Levenspad

 

Want als je de Heer zoekt,
zul je Hem vinden,
en als je de Heer vindt,
zul je Hem ook prijzen.

Schilderij  uit de Paterskerk:  Augustinus hoort: “Tolle Lege”