Mariënhage eerdere symposia

Debat 2014: Zorg voor elkaar
Wat hebben we ervoor over?

Onze verzorgingsstaat wordt ingrijpend gewijzigd om de zorg in Nederland betaalbaar te houden. Vanaf 1 januari 2015 komt er minder geld uit Den Haag en worden  gemeenten en zorgverzekeraars verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg die aansluit op de behoefte van ieder die zorg nodig heeft. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is gericht op het versterken van de eigen kracht van mensen, onderlinge ondersteuning en het organiseren van algemene voorzieningen. De Wet langdurige zorg (Wlz) vergoedt vanaf januari de zwaarste, langdurige vormen van zorg. Andere vormen van ondersteuning die tot 2014 onder de AWBZ vielen, regelt de gemeente voortaan via de WMO.
Lees verder….

Symposium 2013
De eigen identiteit van een kloosterkerk

Prettige aanleiding voor het symposium van zaterdag 30 november was het 40-jarig ambtsjubileum van pater Joost Koopmans die op 1 december 1973 in onze Augustijnenkerk tot priester werd gewijd. Dit symposium stond in het teken staan van gemeenschapsvorming. Met lezingen, gesprekken en discussie kon ieder reflecteren en reageren op ‘De eigen identiteit van een kloosterkerk’.
Lees verder….