Mariënhage Dialoog

Mariënhage Dialoog
– Christenen en Moslims in gesprek met elkaar

Zaterdag 18 maart 11.00 Scholengemeenschap Augustinianum Eindhoven

Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier

De toenemende negatieve benadering van de godsdienst in onze cultuur treft vandaag de dag vooral de islam. Wie oprecht moslim wil zijn, loopt daar voortdurend tegenaan. In een interreligieuze dialoog willen wij ons afvragen wat het betekent om in onze cultuur gelovige te zijn. Slechts een open dialoog, waarbij oprecht geluisterd wordt, kan bijdragen tot een samenleving waarin niet alleen alle ruimte is voor ieders mening, maar ook voor ieders levensbeschouwelijke en godsdienstige overtuiging.

Sprekers:
dr. Mohamed Ajouaou, Universitair docent aan de VU Amsterdam en de KU Leuven;  hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Hafid Bouteibi, PvdA-gemeenteraadslid in Eindhoven en mbo-docent maatschappijleer.
Gespreksleider: drs. Ari van der Zon, theoloog.