijd is door u een geweldige bijdrage aan ons project verzameld en aan ons geschonken. Een bijdrage die mij en alle leden van onze MOV-groep heeft verrast en uitermate verheugd. Ik kan u zeggen dat ik van menig medelid van onze groep verbazing en ongeloof heb gehoord. Maar bovenal natuurlijk dankbaarheid.

Ik ben daarom blij dat ik nu weer hier mag staan om u persoonlijk te danken voor uw gaven. Dank ook aan Rob Kosterman, die dit alles in beweging heeft gezet.

Dank is moeilijk uit te drukken. Daarom ben ik blij dat ik dit kan doen met een gedicht, geschreven door één van de meisjes van ons project. Haar worden waren tot ons gericht, maar zijn, zonder enige aanpassing, van toepassing op wat u in de afgelopen maanden via ons voor hen heeft gedaan:

AAN ONZE DIERBAREN

Je wist nauwelijks wie of wat wij waren,

Hoe, waarvan en waarvoor wij leefden,

Maar je nam je heilig voor

Ons te leiden naar een doelbewust leven.

Ofschoon mijlen ver weg van ons vandaan

Begreep je onze honger naar onderwijs.

Maar onze onmacht en pijn    

Verdwenen toen je op onze weg kwam

Je moet wel door de hemel gezonden zijn

om ons de weg te wijzen en zorg voor ons te hebben.

En nu hebben we een opleiding waarin we gelukkig zijn,

Zonder moeilijkheden en pijn.

We beloofden te doen wat je van ons vraagt:

Te studeren en ons leven te verrijken,

onze samenleving te verbeteren en waar nodig te helpen,

zó, dat we allemaal volwaardig kunnen leven.

We bidden God dat Hij je moge beschermen;

Dank voor je hulp die je ons gaf zonder er iets voor terug te vragen,

Dank omdat je ons geleid hebt naar bewustwording,
We houden van je om je grote hart.

GOD ZEGENE JE , JE BENT ONS DIERBAAR